Annonse
Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi beholde noen av de ansatte som nærmer seg pensjonsalder og kvitte oss med de andre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man beordres på jobb når man har tatt ut egenmelding?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på betaling når jobben faller på en helligdag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte krav på sykepenger som skyldes en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan en ansatt kreve fast stilling etter flere midlertidige engasjementer?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

En ansatt argumenterer mot innvandring i media. Kan vi gi ham en advarsel?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid for beredskapsvakt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på fast ansettelse etter svangerskapsvikariat?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på feriepenger som nyansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Slett arbeidsinnsatsKan den ansatte kreve at vi sletter advarselen mot henne?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid som ansatt i konsulentselskap?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve erstatning av arbeidsgiver på grunn av mobbing på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skal kurs og konferanser regnes som normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man regne overtidsbetaling som en del av fastlønnen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Skiller egenmelding-reglene mellom hverdag og helg?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg egentlig ikke «særlig uavhengig stilling» og derfor krav på overtid?

DP-juristene svarer

Juristene svarer

Juristene svarerKrav på overtidsbetaling - selv om du avspaserer

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg overføre ferie fra en arbeidsgiver til den neste?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har pårørende rett til permisjonen for å ta vare på sin døende mor?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg beholde tarifflønn ved virksomhets-overdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan bedriften jeg jobbe for legge inn et generelt samtykke til at arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om den ansatte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på fri for å gå i begravelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Juristene svarerKan en ansatt tvinges til å bytte arbeidssted?

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gjøre konkurranseklausulen gjeldende etter at jeg har fått sparken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi betale sykepenger i hele arbeidsgiver-perioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge meg å jobbe utover normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Har den ansatte rett til å bruke tekster produsert for oss hos sin nye arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har far krav på betalt fødselspermisjon?

Juristene svarer

AvskjedHar jeg ikke har krav på å stå i stillingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan prøveperioden forlenges?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan blir det med feriepenger etter fylte 60 år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Rotet bort attestHar jeg krav på ny attest fra min tidligere arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

NyansattJeg har vel krav på ferie i desember?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Vil ferien utgjøre hele eller halve dager når en ansatt er 50 prosent arbeidsfør?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må jeg jobbe i julen? Da er jeg i så fall ganske skuffet over den nye jobben.

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man selv bestemme når man skal ta ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det lov å belønne ansatte for at de har lavt sykefravær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver bestemme at jeg skal holde meg hjemme i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi spørre kandidater i intervjuet om hvor mye de har brukt egenmelding?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Nye regler for fast ansettelseKan vi fortsette vår praksis, eller må vi ha alle på en fast stillingsprosent?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte 14 dagers oppsigelsestid også når han sier opp i prøvetiden?

DP-juristene svarer.

AttestMå vi derfor skrive at arbeidstaker har gjort en god jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver bestemme at jeg må avspasere?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp fordi jeg har mye sykefravær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å stille disse spørsmålene i en intervjusituasjon?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregner man ansettelsetid når man skal si opp en ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man kreve sykepenger som følge av en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte krav på overtidsbetaling hvis de jobber mer enn 40 timer i uken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Burde samboeren min ha fortrinnsrett på dette vikariatet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvis en ansatt ikke bruker opp ferien sin, kan vedkommende kreve å få denne ferien neste år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve en skriftlig bekreftelse på arbeidsforholdet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ekstravakter rett på ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må arbeidsgiver skrive attest?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

NedbemanningEr vi pliktige til å tilby våre ansatte i Nord-Norge en stilling i Oslo?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve at arbeidsgiveren min dekker psykologutgiftene mine?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig for folk under 18 år å jobbe nattarbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi pliktige til å tilby våre ansatte tillegg for kvelds- og helgearbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi avtale ny prøvetid for en ansatt som har byttet stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Krav om feriepenger ved konkurs

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse