Annonse

Juristene svarer

Juristene svarer

Kan jeg kreve bindingstid for ansatte som gis etterutdanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer med tariffavtalen når deler av et selskap blir kjøpt opp?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan lager man en arbeidsplan for de som arbeider i turnus?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Skriftlig advarsel fra arbeidsgiver – hva gjør jeg nå?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp en udugelig og illojal ansatt på dagen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Risikerer jeg å miste jobben etter en advarsel?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg som deltidsansatt kreve overtidsbetaling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er arbeidsavtalene til de ansatte i min virksomhet ugyldige?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor går grensene for illojalitet ved start av egen virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er viktig å huske på ved overgang fra en tariffavtale til en annen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Halvparten av egenmeldingene er brukt på fredager - jeg tror ikke det er tilfeldig

Juristene svarer frustrert arbeidsgiver om mulige grep.

Juristene svarer

Hvilke konsekvenser kan det få hvis jeg har blitt forbigått fordi jeg er gravid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må alle statlige stillinger utlyses offentlig?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver fjerne overtidsbetaling og erstatte det med en bonusordning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp en ansatt på e-post?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hybridarbeid – hva må arbeidsgiver tenke på?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett til å endre arbeidsoppgavene til de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Særaldersgrense – må jeg slutte selv om jeg ikke vil?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva gjør man når en ansatt er borte fra jobb uten sykemelding?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer egentlig en kundeklausul ved et jobbskifte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

På hvilket grunnlag kan jeg foreta en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få utvidet stillingen min?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når må man etablere eget verneombud på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få overtidsbetaling som leder?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få innsyn i arbeidstakers e-post uten å varsle vedkommende?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg bli sagt opp fordi jeg har vært sykemeldt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg bryte en arbeidskontrakt når prosjektet kanselleres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når dekker arbeidsgiver synstest og databriller?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer hvis jeg varsler om en mellomleder som er venn av sjefen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er reglene for oppsigelse i prøvetid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke dager inngår ikke i virkedag-begrepet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken mulighet har vi som arbeidsgiver til å kontrollere om de ansatte er ruset på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er all oppreisningserstatning skattefri?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg trekke tilbake jobb-tilbudet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegges å jobbe når jeg har fri?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke plikter har arbeidsgivere når det kommer til individuell tilrettelegging?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg noen rettigheter ved sykdom under avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke ansatte i lønn dersom de får utbetalt for mye lønn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke muligheter har jeg til å endre ferien til de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man hente ut helseopplysninger i forbindelse med ansettelser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg avtale prøvetid for en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg nekte de ansatte å ha hjemmekontor på hytta?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Får jeg dekket mat- og transportkostnader på jobbreise?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Klaget inn for seksuell trakasseringKan Diskrimineringsnemnda ilegge ansvar for oppreisning og erstatning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

DiskrimineringslovenHar en konsulent rett på samme lønn og arbeidstid som de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva burde jeg være oppmerksom på hvis jeg begynner som selvstendig næringsdrivende i et internasjonalt selskap?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling uten direkte avtale om overtids­arbeid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidsoppgavene til en prosjektleder som kommer tilbake fra mammapermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på ferie som nyansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Påvirker turnusen min hvor mange feriedager jeg får?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på når jeg jobber deltid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker alltid kreve full ferie hos ny arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Har formfeilen i oppsigelsen betydning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver omplassere meg fordi jeg er gravid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig å få fritak for nattarbeid på grunn av helseproblemer?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan man få vite om en arbeidssøkers helse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Stilles det noen krav til hvordan man utarbeider en turnusplan?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett på en stilling etter har jeg ble sagt opp på grunn av nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig for meg å få hel eller delvis permisjon fra min nåværende jobb mens jeg utdanner meg videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En arbeidssøker føler seg diskriminert i ansettelsesprosessen. Kan vedkommende kreve fullt innsyn?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse