Annonse

Juristene svarer

Juristene svarer

Påvirker svangerskapspermisjon min rett til foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal jeg varsle om kritikkverdige forhold?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi hindre at ansatte tar med seg kunder når de slutter?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi nødt til å gi en redegjørelse for konkurranseklausuler til våre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett til pensjon som midlertidig ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Dekkes utlegg av statens lønnsgarantiordning hvis arbeids­giver går konkurs?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge forskuttering av jobbreiser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må ansatte informeres når en ny stilling i bedriften utlyses?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til si meg opp på grunn av sykdomsfraværet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å ta ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte rett på fast jobb når arbeidsgiver glemte å skrive at arbeidet var midlertidig i kontrakten?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer interesse­avveiningen ved oppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver leie inn arbeidskraft på andre betingelser enn andre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker kreve lønn tilsvarende angitt stillingsprosent?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når blir arbeidsgiver ­ansvarlig for seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på fleksibel arbeidstid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi innta konkurranseklausuler for alle typer stillinger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan bedriften si meg opp mens jeg har foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har jeg til å få permisjon fra arbeidsgiver til å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ikke noe krav til at jeg skal kunne få tilstrekkelig hvile mellom arbeidsdagene?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på ekstra betaling for reiser til kunder og møter utenfor kontoret?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg er 72 år – må jeg slutte i jobben?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er formålet med drøftelsesmøte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan starter man en samtale med en ansatt som viser dårlige holdninger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Skal en medarbeidersamtale dreie seg om det jeg som leder er misfornøyd med?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er stillingen «passende» hvis opplæring er nødvendig?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver endre de ­ansattes arbeidsoppgaver på grunn av redusert bemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver forlenge permitteringen min uten videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg tror jeg er utsatt for seksuell trakassering – bør jeg gi beskjed til arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor går egentlig grensen for seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

To ansatte motsetter seg hjemmekontor og krever å returnere til kontoret. Har de lov til det?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vi tviler på at medarbeideren faktisk er syk. Kan vi bestride egenmeldingene hans?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan utarbeider man en oppfølgingsplan for en sykmeldt ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på sluttpakke når bedriften skal nedbemanne?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp ansatte på ferie via epost?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man anvende en begrenset utvalgskrets ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

NedbemanningKan den ansatte som vurderes for oppsigelse velge fritt mellom «annet passende arbeid» i selskapet?»

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har ansatte til å få utsatt ferien om de blir syke?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte kreve å fortsatt ha hjemmekontor etter sommeren?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg logger inn hvilke arbeidsoppgaver jeg gjør fra hjemmekontoret?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Medarbeider sa opp og stormet ut på dramatisk vis. Kan vedkommende angre seg?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes ­perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva ligger i kravet til «annet passende arbeid» ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker fraskrive seg fortrinnsretten?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi redusere de ansattes stillingsprosent fra 100 til 80 for å unngå oppsigelser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte krav på pause til et fast tidspunkt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidstillegg ved avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har vi lov til å prioritere ansatte med høyt sykefravær ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er jeg utsatt for endringsoppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder ved delvis permittering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp en ansatt som yter for dårlig, nå som hun er sykemeldt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan sjefen måle temperaturen på ansatte når de kommer på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp avtalen med konsulentene når oppdraget forsvant i koronatiltak?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg skal tilbake på jobb – hva kan jeg forvente?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver begrense dekningen av synstest og databriller til ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vil jeg fortsatt opparbeide meg ansiennitet i AFP-ordningen mens jeg er permittert?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg mulighet til å gå av med AFP selv om jeg bytter stilling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsestid gjelder for den ansatte i prøvetid der årsaken til oppsigelse er nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte få forskudd på dagpenger fra Nav?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver velge fritt når permitterte ansatte hentes tilbake?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse