Annonse
Juristene svarer

Har man krav på overtidsbetaling selv om man får bonus?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan jeg kreve at sjefen sier til nye arbeidsgivere hvis jeg bruker ham som referanse?

DP-juristene svarer.

Ekstra pausetrekk ved overtid

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Trenger vi å føre oversikt over hvor mye de ansatte jobber når alle har fast arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg ikke krav på lønn for kveldsarbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

​Kan sjefen skrive at jeg har fått sparken i attesten?

DP-juristene svarer.

Gjelder varslingsfrist ved ­foreldrepermisjon absolutt?

DP-juristene svarer.

Kan jeg gjøre noe mer for å få attest av tidligere arbeidsgiver etter å ha etterspurt dette flere ganger?

DP-juristene svarer.

Kan vi si opp en gravid arbeidstaker i prøvetiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg endre tidspunkt for ferien på grunn av fint vær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på forlenget ulønnet permisjon når jeg blir sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling eller må jeg avspasere?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan gravide arbeidstakere kreve fri med betaling for legebesøk?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi gi vedkommende oppsigelse alene begrunnet i dårlig kundeservice?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det lederens ansvar å sørge for et forsvarlig inneklima?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidstaker plikt til å gi info om at hun er gravid under jobbintervjuet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Alle i Norge har vel krav på 5 uker ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må jeg jobbe ut ­oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

LønnsfastsettelseBlir jeg diskriminert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilket språk skal arbeidskontrakten være på?

DP-juristene.

Juristene svarer

Har man krav på full lønn i redusert stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke krav stilles til innkalling til drøftelsesmøte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Konspirasjon mot meg på jobb. Hva bør jeg gjøre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Offentlig sektorKjenner den perfekte kandidat. Må jeg utlyse stillingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi nekte advokaten adgang til møtet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

​Krav på redusert arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi tilby ansatte som skal sies opp, jobb ved en av de andre butikkene der vi oppbemanner?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Når må en virksomhet tilby ansatte «annet passende arbeid»?

Juristene svarer om nedbemanning.

Juristene svarer

Har man krav på å få oppsigelsen sin sammenhengende?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på lenger oppsigelsestid siden jeg er gravid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig å si opp en gravid ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett til denne stillingen?

DP-juristene.

Juristene svarer

Lønnsforskjell mellom kvinner og mennKan arbeidsgiver lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver frata meg hjemmekontor?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi endre ansattes kontrakt til en særlig uavhengig stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

«Annet passende arbeid»Kan arbeidsgiver nekte meg det?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

FortrinnsrettHar jeg rett på disse stillingene når jeg har vært vikar?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å ta ut ferie før avspasering?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan avslutte streiken i NRK?

DP-juristene svarer irritert lisensbetaler.

Juristene svarer

Må vi inngå en ny arbeidsavtale med en ansatt som skal endre arbeidssted?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man nekte flyttedag med lønn?

DP-juristene svarer.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidstaker må vel gi beskjed om at hun ikke kommer på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi øke stillingsprosenten til den ansatte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Plikter vi å utbetale sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på å få se hvordan lønnen min ble beregnet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må egenmelding gis skriftlig?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er reglene for oppsigelse i prøvetid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi motsette oss at en ansatt jobber 1. mai?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Når begynner oppsigelsestiden å løpe?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på lønn for 1. mai?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi kreve at den ansatte avvikler ferien sin i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Utleid av bemanningsbyrå– Kan firmaet jeg ble utleid til sparke meg?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi angi eksakt hvor lenge vikariatet skal vare?

DP-juristene svarer.

Vil pålegge arbeidstaker å ta ferie i ­oppsigelsestiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Blir jeg mobbet på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er lang tids sykefravær saklig grunnlag for oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Fast jobbMå jeg skrive opp færre timer når jeg har hatt en mindre effektiv dag?

DP-juristene svarer.

Har ansatte krav på 40% tillegg fra første overtidstime?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse