Annonse

Juristene svarer

Juristene svarer

Er all oppreisningserstatning skattefri?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg trekke tilbake jobb-tilbudet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegges å jobbe når jeg har fri?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke plikter har arbeidsgivere når det kommer til individuell tilrettelegging?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg noen rettigheter ved sykdom under avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke ansatte i lønn dersom de får utbetalt for mye lønn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke muligheter har jeg til å endre ferien til de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man hente ut helseopplysninger i forbindelse med ansettelser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg avtale prøvetid for en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg nekte de ansatte å ha hjemmekontor på hytta?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Får jeg dekket mat- og transportkostnader på jobbreise?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Klaget inn for seksuell trakasseringKan Diskrimineringsnemnda ilegge ansvar for oppreisning og erstatning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

DiskrimineringslovenHar en konsulent rett på samme lønn og arbeidstid som de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva burde jeg være oppmerksom på hvis jeg begynner som selvstendig næringsdrivende i et internasjonalt selskap?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling uten direkte avtale om overtids­arbeid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidsoppgavene til en prosjektleder som kommer tilbake fra mammapermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på ferie som nyansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Påvirker turnusen min hvor mange feriedager jeg får?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på når jeg jobber deltid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker alltid kreve full ferie hos ny arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Har formfeilen i oppsigelsen betydning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver omplassere meg fordi jeg er gravid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig å få fritak for nattarbeid på grunn av helseproblemer?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan man få vite om en arbeidssøkers helse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Stilles det noen krav til hvordan man utarbeider en turnusplan?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett på en stilling etter har jeg ble sagt opp på grunn av nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig for meg å få hel eller delvis permisjon fra min nåværende jobb mens jeg utdanner meg videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En arbeidssøker føler seg diskriminert i ansettelsesprosessen. Kan vedkommende kreve fullt innsyn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve politiattest fra jobbsøker?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vi skal bare nedbemanne én ­person – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg spørre om konflikter i tidligere arbeidsforhold?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er pensjonsunntaket ved virksomhetsoverdragelse?

Juristene svarer.

Hva ligger i kravet til dokumenta­sjon ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer med de ansatte under et oppkjøp av en annen virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke tilbake en klausul dersom det ikke er risiko for at den ansatte starter i konkurrerende virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vil jeg få en «karanteneperiode» dersom jeg aksepterer sluttpakken før jeg kan motta dagpenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi som arbeidsgivere lønnspliktige dersom vi fortsetter å holde ansatte permitterte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp selv om jeg har anledning til å være permittert i mange måneder til?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan lager vi en tariffavtale i en nyoppstartet bedrift?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Den ansatte har oppsøkt en konkurrent – er det oppsigelsesgrunnlag?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må man alltid legge vekt på ­ansiennitet ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Ble spurt i jobbintervju om jeg planla å få barn i nærmeste framtid og hvor ofte jeg er syk. Er det lov?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan er egentlig perioden for oppsigelsesvern ved sykdom?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kan jeg på lovlig vis skape en bedre flerkulturell balanse i bedriften?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å være tilgjengelige for å håndtere kunder i pausene deres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Det står ingenting om overtid i kontrakten – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Gjelder oppsigelsen fra når vi leverte den eller når arbeidstaker mottok den?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke ledere uten saklig grunn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Det første varselet om kritikkverdige forhold – hva må gjøres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer det at Diskrimineringsnemnda kan behandle saker om seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer når tariff­avtalen ­utløper?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes varslings­perioden ved permittering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver plikt til å ha medarbeidersamtaler med sine ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes overtids­tillegg ved årslønn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan går man fra å permittere til å si opp ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke permitteringsregler gjelder nå?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg ta ut all ferien min i 2021 selv om jeg ikke har rett på feriepenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kombinere ordinært arbeid med vakttjeneste?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg skaffe meg sykemelding fordi jeg er utslitt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan jeg gjøre for å kontrollere hva ansatte faktisk gjør i arbeidstiden?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse