Annonse

Juristene svarer

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg logger inn hvilke arbeidsoppgaver jeg gjør fra hjemmekontoret?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Medarbeider sa opp og stormet ut på dramatisk vis. Kan vedkommende angre seg?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes ­perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva ligger i kravet til «annet passende arbeid» ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker fraskrive seg fortrinnsretten?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi redusere de ansattes stillingsprosent fra 100 til 80 for å unngå oppsigelser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte krav på pause til et fast tidspunkt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidstillegg ved avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har vi lov til å prioritere ansatte med høyt sykefravær ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er jeg utsatt for endringsoppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder ved delvis permittering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp en ansatt som yter for dårlig, nå som hun er sykemeldt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan sjefen måle temperaturen på ansatte når de kommer på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp avtalen med konsulentene når oppdraget forsvant i koronatiltak?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg skal tilbake på jobb – hva kan jeg forvente?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver begrense dekningen av synstest og databriller til ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vil jeg fortsatt opparbeide meg ansiennitet i AFP-ordningen mens jeg er permittert?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg mulighet til å gå av med AFP selv om jeg bytter stilling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsestid gjelder for den ansatte i prøvetid der årsaken til oppsigelse er nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte få forskudd på dagpenger fra Nav?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver velge fritt når permitterte ansatte hentes tilbake?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Prøvetidsansattes oppsigelsestid ved nedbemanning

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer de nye reglene for beregningen av lønnskompensasjonen fra Nav?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal saksbehandlingsprosessen ved nedbemanning gjennomføres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan påvirker sluttavtaler ansattes rett på dagpenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte rett på feriepenger mens de mottar dagpenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har vi lov til å permittere sykmeldte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for sykepenger nå i koronakrisen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for permittering av ansatte under koronaepidemien?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi ansette noen som fast ringevikar?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi som arbeidsgiver permittere ansatte som en følge av koronaviruset?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte nektes å reise?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge korona-karantene?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må arbeidsgiver betale sykepenger når ansatte har fravær på grunn av koronaviruset?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte plikt til å stille i dialogmøter når han er syk?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke formkrav stilles til en oppsigelse fra arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En ansatt er frekk mot kundene og kommer for sent. Kan vi si han opp uten advarsler?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for permitteringer når man ikke er bundet av tariffavtale?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til ny stilling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva plikter vi å gjøre når en ansatt blir syk?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Bør vi si opp lederen eller omplassere henne?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kan vi knytte til oss arbeidskraft uten å ansette?

Juristene svarer

Juristene svarer

Kan vi gjøre hemmelige lydopptak under drøftingsmøte med en vanskelig medarbeider?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på å stå i virksomhetens forsikrings- og pensjonsordninger mens man er i ulønnet permisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En lærer påstår at hun ble utsatt for seksuell trakassering da en kollega spurte henne ut på date. Hva gjør vi?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En ansatt tar sideoppdrag på FINN og har økende sykefravær. Kan vi si ham opp for det?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi gå til permittering som et alternativ til nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke en ansatt som nekter å komme på jobb fordi hun mottok en advarsel?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker motta sykepenger både fra Nav og arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal en delvis sykemelding fungere i praksis?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi forpliktet til å innvilge to års permisjon for en ansatt som ønsker å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke en ansatt i lønn fordi han kommer for sent på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gi oppsigelse uten å på forhånd ha avholdt drøftelsesmøter?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke i lønn når vi har utbetalt for mye?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vi vil ha lavere sykefravær. Hvordan kan vi være sikre på at nyansatte har god nok helse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har en nyansatt som har jobbet i fem uker rett på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan eg seie opp stillinga mi medan eg er sjukemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge meg ta ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må ansatte velge mellom fullstendig egenmelding eller «ingenting»?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Gjelder reisetid om morgenen og ettermiddagen som arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse