Annonse

justis- og beredskapsdepartementet

Tor-Aksel Busch går av som riksadvokat 1. november. Nå er jakten på etterfølgeren startet. Foto: Ole Berg-Rusten | NTB Scanpix

Hvem blir landets nye riksadvokat?

Han har vært riksadvokat i 22 år. Tor-Aksel Busch (69) sin etterfølger skal være på plass 1. november.

Justisminister Jøran Kallmyr har satt bremsene på i forhold til nærpolitireformen. Foto: NTB scanpix

Revidert Utsetter nærpolitigevinsten

– Gledelig å bli lyttet til, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Vil holde tilbake utlendinger i grensekontroll

Innvandrings- og integreringsministeren sender på høring nye regler som gjør det enklere for politiet å holde på utlendinger som stanses i grensekontrollen.

Omveltninger i domstolene på trappene

Etter måneder med varskorop om ressursmangel som går på rettssikkerheten løs, har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

Krever svar fra justisministeren

Flere stiller spørsmål ved de politifaglige vurderingene som ble gjort da nynazister fikk demonstrere i Kristiansand lørdag. – Jeg stiller meg spørrende til om justisministeren er villig til å ta nødvendige grep for å lykkes med å hindre demonstrasjoner som dette, sier medlem av Kristiansand bystyre, Mira Svartnes Thorsen.

Ny politistruktur endelig vedtattKun fire av 72 klagere ble hørt

Departementet viste litt mer nåde enn direktoratet.

Særorganutvalgets anbefalingerGir mer makt til POD og utvider distriktenes ansvarsområder

Vil slå sammen Kripos og Økokrim og legge ned UP og PU.

RiksrevisjonenFire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet

Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Her er regjeringens alternativ til juryordningen

I fjor sommer visste ingen, inkludert justisministeren, hvordan den ville se ut. I dag ble regjeringens alternativ til juryordningen i norske rettsaler lagt frem.

Direktoratet mottok 72 klager på politireformen. Én avgjørelse ble omgjort.

Hva skal til for at et lokalt lensmannskontor skal bestå etter nærpolitireformen? Trippeldrap, storbrann og ekstremvær hjelper.

52 kommuner klager på politireformen: Udramatisk, mener justisministeren

Klagene på ny lokal politistruktur har strømmet inn til Politidirektoratet de seneste dagene. Justisministeren lar seg ikke bekymre. Sjekk om din kommune har klaget!

PolitireformenStyringskrangel og ledelsesmangel

Nærpolitireformens mål er umulige, sier Difi. Navnet latterliggjøres i politigangene, detaljstyringen regjerer, og alle skylder på alle. I alle fall på toppen. Byråkratene krangler om styring, mens ute i distriktene slås det et slag for bedre ledelse.

Status NærpolitireformenMangler tillit • For dårlig kommunikasjon • For mye detaljstyring

De ansatte i politi-Norge har ingen tro på at den vil lykkes. Direktoratet mener målsetningene er overambisiøse og motstridende, og justisministeren vil helst bytte navn på hele sulamitten. Men ellers er nærpolitireformen «i rute».

Annonse
Annonse
Annonse