Annonse

kommuneøkonomi

Enorme forskjeller i kommuneøkonomien

SelvstyreStor avstand fra festtale til forskrift

Kommunene vil styre selv. Men normer - enten det gjelder bemanning eller kompetanse, er en utfordring, mener Os-ordfører Terje Søviknes.

FrpOslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd

Oslo ville gått med 2,7 milliarder i overskudd i fjor selv uten «urettferdig og unødvendig» eiendomsskatt, ifølge Frp. Skatten gir bedre tjenester, svarer Ap.

Økte helseutgifter– Kan bli kritisk for kommuneøkonomien

KS har lenge advart mot kostnadsutviklingen innen helse- og omsorgstjenester. Nå ser vi konsekvensene: I 2018 var aktivitetsveksten i kommunene sterkere enn inntektsveksten.

Eksplosiv vekst i kommunale helseutgifter

De gode økonomiske tidene for kommune-Norge går mot slutten.

KommunetopperBemanningsnormer dreper det lokale selvstyret

– Dette er øremerking på en ny måte, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Kommune-Norge er pålagt nye bemanningskrav både i barnehagene og i skolen de siste årene. Nå frykter de at helsesøstertjenesten og barnevernet står for tur.

Synspunkt

Sunnmøring og Bamble-gutt med NRK på slep møter nordnorsk ordfører uten handlingsrom

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud møtte konsekvensene av sin egen regjerings politikk da de besøkte ordføreren i Vardø denne uka.

Synspunkt

Sunnmøring og Bamble-gutt med NRK på slep møter nordnorsk ordfører uten handlingsrom

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud møtte konsekvensene av sin egen regjerings politikk da de besøkte ordføreren i Vardø denne uka.

Budsjettstatus i kommune-NorgeBarnevern og kollektivtrafikk øker mest

Årets budsjettarbeid for norske kommuner og fylkeskommuner har vært det mest krevende på fem år.

Kommune­økonomi, profittfri velferd og oljeskatt

Valgkamper består av mange gjengangere og noen få nye saker og argumenter. I år er kampen mot profittfri velferd, den gryende diskusjonen om oljeskatten og en sjeldent god kommuneøkonomi blant nykommerne. Eller er det bare nye vrier på gamle saker vi ser?

Kommune­økonomi, profittfri velferd og oljeskatt

Valgkamper består av mange gjengangere og noen få nye saker og argumenter. I år er kampen mot profittfri velferd, den gryende diskusjonen om oljeskatten og en sjeldent god kommuneøkonomi blant nykommerne. Eller er det bare nye vrier på gamle saker vi ser?

Fra 200 til 110 milliarder på ett årOverskuddet i statsforvaltningen snart borte

Overskuddet i den offentlige forvaltningen er nesten halvert sammenlignet med året før, viser beregninger gjort av SSB. Men utenfor petroleumsindustrien er inntektene stabile.

Kommunene har ikke hatt bedre økonomi siden før finanskrisen

Det går frem av en gjennomgang som Kommunal Rapport har gjort av kommuneregnskapene de siste ti årene.

Prioritering i kommunene– Statens ansvar

Senterpartiet mener statliggjøring svekker norske kommuners handlingsrom. SV påpeker at KS-leder Helgesen selv er politiker – fra Høyre. Mens Arbeiderpartiet mener kommunebudsjettene de seneste årene viser forskjellene i norsk politikk.

Fagforbundet om KS-lederen– Merkelig tidspunkt

Leder for landets størst fagforbund mener KS-lederens ønske om en prioriteringsdebatt kommer på et merkelig tidspunkt. Hun forsøker å løfte fram en strukturell debatt i stedet for å kritisere regjeringens forslag til statsbudsjett, mener Mette Nord.

Regjeringen svarer KS– Fornye og forenkle

Fornying og forenkling er svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på KS-leder Gunn Marit Helgesens utfordring om at kommune-Norge trenger en prioriteringsdebatt.

KS-leder Helgesen– Nå trenger vi en debatt om hva kommunene skal prioritere

– Vi ser et stadig større gap mellom det som forventes levert av norske kommuner og de tjenester som faktisk blir finansiert. Hvor går grensen for hva kommunene skal levere? spør styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun etterlyser en prioriteringsdebatt om kommunale tjenester.

Statsbudsjettet 2017KS setter sin lit til KrF og Venstre

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, håper budsjettforhandlingene stanser regjeringens forslag om å ikke lenger refundere utgifter kommunene har til enslige, mindreårige asylsøkere.

KS-leder Gunn Marit Helgesen kan glede seg over en god inntektsvekst i kommunene.

Kommunene fikk likevel ikke skattesmell i fjor

Kommune-Norge fikk inn 6 prosent mer i skatteinntekter i fjor enn året før, tross anslag som tilsa skattetap i milliardklassen for et halvt år siden.

Kommuner i hardt vær: På Røst består teknisk etat av én mann

Tom Ragnar Pedersen er teknisk etat i Røst kommune. ALene. Han er kontorsjef, brannsjef og vannverkssjef. Kan Røst bli modellen for et helt ny form for kommunesammenslåing?

Kommunene har litt bedre råd – vil bruke mest på barnevern og sosialtjenester

Kommunene planlegger å øke bruken av penger mest innen barnevern og sosialtjenester, viser KS’ budsjettundersøkelse for kommunesektoren. Endringer i skolestruktur og færre ungdomskoleelever gjør at utgiftene til skole ikke øker like mye.

Annonse
Annonse
Annonse