Annonse

Juristene svarer

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver omplassere meg fordi jeg er gravid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig å få fritak for nattarbeid på grunn av helseproblemer?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan man få vite om en arbeidssøkers helse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Stilles det noen krav til hvordan man utarbeider en turnusplan?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett på en stilling etter har jeg ble sagt opp på grunn av nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig for meg å få hel eller delvis permisjon fra min nåværende jobb mens jeg utdanner meg videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En arbeidssøker føler seg diskriminert i ansettelsesprosessen. Kan vedkommende kreve fullt innsyn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve politiattest fra jobbsøker?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vi skal bare nedbemanne én ­person – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg spørre om konflikter i tidligere arbeidsforhold?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er pensjonsunntaket ved virksomhetsoverdragelse?

Juristene svarer.

Hva ligger i kravet til dokumenta­sjon ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer med de ansatte under et oppkjøp av en annen virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke tilbake en klausul dersom det ikke er risiko for at den ansatte starter i konkurrerende virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vil jeg få en «karanteneperiode» dersom jeg aksepterer sluttpakken før jeg kan motta dagpenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi som arbeidsgivere lønnspliktige dersom vi fortsetter å holde ansatte permitterte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp selv om jeg har anledning til å være permittert i mange måneder til?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan lager vi en tariffavtale i en nyoppstartet bedrift?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Den ansatte har oppsøkt en konkurrent – er det oppsigelsesgrunnlag?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må man alltid legge vekt på ­ansiennitet ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Ble spurt i jobbintervju om jeg planla å få barn i nærmeste framtid og hvor ofte jeg er syk. Er det lov?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan er egentlig perioden for oppsigelsesvern ved sykdom?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kan jeg på lovlig vis skape en bedre flerkulturell balanse i bedriften?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å være tilgjengelige for å håndtere kunder i pausene deres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Det står ingenting om overtid i kontrakten – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Gjelder oppsigelsen fra når vi leverte den eller når arbeidstaker mottok den?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke ledere uten saklig grunn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Det første varselet om kritikkverdige forhold – hva må gjøres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer det at Diskrimineringsnemnda kan behandle saker om seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer når tariff­avtalen ­utløper?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes varslings­perioden ved permittering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver plikt til å ha medarbeidersamtaler med sine ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes overtids­tillegg ved årslønn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan går man fra å permittere til å si opp ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke permitteringsregler gjelder nå?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg ta ut all ferien min i 2021 selv om jeg ikke har rett på feriepenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kombinere ordinært arbeid med vakttjeneste?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg skaffe meg sykemelding fordi jeg er utslitt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan jeg gjøre for å kontrollere hva ansatte faktisk gjør i arbeidstiden?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidstiden til ansatte?

Juristene svarer.

Kranglet med kollegaenKan jeg klage på en advarsel fra sjefen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg som vikar rett på bonus i selskapet jeg blir utleid til?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på overtidsbetaling i oppsigelsetiden min?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Påvirker svangerskapspermisjon min rett til foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal jeg varsle om kritikkverdige forhold?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi hindre at ansatte tar med seg kunder når de slutter?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi nødt til å gi en redegjørelse for konkurranseklausuler til våre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett til pensjon som midlertidig ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Dekkes utlegg av statens lønnsgarantiordning hvis arbeids­giver går konkurs?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge forskuttering av jobbreiser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må ansatte informeres når en ny stilling i bedriften utlyses?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til si meg opp på grunn av sykdomsfraværet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å ta ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte rett på fast jobb når arbeidsgiver glemte å skrive at arbeidet var midlertidig i kontrakten?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer interesse­avveiningen ved oppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver leie inn arbeidskraft på andre betingelser enn andre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker kreve lønn tilsvarende angitt stillingsprosent?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når blir arbeidsgiver ­ansvarlig for seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på fleksibel arbeidstid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi innta konkurranseklausuler for alle typer stillinger?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse