Annonse

Kontroll og tillit

Juristene svarer

Kan sjefen måle temperaturen på ansatte når de kommer på jobb?

Juristene svarer.

Synspunkt

Å bygge tillit er viktig, men kontroll trengs

Norge er trolig et av verdens mest tillitsbaserte samfunn. Skatteetaten har derfor dreid mye av innsatsen mot det som er mest effektivt, nemlig forebygging, gode digitale løsninger, internasjonal informasjons­utveksling og god dialog med borgere og næringsdrivende.

God ledelse i ett team kan spre seg til andre team

Norske ledereEksperter på tillit, men langt fra unike

Tankesmia Agenda har kåret norsk ledelse til noe fantastisk og helt unikt, men sier at norsk ledelse er truet. Men ikke alle er like bekymret.

Den umulige tilliten

Tillit er like viktig som før, men mye vanskeligere å oppnå, skal vi tro ekspertene.

– Tillitsbegrepet har mye makt, men det skal det også ha

– Bedriftene må fortjene tilliten

– Tillit oppstår ikke på samme måte som før

– Ikke gi ansatte mer ansvar hvis de har rutineoppgaver

Med mindre de forventer det.

Når målet er økt tillit

I New Zealand økte de tilliten til offentlig sektor gjennom målstyring og armslag til medarbeiderne.

Tillitsbasert ledelse– Målstyring og tillit er ikke motpoler

Det virker å være en evig strid mellom målstyring og tillit, som i bunn og grunn koker ned til hvordan man definerer målstyring.

5 barrierer mot tillitsbasert ledelse

Typiske problemer når man går fra tradisjonell styring til tillitsbasert ledelse.

Toppstyring er ødeleggende

Det viser Danmarks første doktorgrad på tillit og kontroll.

Ny NAV-direktør Sigrun Vågeng: – Jeg er ekstremt opptatt av ledelse

Fra neste år må alle Navs 1500 ledere belage seg på å bruke tid på utvikling. Alle skal gjennom et eget lederutviklingsprogram. Den nye Nav-direktøren vil ha et tydeligere Nav og hun vil gi mer frihet til lokalkontorene. – Hvis vi skal bli tydeligere, må vi ha ledere som tør og omgivelser som tåler, sier Sigrun Vågeng.

Mer tillit til ansatte ­starter med Riks­revisjonen

Per Olaf Lundteigen vil endre Riksrevisjonenes mandat. På den måten kan man redusere fryktkulturen og åpne opp for et mer tillitsbasert system i offentlig sektor, mener han. Nå vurderer Sp-veteranen å fremme et eget forslag om saken i Stortinget.

Tillitsreform

De vil egentlig det samme. Mens Kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner ønsker å arrestere tidstyver for å gjøre hverdagen til offentlig ansatte enklere og mer effektiv, snakker venstresiden stadig mer høylydt om en såkalt tillitsreform a la Danois.

Annonse
Annonse
Annonse