Annonse

Klimasøksmålet

Enormt nederlag for miljøorganisasjonene

Høyesterett setter terskelen for klimaødeleggelser «svært høyt». – Ikke ventet, men riktig, sier jussprofessor Eivind Smith.

Synspunkt

SynspunktNaturen trenger en god advokat

En holdning om at politiske vedtak ikke burde prøves opp mot Grunnloven fordi myndighetene sikkert vet hva de driver med, er smertelig naiv, skriver 2. nestleder i Natur og ungdom i et svar til Magne Lerø.

Synspunkt

SynspunktNaturen trenger en god advokat

En holdning om at politiske vedtak ikke burde prøves opp mot Grunnloven fordi myndighetene sikkert vet hva de driver med, er smertelig naiv, skriver 2. nestleder i Natur og ungdom i et svar til Magne Lerø.

– En politisk vurdering som ikke skal høre hjemme i en domstol

Instituttleder Morten Kinander ved BI mener Stortinget var naivt da det innførte nye rettigheter i grunnloven. – Men nå står de der, selv om det aldri var meningen at de skulle bli anvendt i slike konkrete politiske spørsmål, sier han

I dybden

Hett klima i Høyesterett

Det kommende klimasøksmålet vil å få store konsekvenser. Man risikerer at Høyesterett hever terskelen for hva som er ødeleggende inngrep i naturen. Andre frykter at vi ser starten på mer «amerikanisert grunnlovs­aktivisme» i landets øverste rettsinstans.

Leder På blindvei med grunnloven

Renskåren oljepolitikk har ikke noe i rettssalene å gjøre. Klimasøksmålet mot staten tyder på at Stortinget ikke så farene for jus på avveie da de førte inn en mengde menneskerettigheter i Grunnloven.

Leder På blindvei med grunnloven

Renskåren oljepolitikk har ikke noe i rettssalene å gjøre. Klimasøksmålet mot staten tyder på at Stortinget ikke så farene for jus på avveie da de førte inn en mengde menneskerettigheter i Grunnloven.

KlimarettssakenRegjeringsadvokaten: Klimasaken har ingenting i retten å gjøre

Annonse
Annonse
Annonse