Annonse

Juristene svarer

Juristene svarer

Den ansatte har oppsøkt en konkurrent – er det oppsigelsesgrunnlag?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må man alltid legge vekt på ­ansiennitet ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Ble spurt i jobbintervju om jeg planla å få barn i nærmeste framtid og hvor ofte jeg er syk. Er det lov?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan er egentlig perioden for oppsigelsesvern ved sykdom?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kan jeg på lovlig vis skape en bedre flerkulturell balanse i bedriften?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å være tilgjengelige for å håndtere kunder i pausene deres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Det står ingenting om overtid i kontrakten – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Gjelder oppsigelsen fra når vi leverte den eller når arbeidstaker mottok den?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke ledere uten saklig grunn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Det første varselet om kritikkverdige forhold – hva må gjøres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer det at Diskrimineringsnemnda kan behandle saker om seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer når tariff­avtalen ­utløper?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes varslings­perioden ved permittering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver plikt til å ha medarbeidersamtaler med sine ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes overtids­tillegg ved årslønn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan går man fra å permittere til å si opp ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke permitteringsregler gjelder nå?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg ta ut all ferien min i 2021 selv om jeg ikke har rett på feriepenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kombinere ordinært arbeid med vakttjeneste?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg skaffe meg sykemelding fordi jeg er utslitt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan jeg gjøre for å kontrollere hva ansatte faktisk gjør i arbeidstiden?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidstiden til ansatte?

Juristene svarer.

Kranglet med kollegaenKan jeg klage på en advarsel fra sjefen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg som vikar rett på bonus i selskapet jeg blir utleid til?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på overtidsbetaling i oppsigelsetiden min?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Påvirker svangerskapspermisjon min rett til foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal jeg varsle om kritikkverdige forhold?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi hindre at ansatte tar med seg kunder når de slutter?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi nødt til å gi en redegjørelse for konkurranseklausuler til våre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett til pensjon som midlertidig ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Dekkes utlegg av statens lønnsgarantiordning hvis arbeids­giver går konkurs?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge forskuttering av jobbreiser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må ansatte informeres når en ny stilling i bedriften utlyses?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til si meg opp på grunn av sykdomsfraværet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å ta ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte rett på fast jobb når arbeidsgiver glemte å skrive at arbeidet var midlertidig i kontrakten?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer interesse­avveiningen ved oppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver leie inn arbeidskraft på andre betingelser enn andre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker kreve lønn tilsvarende angitt stillingsprosent?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når blir arbeidsgiver ­ansvarlig for seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på fleksibel arbeidstid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi innta konkurranseklausuler for alle typer stillinger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan bedriften si meg opp mens jeg har foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har jeg til å få permisjon fra arbeidsgiver til å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ikke noe krav til at jeg skal kunne få tilstrekkelig hvile mellom arbeidsdagene?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på ekstra betaling for reiser til kunder og møter utenfor kontoret?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg er 72 år – må jeg slutte i jobben?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er formålet med drøftelsesmøte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan starter man en samtale med en ansatt som viser dårlige holdninger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Skal en medarbeidersamtale dreie seg om det jeg som leder er misfornøyd med?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er stillingen «passende» hvis opplæring er nødvendig?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver endre de ­ansattes arbeidsoppgaver på grunn av redusert bemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver forlenge permitteringen min uten videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg tror jeg er utsatt for seksuell trakassering – bør jeg gi beskjed til arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor går egentlig grensen for seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

To ansatte motsetter seg hjemmekontor og krever å returnere til kontoret. Har de lov til det?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vi tviler på at medarbeideren faktisk er syk. Kan vi bestride egenmeldingene hans?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan utarbeider man en oppfølgingsplan for en sykmeldt ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på sluttpakke når bedriften skal nedbemanne?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp ansatte på ferie via epost?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse