Annonse
Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for sykepenger nå i koronakrisen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for permittering av ansatte under koronaepidemien?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi ansette noen som fast ringevikar?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi som arbeidsgiver permittere ansatte som en følge av koronaviruset?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte nektes å reise?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge korona-karantene?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må arbeidsgiver betale sykepenger når ansatte har fravær på grunn av koronaviruset?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte plikt til å stille i dialogmøter når han er syk?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke formkrav stilles til en oppsigelse fra arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En ansatt er frekk mot kundene og kommer for sent. Kan vi si han opp uten advarsler?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for permitteringer når man ikke er bundet av tariffavtale?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til ny stilling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva plikter vi å gjøre når en ansatt blir syk?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Bør vi si opp lederen eller omplassere henne?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kan vi knytte til oss arbeidskraft uten å ansette?

Juristene svarer

Juristene svarer

Kan vi gjøre hemmelige lydopptak under drøftingsmøte med en vanskelig medarbeider?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på å stå i virksomhetens forsikrings- og pensjonsordninger mens man er i ulønnet permisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En lærer påstår at hun ble utsatt for seksuell trakassering da en kollega spurte henne ut på date. Hva gjør vi?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En ansatt tar sideoppdrag på FINN og har økende sykefravær. Kan vi si ham opp for det?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi gå til permittering som et alternativ til nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke en ansatt som nekter å komme på jobb fordi hun mottok en advarsel?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker motta sykepenger både fra Nav og arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal en delvis sykemelding fungere i praksis?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi forpliktet til å innvilge to års permisjon for en ansatt som ønsker å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke en ansatt i lønn fordi han kommer for sent på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gi oppsigelse uten å på forhånd ha avholdt drøftelsesmøter?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke i lønn når vi har utbetalt for mye?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vi vil ha lavere sykefravær. Hvordan kan vi være sikre på at nyansatte har god nok helse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har en nyansatt som har jobbet i fem uker rett på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan eg seie opp stillinga mi medan eg er sjukemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge meg ta ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må ansatte velge mellom fullstendig egenmelding eller «ingenting»?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Gjelder reisetid om morgenen og ettermiddagen som arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mye fri skal man ha mellom to «hovedarbeidsperioder»?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

En av våre tidligere ansatte har brutt sin konkurranseklausul. Kan vi bøtelegge?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er arbeidsgiver pliktige til å gjøre endring i AA-registeret og gi Nav inntektsopplysninger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skal jeg ha sluttvederlag eller lønn i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gi meg sparken fordi jeg nekter å gå ned i lønn?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi slette alle «plusstimene» til de ansatte ved overgangen til nytt år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe nattevakter da det står i arbeidsavtalen min?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må arbeidsgiver akseptere at en del av ansettelsestiden faller bort fordi den ansatte er gravid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidstaker rett til avtale om nattarbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har vår oppsagte medarbeider krav på en annen stilling i konsernet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidstakeren har 25 feriedager igjen, kan han ta disse i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vår nye medarbeider ta to ukers permisjon etter tap av søsteren?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Når har man rett på avspasering i en særlig uavhengig stilling?

DP-juristene har svaret.

Juristene svarer
DP-juristene svarer i dag på spørsmål om fortrinnsrett etter vikariat.

Har du fortrinnsrett ved avsluttet vikariat?

Fortrinnsrett kan være komplisert. DP-juristene har svaret.

Juristene svarer

Hva gjør vi når en ansatt alltid kommer for sent på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skal vi ansette en person midlertidig eller kan vedkommende fakturere oss fra sitt enkeltpersonforetak?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har sekretæren rett på utvidet stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi forlenge oppsigelsesperioden når den ansatte er sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mye kan jeg gi de ansatte i julegave i år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi akseptere at arbeidstaker trekker egen oppsigelse tilbake?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på feriepenger av sluttvederlaget?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på sykepenger etter en konflikt på arbeidsplassen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan oppsigelsen være ugyldig?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte varslet om «kritikkverdige forhold» i lovens forstand?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer
Beregningsgrunnlaget for OTP – obligatorisk tjenestepensjon – er krevende.

Hva skal med i beregningen for OTP?

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er krevende. DP-juristene har svaret.

Juristene svarer

Har arbeidstakere i «særlig uavhengig stilling» rett på overtidsbetaling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi fjerne stillingen til en ansatt som har en dårlig holdning til arbeidsoppgavene?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse