Annonse
Synspunkt
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner presentasjonterte den siste PISA-undersøkelsen på Jordal skole i Oslo tirsdag. Hans Ole Rian i Creo er kritisk til hvordan undersøkelsen legger føringer for norsk utdanningsdebatt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fortsatt en vei å gå, men hvilken?

Må vi alltid legge ensidig vekt på ferdigheter som gir høy score i PISA-undersøkelsen, eller finnes det også andre verdier å se på?

Leder

LederPISA-nederlag i Høyre

Er det noe Høyre mener de har greie på, er det kunnskap og hvordan det skal gjennomsyre samfunnet. Den siste PISA-målingen er en nesestyver som bør drive tvilen inn i politikerne.

Norske elever får en mer praktisk skole

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole.

Sanner– Uakseptabelt høy bruk av ufaglærte assistenter i mange kommuner

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener bruken av ufaglærte assistenter er uakseptabelt høy. Nå vil han stramme opp regelverket og samtidig kutte budsjettene til statens spesialpedagogiske tjeneste, Statped.

Regjeringen ønsker innspill til nytt bransjeprogram

Bransjeprogrammene skal sikre læring hele livet. Men Akademikerne er skuffet over midlene til kompetansereform for 2020.

Forsker advarerSkjerpet norskkrav kan svekke integrering

Statsborgerskap vil være uoppnåelig for mange hvis språkkravet skjerpes, advarer kritikere. Vi bør stille høyere krav til norskkunnskaper, mener Jan Tore Sanner.

Leder

LederLærere fratatt rettssikkerheten

Politikerne ville det godt med krafttak mot mobbing. De endte opp med å frata læreren rettsikkerheten og bytte ut rett med følelser.

Problematisk med fritt skolevalg i fylkene

Rammer de svakeste, mener avdelingsleder.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier nei til eierskapsbegrensinger i forslaget til ny barnehagelov. Foto: Berit Roald | NTB scanpix

Fortsatt full gass for de store kjedene

Regjeringen vil ikke regulere de store private barnehagekjedenes voksende markedsmakt.

Regjeringen skjerper norskkravet og vil ha opptil fire års introduksjonsprogram

800 flere søkere til yrkesfag

I år er det er 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1, viser førsteinntaket til videregående opplæring.

Barnehage-makspris bikker 3.000 kroner

For første gang siden maksprisen ble innført koster en barnehageplass mer enn 3.000 kroner i måneden. Ap mener regjeringen lar småbarnsfamiliene i stikken.

Ny rekordOver halvparten av flyktninger rett i jobb eller utdanning

Blant de flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk 55 prosent direkte over i arbeid eller utdanning, noe som er de høyeste tallene de siste ti årene.

Flere lærere tar videreutdanning

Til høsten har 6843 lærere fått tilbud om videreutdanning.

Sanner strammer inn overfor private barnehager

Regjeringen vil ha et bedre og mer uavhengig tilsynssystem for private barnehager. Hensikten er å sikre at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Entreprenørskap, personlig økonomi og nettvett skal inn i skolen

Mandag sender Kunnskapsdepartementet forslag til nye læreplaner i skolen på høring. Nettvett og personlig økonomi er blant de nye innslagene i læreplanene.

FafoElevfraværet gikk ned 20 prosent etter innføring av fraværsgrensen

Forskerne advarer derimot om at særlig utsatte elever kan ha fått økt risiko for å ikke få karakter.

Rekordmange fikk læreplass i 2018

74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011.

Hvilken skole du går på kan avgjøre om du dropper ut eller fullfører med glans

Utdanningsdirektoratet varsler om store forskjeller mellom landets videregående skoler.

Elever mener ungdomsskolen er for likt videregående

Flere mener også at videregående skole gir for lite rom for fordyping fra starten av, viser en fersk rapport om opplæring.

Innvandrerungdom sliter mer med å få læreplass

Kun 58 prosent av innvandrerungdom som søkte om læreplass fikk det i 2016 og 2017. Blant øvrig ungdom var det hele 75 prosent.

Gjør bydel til ghetto med et pennestrøk

Dansk kommune deler seg opp for å komme på omstridt ghettoliste. Masserer statistikken i jakten på statlig støtte i integreringsarbeidet.

–Sats på det som virker

– Det dyreste for kommunene er alle tiltak som ikke virker, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

IntegreringsstrategienDyre nye tiltak - og ingen nye penger

– De viktigste tiltakene i strategien er også de dyreste for kommunene å utføre, sier Helge Eide i KS. Strategien bruker ordet «styrke» 90 ganger.

Liten økning i timefraværet til elever i videregående skoleJenter har mer fravær enn gutter

Elever som gikk studiespesialiserende hadde mer timefravær enn det elever som gikk yrkesfag hadde.

Sanner åpner for 11. skoleår for svake elever

Elever som er ferdige med ungdomsskolen, men som likevel ikke er klare til å begynne på videregående, kan ende opp med å gå i 11. klasse.

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Statsråd vil forby mobilbruk i skolen– Retter oppmerksomheten mot de negative sidene av teknologi

Linda Hofstad Helleland møter motbør hos eksperter og arbeidslivet.

Fortsatt lavt fravær i videregående skoleMinst på yrkesfagene

Fraværet i videregående skole holder seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført.

Rekordmange elever fullfører videregående

Aldri før har færre stått utenfor videregående opplæring

Færre tar formell utdannelse enn for ti år siden

– Jeg er bekymret for at så mange av oss ikke har tatt verken formell videreutdanning eller har vært med på kurs eller annen organisert læring, sier Jan Tore Sanner.

Mener Sanners eksamensutvalg har fått for stramme tøyler

Kunnskapsministeren sier ja til å gjennomgå eksamensordningen når skolens fag skal fornyes. Men utvalget som skal evaluere, er vingeklippet, mener kritikerne.

Nye reglerNy lærernorm i grunnskolen kommer til høsten

Allerede til høsten kommer reformen regjeringen egentlig ikke ville ha: Ny norm for lærertetthet grunnskolen.

IntegreringsløftNytt integreringspanel skal gi regjeringen råd

De 12 deltakerne skal gi regjeringen innspill om hvordan innvandrere enklere skal bli en del av små og store felleskap i Norge.

106 kommuner oppfyller ikke bemanningsnormen i barnehagene

Kunnskapsministeren forventer at disse kommunene har en plan for å øke bemanningen.

LederSøkkrik på barnehager

Når en først skal drive med privat barnehagedrift, vil Jan Tore Sanner slite med å lage regler som gjør at det ikke forblir meget lønnsomt å drive store barnehagekjeder.

Det blir mulig å ta fagbrev på jobb

... fra og med høsten 2018.

Sanner mener «krenkelov» må stå

Den nye «krenkeloven» kritiseres fra flere hold, men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener den må bli stående.

Flere velger yrkesfag

Samtidig synker studieforberedende fag i popularitet.

LO om Sanners ekspertutvalg– Minner om panikk

LO-sekretær Trude Tinnlund savner representanter fra arbeidstakerorganisasjonene når regjeringen skal undersøke hvilke bransjer i Norge som har behov for etter- og videreutdanning.

Yrkesfagelever får tidligere spesialisering

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020.

Sanner kritiserer kursbonanza i Nav

Innvandrere må få opplæring som kvalifiserer dem for jobb, i stedet for å bli sendt fra det ene kurset til det andre, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vurderer bonus til innvandrere i jobb

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere fungerer for dårlig, mener Høyre-statsråd Jan Tore Sanner. Han åpner for å premiere dem som kommer raskere ut i jobb eller utdanning.

Sanner varsler fornyet satsing på kommunereform

I 2020 vil én av tre nordmenn bo i en ny kommune. Det er bare begynnelsen, varsler kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Indre Østfold og Nordre FolloDe nye kommunene tar form

Navn, antall representanter i kommunestyret og annen struktur begynner nå å ta form i de 109 kommunene som skal slås sammen fra 2020.

Sanners digitalisering av offentlig sektor– Klare mangler

Norge har tilbakegang når det gjelder digital infrastruktur for flere tjenester, viser europeisk undersøkelse

Høyere skatteinntekter til kommunene

Ifølge DN får kommunene i år fire milliarder kroner mer enn ventet. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener det viser at skatteøkning ikke er svaret.

Begge sider tar æren for markant nedgang i innsigelsessaker

Nye tall fra Kommunaldepartementet viser et markert fall i antall innsigelsessaker der en offentlig etat eller aktør protesterer mot kommunens planer.

Omveltninger i domstolene på trappene

Etter måneder med varskorop om ressursmangel som går på rettssikkerheten løs, har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

Maksimalt tilskudd til den enkelte sammenslåing i 2017 er 5 millioner kroner.

Endringer i etiske retningslinjer for statsansatte

Regjeringen endrer de etiske retningslinjene for statsansatte og sørger blant annet for å styrke offentlig ansattes ytringsfrihet.

Sanner trøster single kommuner på utkikk etter partner med millioner

Kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen får kompensasjon fra staten. Samlet deles det ut nesten 36 millioner kroner. Sjekk din kommune her.

Sanner får Sp-kritikk for uansvarlig plan for kommunesammenslåing

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har bedt kommuner som skal sammenslås ha alt avklart før 25. august. Uansvarlig, mener Senterpartiet.

LederReform viser vei

Når Ap kommer til sans og samling etter en eventuell valgseier, vil de oppdage de står milevis fra Sp i synet på hvordan forvaltningen skal organiseres. På bakrommene i Ap er det nok de som snakker om å gjøre minst mulige endringer i kommunereformen, skriver redaktør Magne Lerø.

Kommunereformen i StortingetVedums vendetta

Det blir kamp helt til døra om sammenslåing av kommuner. Når Senterpartiet i dag tvinger hele Stortinget til å samles skiller kun to stemmer mellom suksess eller dundrende fiasko for regjeringens prestisjeprosjekt.

EU gir etterNorge får redusere arbeidsgiveravgiften i distriktene

Reduserte satser gjeninnføres for transport og energi. – Nå kan transport- og energibedrifter igjen se seg tjent med å lokalisere sine virksomheter til kommuner som har redusert arbeidsgiveravgift, sier Senterpartiet.

Stortinget fjerner mer enn hver sjette kommune36 kommuner involvert i tvangsvedtak

Det er flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354. Tvang skal brukes i elleve tilfeller.

Solberg blir digitaliseringssjef

Regjeringen oppretter et eget digitaliseringsutvalg. Det skal ledes av statsminister Erna Solberg (H) selv.

Vil ta fra Sanner digitaliseringsansvaret

Det uklart hvem som har gjennomføringskraft nok til å lykkes med digitaliseringen av offentlig sektor. Det slås fast i en rapport bestilt av regjeringen. – Legg ansvaret til et departement med tyngde, sier Heidi Austlid i IKT-Norge.

FagbevegelsenFrykter ny lov gir regjeringen mer makt over ansatte i staten

Denne uken la regjeringen frem et nytt lovforslag som skal sikre at de best kvalifiserte søkerne får jobber og stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser i staten. Men fagbevegelsen er langt fra fornøyde. De mener de statsansattes uavhengighet svekkes.

Annonse
Annonse
Annonse