Annonse

Konflikthåndtering

Lederverktøy

Grip inn i konflikten før den eskalerer

Ledere må trene på å håndtere konflikter slik at de ikke blir usikre, redde eller unnvikende når de får en eskalerende konflikt på bordet.

Arbeidskonflikter:– Kan gi en tidlig diagnose

– En veileder kan være godt å ha for en som står midt oppi en konflikt. Det gir mulighet til å reflektere over egen situasjon, egne reaksjoner, de andres reaksjoner og mulige veier videre for å håndtere konflikten, sier Robert Salomon.

Vil hjelpe ledere å ta tak i konflikter før de eksploderer

Arbeidslivskonflikter kan fort bygge seg opp fra en frisk bris til sterk kuling om ledere ikke håndterer situasjonen raskt nok. Et nytt digitalt verktøy skal senke terskelen for å ta tak i konflikten før den går over stokk og stein.

Leder

Fredsmekling med tusenlapper

Når Pål Bjerketvedt betaler Erik Loe 150 000 kroner for å få løst konflikten mellom dem, viser det at Fotballforbundet er kommet i manko på sunn fornuft og klokskap og at pengemakten rår.

Leder

Fredsmekling med tusenlapper

Når Pål Bjerketvedt betaler Erik Loe 150 000 kroner for å få løst konflikten mellom dem, viser det at Fotballforbundet er kommet i manko på sunn fornuft og klokskap og at pengemakten rår.

5 ord å være obs på ved konflikthåndtering

Språk er et effektivt verktøy når du skal håndtere konflikter.

Slik håndterer du en konfliktfylt lederrolle

Å søke mellomløsninger og vise forståelse er viktig når man står i stormen, mener ekspert på arbeidskonflikter.

5 ting ledere gjør som skaper konflikt

Din lederstil kan være årsaken til uro og konflikter på jobben. Her er fem vanlige feil mange ledere begår.

– Ta konflikter på alvor

Konflikter på jobben oppstår på grunn av grunnleggende menneskelige egenskaper, og må tas på dypeste alvor, mener UiB-psykolog. Dagens Perspektiv oppsummerer 6 råd for god konflikthåndtering.

KonflikterKan starte med bagateller

– Ofte er det ikke hvem som har gjort hva, men partenes følelser og opplevelser av situasjonen som er viktig, sier konfliktløsningsekspertene.

–  Mange ledere kvier seg for konflikter

Mange ledere venter for lenge med å ta tak i konflikter på arbeidsplassen. Det kan bli kostbart både for økonomi og arbeidsmiljø, mener forsker ved OsloMet.

PsykologKonflikter løses ikke ved sykemelding

– Det har aldri skjedd at en konflikt blir løst ved sykemelding, sier psykolog Jan Atle Andersen til Finansavisen.

Kjøper ut folk som ikke passer inn

Ansatte som gjorde en dårlig jobb eller som ikke fungerte sosialt ble kjøpt ut, viser svensk undersøkelse.

Ledere i Bodø bør kommunisere annerledes enn i Oslo

8 tips for å forebygge konflikter

Mange ledere tar for sent tak i konflikter på arbeidsplassen.

3 råd for å håndtere kolleger som inntar «offer-rollen»

Synspunkt

Konflikthåndtering for ledere

Konflikter i arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser. Det skjer gjerne når konflikter eskalerer, slik at de ikke bare påvirker partene i konflikten, men et helt arbeidsmiljø, skriver Halvor Nordøy.

Synspunkt

Konflikthåndtering for ledere

Konflikter i arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser. Det skjer gjerne når konflikter eskalerer, slik at de ikke bare påvirker partene i konflikten, men et helt arbeidsmiljø, skriver Halvor Nordøy.

Derfor bør dere unngå å bli «enige om å være uenige»

Ny undersøkelseDette er god lederkommunikasjon

Norske arbeidstakere vil ikke snakke om framtiden. Men vi må vite at vi blir sett og hørt.

DPTVKonflikthåndtering

Hva er en konflikt og hvordan skal man håndtere konflikter på arbeidsplassen?

– Oppsigelse er siste utvei

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å nøste opp i konflikter som har blitt betente.

Hvordan gå fra konflikt til kommunikasjon

4 ting du må tenke på.

KonflikthåndteringVanskelige samtaler – steg for steg

Slik kommer du overens med de irriterende kollegene

4 teknikker for å håndtere kontorets kranglefant

Slik kan du redde et møte med høyt konfliktnivå

Konflikthåndtering– Finner du enighetene er du ikke langt fra å finne ut av uenighetene

De fem konfliktfølelsene

Hjernen slår alarm ved fem ulike konfliktsituasjoner – her er ledelsestipsene for å unngå dem.

– Konflikt er egentlig engasjement

Et åpent klima for konfliktløsning kan både forebygge og håndtere konflikter på arbeidsplassen – kanskje til og med skape engasjement, ifølge svensk forsker.

KonfliktledelseNår skal du gripe inn?

Fire spørsmål du bør stille deg selv før du løser dine ansattes problemer.

Dårlig stemning og konflikter på jobben?

Her er noen tips til deg som jobber i et slikt miljø.

Konflikt forveksles med mobbing

En ansatt kommer på sjefens kontor og føler seg mobbet. I mange tilfeller kan det vise seg å handle om en enkel konflikt, forklarer svensk arbeidslivsforsker.

Tips når diskusjonen begynner å «koke»

Noen råd for å få diskusjonen tilbake på et konstruktivt spor.

Konflikthåndtering - et lederansvar

For ledere som skal forebygge, avverge og håndtere konflikter er det viktig å forstå slags type konflikt de har med å gjøre, mener Halvor Nordby, professor ved Høyskolen i Innlandet. Nina Berg ved Arbeidsmiljøsenteret er kritisk til å dele konflikter inn i typer.

– Vi lever i krenkelsens tidsalder

– Mobbing i norsk arbeidsliv er et sterkt overdrevet tema, sier konfliktbehandler og psykolog Jan Atle Andersen.

Konflikt– Sett lys på trollet så det sprekker

– Mange ledere stikker hodet i sanden og håper det skal blåse over. Ta konfliktene mens de er små, anbefaler to eksperter på konfliktbehandling.

Konflikthåndtering

Hva er en konflikt og hvordan skal man håndtere konflikter på arbeidsplassen?

Når introverte og ekstroverte skal samarbeide

Noen råd om hvordan du samarbeider med folk som er helt annerledes enn deg.

Slik sier du imot sjefen din

Man trenger ikke alltid å være enig i det lederen sier. Men dersom du skal uttrykke uenighet er det greit å gjøre det på riktig vis. Her er sju tips for å si imot sjefen din på rett måte, og rett grunnlag, så slipper du å sette jobben din på spill.

Tips til deg som er konfliktsky

Det kan være viktig å gi vanskelige tilbakemeldinger, selv om du har mest lyst til å la være.

Annonse
Annonse
Annonse