Annonse
Juristene svarer

Kan arbeidsgiver bestemme at jeg må avspasere?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp fordi jeg har mye sykefravær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å stille disse spørsmålene i en intervjusituasjon?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregner man ansettelsetid når man skal si opp en ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man kreve sykepenger som følge av en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte krav på overtidsbetaling hvis de jobber mer enn 40 timer i uken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Burde samboeren min ha fortrinnsrett på dette vikariatet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvis en ansatt ikke bruker opp ferien sin, kan vedkommende kreve å få denne ferien neste år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve en skriftlig bekreftelse på arbeidsforholdet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ekstravakter rett på ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må arbeidsgiver skrive attest?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

NedbemanningEr vi pliktige til å tilby våre ansatte i Nord-Norge en stilling i Oslo?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve at arbeidsgiveren min dekker psykologutgiftene mine?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig for folk under 18 år å jobbe nattarbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi pliktige til å tilby våre ansatte tillegg for kvelds- og helgearbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi avtale ny prøvetid for en ansatt som har byttet stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Krav om feriepenger ved konkurs

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi be om dokumentasjon på svangerskapskontroller?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er retten til å reise stillingsvernssak frasagt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på overtidsbetaling selv om man får bonus?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan jeg kreve at sjefen sier til nye arbeidsgivere hvis jeg bruker ham som referanse?

DP-juristene svarer.

Ekstra pausetrekk ved overtid

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Trenger vi å føre oversikt over hvor mye de ansatte jobber når alle har fast arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg ikke krav på lønn for kveldsarbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

​Kan sjefen skrive at jeg har fått sparken i attesten?

DP-juristene svarer.

Gjelder varslingsfrist ved ­foreldrepermisjon absolutt?

DP-juristene svarer.

Kan jeg gjøre noe mer for å få attest av tidligere arbeidsgiver etter å ha etterspurt dette flere ganger?

DP-juristene svarer.

Kan vi si opp en gravid arbeidstaker i prøvetiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg endre tidspunkt for ferien på grunn av fint vær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på forlenget ulønnet permisjon når jeg blir sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling eller må jeg avspasere?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan gravide arbeidstakere kreve fri med betaling for legebesøk?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi gi vedkommende oppsigelse alene begrunnet i dårlig kundeservice?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det lederens ansvar å sørge for et forsvarlig inneklima?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidstaker plikt til å gi info om at hun er gravid under jobbintervjuet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Alle i Norge har vel krav på 5 uker ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må jeg jobbe ut ­oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

LønnsfastsettelseBlir jeg diskriminert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilket språk skal arbeidskontrakten være på?

DP-juristene.

Juristene svarer

Har man krav på full lønn i redusert stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke krav stilles til innkalling til drøftelsesmøte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Konspirasjon mot meg på jobb. Hva bør jeg gjøre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Offentlig sektorKjenner den perfekte kandidat. Må jeg utlyse stillingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi nekte advokaten adgang til møtet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

​Krav på redusert arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi tilby ansatte som skal sies opp, jobb ved en av de andre butikkene der vi oppbemanner?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Når må en virksomhet tilby ansatte «annet passende arbeid»?

Juristene svarer om nedbemanning.

Juristene svarer

Har man krav på å få oppsigelsen sin sammenhengende?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på lenger oppsigelsestid siden jeg er gravid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig å si opp en gravid ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett til denne stillingen?

DP-juristene.

Juristene svarer

Lønnsforskjell mellom kvinner og mennKan arbeidsgiver lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver frata meg hjemmekontor?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi endre ansattes kontrakt til en særlig uavhengig stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

«Annet passende arbeid»Kan arbeidsgiver nekte meg det?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

FortrinnsrettHar jeg rett på disse stillingene når jeg har vært vikar?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å ta ut ferie før avspasering?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan avslutte streiken i NRK?

DP-juristene svarer irritert lisensbetaler.

Juristene svarer

Må vi inngå en ny arbeidsavtale med en ansatt som skal endre arbeidssted?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man nekte flyttedag med lønn?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse