Annonse
Juristene svarer

Er fristilling bedre enn en alminnelig oppsigelsesprosess?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det riktig at jeg får feriepenger i juni, men ikke i juli siden jeg har sluttet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi akseptere liten arbeidsytelse fordi arbeidstaker har en sykdom?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Utløser jobb annenhver lørdag overtid?

Du må sjekke at det faktisk er overtidsarbeid, svarer DP-juristene.

Juristene svarer

Rettigheter i tariffavtale – kan den ansatte kreve dem oppfylt?

Ansatte kan ikke påberope seg rene tariffkrav på egenhånd, svarer DP-juristene.

Juristene svarer

Kan vi si opp en langtidssykemeldt ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man angre når man har sagt ja til en stilling - og så får tilbud om en bedre fra konkurrenten

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke en nyansatt som nekter å være med på firmaets stafettløp?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer
Du får ingen bonus siden du har vært borte deler av året i foreldrepermisjon. DP-juristene svarer på om det er lovlig.

Er det lov å kutte bonusen på grunn av foreldrepermisjon?

DP-juristene gir deg et klart svar.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver holde tilbake sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mange dager kan jeg være hjemme med syke barn?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsigelse i sykemeldingsperioden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer
Forandres stillingens grunnpreg, har arbeidstaker rett på ny arbeidsavtale.Foto: NTB scanpix

Pass på arbeidsavtalen ved forfremmelser

Må arbeidsgiver lage ny arbeidsavtale når en ansatt forfremmes? Ja, så lenge stillingens grunnpreg endres, svarer juristene.

Oppsagt ansatt tar oss til retten. Hva skal vi gjøre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidstaker er medlem i to fagforeninger - hvilken skal arbeidsgiver forholde seg til?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke ansatte med for dårlig kompetanse før en virksomhetsoverdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge arbeidstaker å ta ut ferie som følge av driftsstans?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatt kreve fritak fra overtidsarbeid når det går utover alle andre på avdelingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi beholde noen av de ansatte som nærmer seg pensjonsalder og kvitte oss med de andre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man beordres på jobb når man har tatt ut egenmelding?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på betaling når jobben faller på en helligdag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte krav på sykepenger som skyldes en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan en ansatt kreve fast stilling etter flere midlertidige engasjementer?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

En ansatt argumenterer mot innvandring i media. Kan vi gi ham en advarsel?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid for beredskapsvakt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på fast ansettelse etter svangerskapsvikariat?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på feriepenger som nyansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Slett arbeidsinnsatsKan den ansatte kreve at vi sletter advarselen mot henne?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid som ansatt i konsulentselskap?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

GDPRMå fysiske personalmapper fra tidligere ansatte destrueres?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve erstatning av arbeidsgiver på grunn av mobbing på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skal kurs og konferanser regnes som normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man regne overtidsbetaling som en del av fastlønnen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skiller egenmelding-reglene mellom hverdag og helg?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Juristene svarerTaushetsplikt som verneombud - hva kan jeg si og ikke?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg egentlig ikke «særlig uavhengig stilling» og derfor krav på overtid?

DP-juristene svarer

Juristene svarer

Juristene svarerKrav på overtidsbetaling - selv om du avspaserer

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg overføre ferie fra en arbeidsgiver til den neste?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har pårørende rett til permisjonen for å ta vare på sin døende mor?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg beholde tarifflønn ved virksomhets-overdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan bedriften jeg jobbe for legge inn et generelt samtykke til at arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om den ansatte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på fri for å gå i begravelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Juristene svarerKan en ansatt tvinges til å bytte arbeidssted?

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gjøre konkurranseklausulen gjeldende etter at jeg har fått sparken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi betale sykepenger i hele arbeidsgiver-perioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge meg å jobbe utover normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Har den ansatte rett til å bruke tekster produsert for oss hos sin nye arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har far krav på betalt fødselspermisjon?

Juristene svarer

AvskjedHar jeg ikke har krav på å stå i stillingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan prøveperioden forlenges?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan blir det med feriepenger etter fylte 60 år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Rotet bort attestHar jeg krav på ny attest fra min tidligere arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

NyansattJeg har vel krav på ferie i desember?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Vil ferien utgjøre hele eller halve dager når en ansatt er 50 prosent arbeidsfør?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må jeg jobbe i julen? Da er jeg i så fall ganske skuffet over den nye jobben.

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man selv bestemme når man skal ta ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det lov å belønne ansatte for at de har lavt sykefravær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver bestemme at jeg skal holde meg hjemme i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi spørre kandidater i intervjuet om hvor mye de har brukt egenmelding?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse