Annonse

kjønnsforskjeller

Kvinner ble servert flere hvite løgner i tilbakemeldinger enn menn

Et eksperiment som er omtalt i en ny studie avdekket kjønnsforskjeller i tilbakemeldinger på like prestasjoner.

Dette kan menn lære av kvinnelige ledere

Mange kvinner har noen personlige egenskaper som er viktige i lederrollen. Her er 5 ting menn kan lære av kvinnelige ledere.

Kvinner har høyere tillit til ledelsen enn menn

Kvinner er litt reddere for konsekvensene av koronakrisen enn menn. Flere kvinner er også mer på linje med både egen ledelse krisehåndtering og regjeringens smittetiltak, viser svar fra Dagens Perspektivs spørreundersøkelse.

Menn får langt høyere pensjon enn kvinner

I fjor fikk menn gjennomsnitt 4.600 kroner mer per måned i pensjon enn kvinner.

Sysselsettingen øker blant innvandrere

Likevel er kjønnsforskjellene økende: Menn har en sysselsettingsandel på 71 prosent, mens kvinnene har 63 prosent.

Stadig større kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn, viser undersøkelser. Graviditet og barn trekkes fram som en av årsakene, men det forklarer ikke alt.

Britiske businesskvinnerLanserer «radikal» likelønnskampanje

Under emneknaggen #MeTooPay krever mer enn 100 mektige kvinner i Storbritannia lik lønn for likt arbeid.

SverigeLeger sykmelder kvinner oftere enn menn

Svenske kvinner med psykiske lidelser sykmeldes mye mer enn menn med tilsvarende diagnose, viser granskning.

Ny rapportFunksjonshemmede menn og kvinner forskjellbehandles

Funksjonshemmede kvinner får hjelp til kjøkkenrelaterte aktiviteter, og funksjonshemmede menn til trening og mosjon, viser en ny studie. – Brudd på FN-konvensjon, hevder forskere.

Utdanningsgapet mellom menn og kvinner øker år for år

Selv om det fremdeles er store kjønnsforskjeller på landsbasis, har det vært en utvikling mot jevnere kjønnsbalanse blant ledere.

Dobbelt så mange kvinner som menn slutter som trenere i norsk idrett

En fersk rapport viser at trenervirksomhet i Norge først og fremst er en frivillig aktivitet for menn.

Selvtillitsgapet mellom kvinner og menn er en myte

Kvinner som utstråler selvtillit blir ikke forfremmet, men for menn åpner det karrieredører.

Derfor tar kvinner på seg arbeidsoppgaver som ikke fremmer karrierene deres

Dette kan ledere gjøre for å fordele arbeidet mer rettferdig.

Tidlig alderspensjonMest utbredt blant menn

Halvparten av 66 år gamle menn mottok tidlig alderpensjon i 2015. Bare 20 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe mottok det samme.

Kjønnsgapet i sykefraværet øker når par får barn

Sykefraværet øker kraftig både for kvinner og menn når de får barn. Men økningen er klart størst for kvinner, viser ny analyse fra Nav.

Kjønnsforskjeller i helse– Kvinner lider, menn dør

Kvinner levere sunnere, men er oftere syke enn menn, fortalte Statistisk sentralbyrå i forrige uke. – Nei, mye taler for at menn er like syke eller sykere, ifølge professor Arnstein Mykletun.

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt

– Andelen kvinner som jobber deltid er fortsatt stor, sammenliknet med menn. I tillegg jobber kvinner og menn i stor grad innenfor ulike sektorer og næringer, noe som bidrar til ulik lønn blant kvinner og menn, sier likestillingskoordinator i Statistisk sentralbyrå.

Offentlig sektorMinst likestilt arbeidsmarked på Vestlandet

Størst kjønnsforskjeller i Norge blant 5. klassinger i Skandinavia

– Dette bekrefter dessverre inntrykket av at guttene sliter mer enn jentene på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kjønnsdelt arbeidsmarkedI disse bransjene er lønnsgapet størst

– Helt uforenlig med våre mål om likestilling og likelønn.

Her øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mest i EU

I dette landet tjente menn 20,8 prosent mer enn kvinnene.

217 år til likestilling på arbeidsplassen

Det spår Verdens økonomiske forum i deres årlige rapport om globale kjønnsforskjeller.

Kvinnelige ledere føler de må være bedre enn menn

– Ikke overraskende, sier direktør i danske Lederne.

Alder skiller ledere, ikke kjønn

Menn og kvinner har like lederegenskaper. Det er alderen som skiller oss, og med alderen blir vi mindre opptatt av prestasjoner, ifølge ny svensk studie.

KjønnsforskjellerKvinner får 88 prosent av menns timelønn

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig forklaring på lønnsforskjellene, viser ny likestillingsforskning.

Lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ledere øker igjen

Få oversikten, bransje for bransje.

Annonse
Annonse
Annonse