Annonse

kjønnsbalanse

Synspunkt

Verdi trumfer teknologi

Jentene er i kraftig mindretall på IT-utdanninger. Det er trist for både kvinnene og samfunnet. Skal de beste løsningene utvikles må jentene få øynene opp for teknologifagene.

Synspunkt

Verdi trumfer teknologi

Jentene er i kraftig mindretall på IT-utdanninger. Det er trist for både kvinnene og samfunnet. Skal de beste løsningene utvikles må jentene få øynene opp for teknologifagene.

Regnskapsbransjen– Skuffende at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner

En fersk lønnsundersøkelse avdekker at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i regnskapsbransjen.

Lønnsgapet– En trend man må anstrenge seg for å snu

Advokatfirmaet Wiersholm har satt seg som mål at en tredjedel av partnere deres skal være kvinner innen 2028. – Vi er på god vei til å lykkes med det, sier styreleder og partner Kjersti T. Trøbråten.

Nytt krav fra OljefondetHvert kjønn må være representert med minst 30 prosent i styrer

Hvis ikke styrene oppnår dette, oppfordrer Oljefondet bedriften til å sette mål om kjønnsmangfold og rapportere om sin fremgang mot dette målet.

Kvinner tar ledelsen i det offentlige i Sverige, mens Norge henger etter

Andelen kvinner i lederposisjoner i offentlig sektor øker, men vi ligger fortsatt langt bak Sverige.

– Det er på tide å kvotere kvinner inn i ledergruppene

Det har vist seg nødvendig med kvotering for å få kvinner inn i styrene. Nå bør kravet utvides til flere typer bedrifter og større deler av ledelsen, mener Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

Bare 14 prosent av næringslivstoppene er kvinner

Andelen kvinner som leder de store norske selskapene øker, men det går trått. Flaskehalsen kan være de stillingene man må ha med seg på veien, mener forsker Sigtona Halrynjo.

Vil ha flere kvinner i finansUtdanner bankledere i «ubevisste fordommer»

Norgessjef for Nordea sier det er viktig at ledere på alle nivåer tar eierskap til problemstillingen. – Vi skal ikke bare snakke om likestillingsproblemet, vi må faktisk gjøre noe med det, sier Snorre Storset.

Rekruttering av kvinnelige ledereMillionforskjell i lønnskrav mellom kvinnelige og mannlige topp­ledere

Lederrekrutterere oppfordrer kvinnelige talenter til å ikke «late som om lønn og penger ikke betyr noe». – Det handler om hvor bevisst du er på din egen verdi, sier daglig leder i Visindi.

Nå må bedrifter offentliggjøre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn hvert andre år

– Vi vet at det finnes eksempler hvor menn og kvinner lønnes ulikt i advokat- og finansbransjen selv om de utfører samme arbeid, har lik kompetanse og ansiennitet, sier Hanne Bjurstrøm.

Ny kvinnerekord blant ordførerne

Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene.

Slik ryddet sparebanken opp i en mannsdominert ledelse

En lokal sparebank toppet i år She index og var dermed med på å dra finansnæringen opp på likestillingsbarometeret. HR-sjefen deler verktøyene de har brukt for å få flere kvinner inn i ledelsen.

Lederverktøy

Klarte å skape kjønnsbalansePå dette instituttet har de flere kvinner i ledergruppa enn menn

På Institutt for fremmedspråk i Bergen er fordelingen mellom mannlige og kvinnelige professorer helt jevn.

– Lederne må ta mer ansvar for den dårlige kjønnsbalansen i toppen av akademia

Nå kommer Forskningsrådet med konkrete anbefalinger til institusjonene og ber om handling fra universitetslederne.

Slik skal akademia få flere kvinner i toppen

Forskningsrådet lanserer nye retningslinjer for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for å få å øke kvinneandelen i akademia.

Kraftig mannsdominans i DNBs største meglerhus

DNB snur etter å ha nektet å opplyse om kjønnsbalansen i avdelingene som utgjør DNB Markets. Tallene viser kraftig mannsdominans.

UndersøkelseTo generasjoner til likestilling i arbeidslivet

Likestilling blir undervurdert og nedprioritert i næringslivet, ifølge en ny global undersøkelse. – Det er på tide å begynne å måle dette, som alt annet, mener IBM-direktør.

Konsernleder i Microsoft– Organisasjoner som omfavner mangfold har mer suksess

Corporate VP i Microsoft Gavriella Schuster fløy fra Seattle til Norge for å presentere årets She Index.

Flere kvinnelige ledere i de nordligste fylkene og Oslo

Selv om det fremdeles er store kjønnsforskjeller på landsbasis, har det i samtlige av landets fylker og kommuner vært en utvikling mot jevnere kjønnsbalanse blant ledere.

Stadig flere sysselsatte menn innen helse- og sosialfaglige yrker

Det er spesielt stor vekst blant mannlige barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere.

Lederverktøy

Slik knuser du ubevisste fordommer på arbeidsplassen

Vi har alle en hel del fordommer og handler ubevisst ut i fra dem hele tiden. Men jo mer man øker bevisstheten, jo mindre styrer de valgene våre.

Synspunkt

Ta grep om kjønns­ubalansen

At det lønner seg å ha likestilling i ledelse vet vi, så da må vi gjøre noe med det, skriver Ivar Horneland Kristensen.

Synspunkt

Ta grep om kjønns­ubalansen

At det lønner seg å ha likestilling i ledelse vet vi, så da må vi gjøre noe med det, skriver Ivar Horneland Kristensen.

Synspunkt

På tide å utvide perspektivet litt?

Kjønnsbalanse er strevsomt, men både politikere, hodejegere og kvinner kan bidra med langt mer enn Dagens Perspektiv og Magne Lerø gir dem æren for.

Synspunkt

På tide å utvide perspektivet litt?

Kjønnsbalanse er strevsomt, men både politikere, hodejegere og kvinner kan bidra med langt mer enn Dagens Perspektiv og Magne Lerø gir dem æren for.

Tiltrekker seg flere kvinnelige teknologer ved å fjerne risiko

Slik har Evry oppnådd kjønnsbalanse i sin Innovation Hub.

– En drøm å få jobbe med likestilling på heltid

Tidligere redaktør for Kvinneguiden Susanne Kaluza sikret seg jobben som daglig leder for kompetansenettverk for kvinner.

Selvtillitsgapet mellom kvinner og menn er en myte

Kvinner som utstråler selvtillit blir ikke forfremmet, men for menn åpner det karrieredører.

RekrutteringVil bryte ned ­hierarkiet i konsulent­bransjen

I dag er kun hver tredje medarbeider som driver med ledelserådgiving i konsulentbransjen kvinne. Den skjeve kjønnsbalansen i konsulentbransjen er noe Maria Fernanda Souto, som er en av to kvinnelige partnere i Qvartz, har jobbet med å snu de siste 12 årene.

Dobbelt så mange menn som kvinner ser for seg å være toppledere om fem år

Både menn og kvinner velger tradisjonelt og tror de kommer til å gjøre det også i fremtiden.

Byttet ut bilde og ord i stillingsannonseFikk flere kvinnelige søkere

Ordene «fantastisk person» og «fremragende kommunikasjonsferdigheter» ble byttet ut med «lagspiller» og «gode kommunikasjonsferdigheter». Bilde av menn ble erstattet med kvinner.

Slik kan #metoo ha svekket kvinnelige arbeidstakere

Tre av fire ordførere er menn

Kvinner er sterkt underrepresentert i lokalpolitikken og innehar kun 120 av de 425 ordførervervene. Det vil kommunalminister Monica Mæland (H) gjøre noe med.

AdvokatbransjenMannlige partnere må slutte for å få plass til kvinnene

Landets største advokatfirma Thommessen har kun fem kvinner blant sine 47 partnere.

– Kjønnskvotering har en signaleffekt

KarrierestopperAdvarer kvinner i oljebransjen fra å snakke om likestilling

Dårligst kjønnsbalanse hos de største på Børsen

27 prosent av toppsjefene i mellomstore og store bedrifter er kvinner. I de 50 største selskapene på børsen, er kvinneandelen langt lavere: 4 prosent.

– Kunstig intelligens kan være veien til kjønnsbalanse

Offentlig sektorMinst likestilt arbeidsmarked på Vestlandet

217 år til likestilling på arbeidsplassen

Det spår Verdens økonomiske forum i deres årlige rapport om globale kjønnsforskjeller.

AtferdsforskningKvinner blir forskjellsbehandlet

Forskjellsbehandling av kvinner reduserer mulighetene deres til å bli ledere, viser ny forskning som sporer atferd.

Lederverktøy

Slik oppnår du kjønnsbalanse i ledelsen

Forsker og forfatter Anne Grethe Solberg gir i sin nye bok råd om konkrete tiltak for hvordan man faktisk oppnår kjønnsbalanse i ledelse.

Derfor tar det så langt tid å oppnå likestilling

World Economic Forum tror det kommer til å ta 170 år før man har global likestilling.

Flest androgyne og feminine ledere i norsk næringsliv

– Det er et spennende funn fordi det står i kontrast til myten om at ledelse er det samme som mannlig maskulinitet, sier forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Anne Grethe Solberg som nå er aktuell med ny bok.

Kvinner i arbeidslivet– Du trenger ikke lenger ha på panserantrekket for å bli tatt seriøst

Forrige uke samlet 600 deltakere fra hele verden seg i Oslo for å lære mer om feminin ledelse, fremtidens arbeidsliv og banebrytende teknologi.

Google-ingeniørHevder mangel på likestilling i teknologibransjen skyldes biologisk ulikhet

Teknologigiganten havnet i trøbbel etter at en ansatt i helgen sendte ut et interndokument som argumenterte for at biologiske forskjeller mellom kjønnene var årsaken til få kvinnelige ledere og teknikere i Silicon Valley.

Derfor søker kvinner bare på jobber de er 100 prosent kvalifiserte for

Menn søker på jobber de bare er 60 prosent kvalifiserte for, mens kvinner søker jobber der de møter 100 prosent av kvalifikasjonene.

Slik kan kvinner knuse sexisme på arbeidsplassen

Kjønnsdiskriminering i arbeidslivet fortsetter å undergrave kvinners karrieremuligheter. Her får du tre råd om hvordan du kan stå opp mot kvinnediskriminering på jobb.

Kvinner kjemper sammen for kjønnsbalanse i toppledelsen

FiftyFifty-programmet samler over 100 kvinner fra noen av Norges 12 største selskaper for å bygge kontaktpunkter på tvers av bransjer og nivåer i virksomhetene.

KvinneandelNesten ni av ti norske aksjeselskaper ledes av menn

Kvinner er underrepresenterte i det private, både som arbeidstakere og i ledende stillinger. Bare to av ti i aksjeselskaper er kvinner, både i styrene og i lederstillingene. I de største selskapene er andelen enda mindre.

KvinneandelJentekveld for lederspirer

I 2014 avviklet NHH kvinnetiltaket sitt. Året etter sank kvinneandelen. Nå blir det jentekveld for å få kvinnene tilbake på handelshøyskolen.

Mannsdominerte næringar står på staden kvil

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå syner ubalanse i kjønnsfordeling i norske føretak.

Solberg: – Kvinnelige toppsjefer er mangelvare i næringslivet

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på mangelen på kvinnelige ledere i børsnoterte selskaper og sier ansettelser i denne bransjen kan virke bestemt på forhånd.

Kvinnelige ledere videreutdanner seg mer

Det har lenge vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning. En ny undersøkelse viser nå at det også er flere kvinnelige ledere som tar videreutdanning.

Lederverktøy: Hvordan få flere kvinner til å bli ledere?

Bare 7 prosent av topplederne i norske bedrifter er kvinner. I ledergruppene er kvinneandelen kun 20 prosent.

Solveig Horne: – Hvor er mennene?

Det var fullt hus da rapporten «Fra ord til handling – Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse» ble presentert fredag. Men kjønnsbalanse var det ikke: Det var nesten ikke en mann å se.

NHOs tips for en høyere kvinneandel i ledergruppa

Kjønnsbalanse er opp til bedriftene selv, mener NHO-leder Kristin Skogen Lund

Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse

Ny rapport forklarer hvordan fem store skandinaviske bedrifter har oppnådd kjønnsbalanse i ledelsen.

Annonse
Annonse
Annonse