Annonse

kommunesammenslåinger

LederByråkratiet vokser selvsagt

Regjeringens mål om økt avbyråkratisering er ikke mer enn en skjønn drøm. De rødgrønne har heller ikke kommet opp med tiltak og nytenkning som vil redusere antallet byråkrater.

LederByråkratiet vokser selvsagt

Regjeringens mål om økt avbyråkratisering er ikke mer enn en skjønn drøm. De rødgrønne har heller ikke kommet opp med tiltak og nytenkning som vil redusere antallet byråkrater.

Rådmennenes råd Neste runde bør bestå av innlemming, ikke sammenslåing

Norske rådmenn er krystallklare på at mange flere kommuner må slå seg sammen for at kommunene skal makte å levere tjenestene de er pålagt.

Sammenslåtte kommunerGevinstpotensialet er sterkt overvurdert

For lite penger og for dårlig tid. Slik oppsummerer norske rådmenn kommunereformen. IKT-kostnader tok alle de statlige pengene som skulle finansiere sammenslåingene, forteller rådmann.

Leder

LederProblemer løses ikke med større kommuner

Vi har fortsatt for mange kommuner, men kommunereformen er oversolgt.

Leder

LederProblemer løses ikke med større kommuner

Vi har fortsatt for mange kommuner, men kommunereformen er oversolgt.

SelvstyreStor avstand fra festtale til forskrift

Kommunene vil styre selv. Men normer - enten det gjelder bemanning eller kompetanse, er en utfordring, mener Os-ordfører Terje Søviknes.

Høyre kan miste en tredel av ordførerne

Høyre-ordførerne er de ivrigste til å slå sammen kommuner. Det kan også bety at de mister flest ordførere ved neste kommunevalg.

LederForbilledlig reform

De borgerlige har fått til det de rødgrønne ikke klarte; å reformere kommune- og fylkesstrukturen. Alle vet at Ap er for det som skjer, men velger å spille frivillighetsspillet som ikke er noe annet enn styringsvegring, skriver redaktør Magne Lerø.

LederForbilledlig reform

De borgerlige har fått til det de rødgrønne ikke klarte; å reformere kommune- og fylkesstrukturen. Alle vet at Ap er for det som skjer, men velger å spille frivillighetsspillet som ikke er noe annet enn styringsvegring, skriver redaktør Magne Lerø.

Ap lover å skille tvangssammenslåtte kommuner

Arbeiderpartiet vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen med tvang om de vinner valget i år.

– Snart er det slik at man ikke kan være leder uten å ha slått sammen noe

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er ikke overrasket over danskenes skuffelse over kommunereformen.

Ti år etterEn av tre misfornøyde med dansk kommunereform

10 år etter kommunereformen i Danmark er fasit at hver tredje danske mener de kommunale tjenestene er blitt dårligere.

60 kommuner bør slås sammen med tvang

Fylkesmennene foreslår at 60 kommuner skal slås sammen med tvang til våren, viser en ny opptelling.

Fylkesmannen vil ha nytt Stor-Drammen

Mener kommunereformen styres av «råpopulisme» og kortsiktighet

Ekspert gir KrF og Venstre det glatte lag for å avvise tvangssammenslåinger av kommuner, og utelukker at kommunereformen kan gjennomføres effektivt uten tvang.

Alle kommunesammenslåingers mor

Kina er stort. Snart har de en kommune med 130 millioner innbyggere - helt uten folkeavstemminger.

Trump og brexit får mest oppmerksomhet i nyhetene

Båtsfjord er Norges dårligste kommune

Sanner får karakter 2, og utsetter egen reform

I utgangspunktet skulle kommunenes frist for å sende inn sine planer om ny kommunestruktur gå ut fredag 1. juli. I dag bekrefter kommunal- og moderniseringsministeren at han gir «trege kommuner» utsatt frist.

Fredag må kommunene gi beskjed om deres sammenslåingsvedtak

Fredag løper kommunenes frist ut for å gi beskjed om de ønsker sammenslåing eller ikke. Så langt er det dobbelt så mange «nei» som «ja».

Borgerlig støtte til tvangssammenslåing

Ap vil gi tre milliarder mer til kommunene

Sandberg: lav deltakelse gjør kommunesammenslåing lettere

Overveldende nei til kommunesammenslåing på supermandag

Status kommunereformen: 17 sammenslåinger, 75 «aleneganger»

KrF avviser støtte til tvang i kommunereformen

Lav deltakelse og overveiende motstand på supermandag

Overprøver kommunene

Fylkesmann Helen Bjørnøy opptrer ikke skandaløst eller egenrådig når hun vil redusere fylkets 21 kommuner til seks eller ni. Hun gjør det staten har bedt henne gjøre uten å fremstå som et regional ekko av Jan Tore Sanner, skriver redaktør Magne Lerø.

Øya Stord kan bli én kommune

Stord og Fitjar har inngått avtale om kommunesammenslåing. Dermed kan nye Stord kommune bli en realitet etter folkeavstemning i april.

Kan bli ny stor­kommune på Jæren

Landbruks-Norge kan få et nytt maktsentrum på Jæren. Hvis intensjonsavtalen til Hå, Time og Klepp blir godtatt av jærbuene, kan Norge får en ny kommune med 60 000 innbyggere.

Strammer til for ­kommuner som vegrer seg mot sammenslåing

Regjeringens høringsforslag til nytt inntektssystem for kommunene kan føre til flere kommune-sammenslåinger. Ordføreren i Hurdal kommune, som har færre enn 3000 innbyggere, tror det kan tvinge frem sammenslåing med naboen.

Strammer til for ­kommuner som vegrer seg mot sammenslåing

Regjeringens høringsforslag til nytt inntektssystem for kommunene kan føre til flere kommune-sammenslåinger. Ordføreren i Hurdal kommune, som har færre enn 3000 innbyggere, tror det kan tvinge frem sammenslåing med naboen.

Nesten halvparten av norske folkevalgte vil ha kommunesammenslåinger

Høyre-politikerne er ivrigst.

NHO: – Fem fordeler med større kommuner

Organisasjonen begrunner ønske om kommunesammenslåinger med fordeler for næringsliv og verdiskaping.

Annonse
Annonse
Annonse