Annonse
Juristene svarer

Tre spørsmål og svar om bruk av egenmelding

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi dekke den ansattes tap av ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi innvilge permisjonssøknaden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte særlig vern ved virksomhetsoverdragelse selv om vi ønsker å sparke han?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det urimelig at jeg skal være på jobb frem til rettssaken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp en ansatt som er syk og sliter med psykisk ubalanse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi utvide arbeidstiden til ansatte med ytterligere to dager i uken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett til å få stillingen min utvidet til 100 prosent?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidsgiver har betalt for lite i lønnKan de vente helt til neste lønning med å rette opp feilen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg ha flere arbeidsgivere samtidig?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken aldersgrense gjelder nå?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er den midlertidige ­kontrakten uoppsigelig?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortsatt krav på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man utbetale feriepenger ved sluttoppgjør uten skattetrekk?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar ut ferien min i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva slags vern har gravide mot nedbemanning?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er fristilling bedre enn en alminnelig oppsigelsesprosess?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det riktig at jeg får feriepenger i juni, men ikke i juli siden jeg har sluttet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi akseptere liten arbeidsytelse fordi arbeidstaker har en sykdom?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Utløser jobb annenhver lørdag overtid?

Du må sjekke at det faktisk er overtidsarbeid, svarer DP-juristene.

Juristene svarer

Rettigheter i tariffavtale – kan den ansatte kreve dem oppfylt?

Ansatte kan ikke påberope seg rene tariffkrav på egenhånd, svarer DP-juristene.

Juristene svarer

Kan vi si opp en langtidssykemeldt ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man angre når man har sagt ja til en stilling - og så får tilbud om en bedre fra konkurrenten

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke en nyansatt som nekter å være med på firmaets stafettløp?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer
Du får ingen bonus siden du har vært borte deler av året i foreldrepermisjon. DP-juristene svarer på om det er lovlig.

Er det lov å kutte bonusen på grunn av foreldrepermisjon?

DP-juristene gir deg et klart svar.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver holde tilbake sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mange dager kan jeg være hjemme med syke barn?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsigelse i sykemeldingsperioden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer
Forandres stillingens grunnpreg, har arbeidstaker rett på ny arbeidsavtale.Foto: NTB scanpix

Pass på arbeidsavtalen ved forfremmelser

Må arbeidsgiver lage ny arbeidsavtale når en ansatt forfremmes? Ja, så lenge stillingens grunnpreg endres, svarer juristene.

Oppsagt ansatt tar oss til retten. Hva skal vi gjøre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidstaker er medlem i to fagforeninger - hvilken skal arbeidsgiver forholde seg til?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke ansatte med for dårlig kompetanse før en virksomhetsoverdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge arbeidstaker å ta ut ferie som følge av driftsstans?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatt kreve fritak fra overtidsarbeid når det går utover alle andre på avdelingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi beholde noen av de ansatte som nærmer seg pensjonsalder og kvitte oss med de andre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man beordres på jobb når man har tatt ut egenmelding?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på betaling når jobben faller på en helligdag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte krav på sykepenger som skyldes en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan en ansatt kreve fast stilling etter flere midlertidige engasjementer?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

En ansatt argumenterer mot innvandring i media. Kan vi gi ham en advarsel?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid for beredskapsvakt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på fast ansettelse etter svangerskapsvikariat?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på feriepenger som nyansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Slett arbeidsinnsatsKan den ansatte kreve at vi sletter advarselen mot henne?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid som ansatt i konsulentselskap?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

GDPRMå fysiske personalmapper fra tidligere ansatte destrueres?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve erstatning av arbeidsgiver på grunn av mobbing på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skal kurs og konferanser regnes som normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man regne overtidsbetaling som en del av fastlønnen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skiller egenmelding-reglene mellom hverdag og helg?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Juristene svarerTaushetsplikt som verneombud - hva kan jeg si og ikke?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg egentlig ikke «særlig uavhengig stilling» og derfor krav på overtid?

DP-juristene svarer

Juristene svarer

Juristene svarerKrav på overtidsbetaling - selv om du avspaserer

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg overføre ferie fra en arbeidsgiver til den neste?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har pårørende rett til permisjonen for å ta vare på sin døende mor?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg beholde tarifflønn ved virksomhets-overdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan bedriften jeg jobbe for legge inn et generelt samtykke til at arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om den ansatte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på fri for å gå i begravelse?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse