Annonse

kvinner i arbeidslivet

Synspunkt

Kvinners ­økonomiske ­frihet

I dag deltar kvinner nesten like mye i arbeidslivet som det menn gjør. Men det er fremdeles systematiske forskjeller mellom menn og kvinner i norsk arbeidsliv.

Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

I en undersøkelse fra Likestillingsombudet sier arbeidsgivere de er positive til å ansette innvandrerkvinner, men at få søker på utlyste jobber.

Norge har de nest beste arbeidsmulighetene for kvinner

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden, viser den nye glasstak-indeksen til the Economist.

Omfattende SSB-undersøkelseJoda, kvinner tjener faktisk mindre enn menn - samme hvordan man ser på det

Kvinnelige ledere tjener 80 prosent av lønnen til sine mannlige kollegaer.

Likestillingen blant de mektigste i Norden stagnerer

Men siden Erna Solberg ble statsminister settes det stadig nye likestillingsrekorder i Norge. I hvert fall i demokratisk valgte posisjoner og i arbeidslivet. Kapitalen er det fortsatt menn som vokter over.

LikestillingBarn hindrer kvinner i å bli forfremmet

Kvinner med barn stiller svakere i forfremmelseskampen, selv når de har like mye erfaring og utdannelse som kvinner uten barn. Men kvinner kan selv ta initiativ til å ordne opp før permisjonen inntreffer, mener NHH-forsker Astrid Kunze.

LønnsvekstKvinner øker mest i lønn

Fjorårets lønnsvekst er den laveste lønnsveksten vi har sett på 2000-tallet. Kvinner øker imidlertid nesten dobbelt så mye som menn i lønn, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Slik fikk kvinnene toppjobbene

For mange kvinner starter veien til toppen med prosjektansvar, viser undersøkelse blant 50 kvinnelige ledere.

Etterlatte mødre uten jobb etter 22. juli

I alt 63 prosent av de etterlatte mødrene er helt eller delvis uten jobb, opplyser Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Likestilling lønner seg

Dersom kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, hadde gevinsten vært på 2.300 milliarder kroner, ifølge en forskningsrapport.

Topplederbarometeret: Elendig kjønnsbalanse i norsk næringsliv

Kun fire av Norges hundre største selskaper har minst 40 prosent kvinner i toppledelsen, viser en fersk oversikt.

FN-rapport: Store kjønnsforskjeller i verdens arbeidsmarked

I mange deler av verden er kvinner fanget i ufaglært arbeid, og arbeider mer ubetalt enn menn, viser ny FN-oversikt.

Coca-Cola Norge tar omfattende grep: nå skal kvinneandelen i bedriften opp

Med enkle, men dyptstikkende tiltak økte Coca Cola rekrutteringen av kvinner fra 5 til 42 prosent på to år.

Stor undersøkelse: I fjor var kun 2,8% av nyansatte toppledere i verdens største selskaper kvinner

En årlig undersøkelse blant verdens 2500 største selskaper viser at det totalt er 23 prosent kvinner i deres topplederstillinger. I vest-Europa var kun 2,3 prosent av nyansatte ledere i fjor kvinner.

Ny studie: overlat jobbreisingen til kvinner

En brokete kvinnehistorie

Innsikt i ettertid: Kvinnebløffen

Da Sigve Brekke, og ikke en kvinne, ble ansatt som toppsjef i Telenor, skrev VG om «Kvinnebløffen». Dette ble tatt for god fisk og gjort til en gedigen mediesak fordi det passet så godt inn i det tvilsomme bildet som allerede var skapt av Telenor, skriver redaktør Magne Lerø i denne analysen.

– Kvinnelig ledersatsing blir vedtatt politikk

Arbeidsmiljø påvirker sykefraværet i helsesektoren

Arbeidsmiljø er en viktig grunn til at kvinner i helse- og sosialsektoren har 40 prosent forhøyet risiko for sykefravær enn kvinner i andre yrker.

Ikke et «kvinneproblem»

Både kvinner og menn i yrker med dårlig arbeidsmiljø får dårligere helse, konkluderer forskere ved universitetet i Stockholm.

Fortsatt overvekt av kvinner i deltidsstillinger

14 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, mens bare seks prosent av mennene gjør det samme, viser en ny undersøkelse.

Kvinneandelen i norsk film på vei ned

Kvinneandelen i norsk film er den laveste på åtte år. Kun én av fire regissører, produsenter og manusforfattere bak årets norske filmer er kvinner.

I mannfolkas ­verden

Kun tre av 21 i halvstatlige Telenors nye konsernledelse er ­kvinner. Et nytt eksempel på at det betyr nær null hva ­politikerne mener om likestilling på toppen i næringslivet. Og like lite betyr det at skipsreder Elisabeth Grieg er provosert.

– Kvinner velger deltid frivillig

Kvinner vet hva de gjør når de velger deltid, mener arbeidslivsforsker.

Annonse
Annonse
Annonse