Annonse

knut røed

LederArbeidslinjens tilkortkommenhet

Det siger etter hvert inn over politikerne at det ikke er jobber å få til et par hundre tusen av uføretrygdede med mindre det offentlige lager spesialstillinger til dem.

Det norske arbeidslivet bidrar til at integrering går i revers etter fem år

Det fungerer i fem år, så snur det, viser en ny studie av arbeidsmarkedstilknytningen til innvandrergrupper i Norge.

– Stikker hodet i sanden

– Vi kommer ikke unna behovet om enten økte skatter eller mer brukerbetaling for velferdstjenester hvis vi skal opprettholde nivået på velferdsstaten om 50 år, sier Knut Røed ved Frischsenteret.

Dagens system er ikke rigget for å redusere langtidsfraværet

Etter 10 år med forskningsprogrammet på sykefravær, arbeid og helse er det på tide å oppsummere. Seniorforsker Knut Røed har flere forslag til hvordan systemet kan forbedres.

syk_mann_deprim.jpg

Mer lønnsomt å bli sykemeldt enn arbeidsledig

Det legemeldte sykefraværet gikk opp 5,6 prosent fra første kvartal i 2010 til første kvartal i 2011. Nova-forsker Aksel Hatland mener mange blir trygdemottakere blir «feilsortert» i systemet.

slappe_av.jpg

Dårligere arbeidsmoral? Tilfeldig? Neppe

Arbeidsmoralen er på vei ned og uføretrygdingen er på vei opp. Tilfeldig? Neppe, mener arbeidslivsforsker Knut Røed.

syk_seng_forkj_.jpg

Syke kvinner forblir en gåte

Det er kvinnene som står for økningen i sykefraværet – men ingen vet hvorfor. I dag er sykefraværet for kvinner 60 prosent høyere enn for menn.

skape.jpg

Arbeidsledighet skaper gründere

Mer enn halvparten av dem som starter egen bedrift har tidligere mistet jobben.

Annonse
Annonse
Annonse