Annonse

Kvinner i ledelse

3 råd til unge kvinner som vil bli ledere

Føljetongen om kvinner, ledelse og lønnsomhet fortsetter

Likestilt ledelse gir høyere lønnsomhet, ifølge rådgivere fra PwC.

I fjor leverte aksjeselskaper som var ledet av menn de beste økonomiske resultatene

Dette ifølge tall fra ny analyse.

Suksess med rekruttering av kvinner innen IT

IT-bransjen har gjennom flere år hatt rykte på seg for å være svært mannsdominert. Likevel er det noen som går mot strømmen.

Derfor får ikke kvinner toppjobber i finans

Finansbransjen risikerer at det ikke er de beste som gjør karriere, men de som er villige til å ofre familielivet.

Kristin Skogen Lund: Menn diskrimineres i arbeidslivet

Innsatsen for å få kvinner opp og fram i næringslivet fører til at menn blir forbigått fordi de har feil kjønn, mener Schibsted-direktør Kristin Skogen Lund.

Hun vil ha kvinner på toppen i EU

Kvinnelige ledere i Forsvaret– Vi må få til mer

En rekke tiltak er satt i verk for økt mangfold i Forsvaret, men færre kvinner kommer inn på lederutdanning. Nå satses det økonomisk, strukturelt og kulturmessig på et kvinneløft, ifølge lederen av Forsvarets høgskole..

DnB topper ny likestillingsmåling

25 av de 50 største børsnoterte selskapene er kartlagt i She-indeksen.

Bare én kvinne blant partnerne i fire store konsulentselskaper i Norge

Synspunkt

På tide å utvide perspektivet litt?

Kjønnsbalanse er strevsomt, men både politikere, hodejegere og kvinner kan bidra med langt mer enn Dagens Perspektiv og Magne Lerø gir dem æren for.

Synspunkt

På tide å utvide perspektivet litt?

Kjønnsbalanse er strevsomt, men både politikere, hodejegere og kvinner kan bidra med langt mer enn Dagens Perspektiv og Magne Lerø gir dem æren for.

Avtroppende Pepsi-sjefVil nå jobbe for å få flere kvinner inn i toppjobbene

– Hun har innsidekompetanse og erfaring, og forsøker å gjøre noe umiddelbart. Det høres bra ut, og så blir det spennende å se hva hun faktisk får til, sier likestillingsforsker Mari Teigen.

– Næringslivet må ta sin del av ansvaret

Likestillingsforsker Mari Teigen mener at det blir for enkelt å si at staten skal ordne opp i kjønnsubalansen i topplederstillingene.

– Kvinner er mindre sultne på lederutfordringer enn menn

Det er derfor bare 2 av 20 toppledere i Norges største virksomheter er kvinner, tror hodejeger.

Tre kvinner er nå de mektigste i kirken

For første gang er det kvinner i de tre mektigste posisjonene i Den norske kirke.

Nok en kvinnelig leder forlater Telenor

7 av 10 toppledere og mellomledere i toneangivende tele- og it-selskaper er menn

AtferdsforskningKvinner blir forskjellsbehandlet

Forskjellsbehandling av kvinner reduserer mulighetene deres til å bli ledere, viser ny forskning som sporer atferd.

Kvinnelige toppledereDanmark viser Norge «baghjulet»

Mens andelen kvinner i toppledelsen i norske virksomheter har stått på stedet hvil, fortsetter den å øke i Danmark - helt uten kvotering.

«Hvis kvalifikasjoner hadde ført til lederstillinger, hadde kvinnene dominert»

Kvinner er stort sett bedre kvalifisert til å bli toppledere, men barn skader mulighetene deres i årevis etter de har fått sitt første barn, viser ny forskning fra BI.

Samler 600 kvinnelige ledere

For 20 år siden hoppet Kristin Engvig ut av finansbransjen og lagde en ledelseskonferanse for kvinner. Denne uka samles hun og 600 andre kvinner i Oslo.

Kvinnelige ledere føler de må være bedre enn menn

– Ikke overraskende, sier direktør i danske Lederne.

Erna Solberg igjen kåret til Norges mektigste kvinne

Statsminister Erna Solberg (H) troner igjen øverst på listen over landets mektigste kvinner. Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer.

Kvinner belønnes ikke for selvsikkerhet

For menn er det nok med selvsikkerhet. Kvinner må være omsorgsfulle i tillegg, hvis de skal lykkes på arbeidsplassen, viser ny forskning.

Fortsatt færre kvinnelige ledere når dagens unge blir pensjonister

Barn og veivalg fortsatt den viktigste forklaringen på hvorfor kvinner ikke blir ledere.

Kvinner og ledelse– Låst fast i mellomlederstillinger

Kvinner og menn har like gode sjanser til å rykke opp fra toppledergruppa til toppsjefjobben, men langt lavere andel kvinner enn menn rykker opp fra mellomledelse til toppledelse, viser tall fra AFFs lederundersøkelser.

Kvinner og toppledelse6 veier til toppen

BI-professor Tom Colbjørnsen har intervjuet kvinnelige toppledere for å finne fram til suksessfaktorer som kan lede kvinner helt opp til toppledernivå.

KvinneandelNesten ni av ti norske aksjeselskaper ledes av menn

Kvinner er underrepresenterte i det private, både som arbeidstakere og i ledende stillinger. Bare to av ti i aksjeselskaper er kvinner, både i styrene og i lederstillingene. I de største selskapene er andelen enda mindre.

KvinneandelJentekveld for lederspirer

I 2014 avviklet NHH kvinnetiltaket sitt. Året etter sank kvinneandelen. Nå blir det jentekveld for å få kvinnene tilbake på handelshøyskolen.

Bare 1 av 5 ledere i toppledergruppene er kvinner

Andelen kvinner i toppledergruppen med resultatansvar er enda lavere. Det viser nye tall fra Core Topplederbarometer fra Institutt for samfunnsforskning.

LikestillingBarn hindrer kvinner i å bli forfremmet

Kvinner med barn stiller svakere i forfremmelseskampen, selv når de har like mye erfaring og utdannelse som kvinner uten barn. Men kvinner kan selv ta initiativ til å ordne opp før permisjonen inntreffer, mener NHH-forsker Astrid Kunze.

LikestillingDanskene har økt kvinneandelen i styrer, men ikke med kvotering

Kjønnskvotering i tyske styrer gir svak effekt

Siden januar 2016 har tyske styrer vært underlagt kjønnskvotering. Nå har de første resultatene kommet inn. Kvinneandelen øker noe. Med trykk på «noe».

Flere kvinnelige rådmenn

I 2016 var 38 prosent av de nyansatte rådmennene kvinner.

Hun blir en av kultur-Norges mektigste

Linda Bernander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet.

Flere kvinnelige plattformsjefer i Statoil

– Det har gjort noe med hele miljøet, sier Kristian Olsen, leder for Statoils plattformsjefprogram.

Ny konserndirektør i Statoil

Jannicke Nilsson er utnevnt til ny konserndirektør for sikker og effektiv drift i Statoil.

Kvinnedominans på toppen av arbeidslivet

I næringslivet domineres topplederstillingene av menn. På toppen av arbeidslivsorganisasjonene er det derimot kvinnene som troner. Ringvirkningene av dette er det uenighet om.

Slik fikk kvinnene toppjobbene

For mange kvinner starter veien til toppen med prosjektansvar, viser undersøkelse blant 50 kvinnelige ledere.

Solberg: – Kvinnelige toppsjefer er mangelvare i næringslivet

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på mangelen på kvinnelige ledere i børsnoterte selskaper og sier ansettelser i denne bransjen kan virke bestemt på forhånd.

Dette er Akademikernes nye leder

Leder for Allmennlegeforeningen tar steget opp og blir leder for hovedorganisasjonen Akademikerne.

Kvinnelige ledere videreutdanner seg mer

Det har lenge vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning. En ny undersøkelse viser nå at det også er flere kvinnelige ledere som tar videreutdanning.

Lederverktøy: Hvordan få flere kvinner til å bli ledere?

Bare 7 prosent av topplederne i norske bedrifter er kvinner. I ledergruppene er kvinneandelen kun 20 prosent.

Solveig Horne: – Hvor er mennene?

Det var fullt hus da rapporten «Fra ord til handling – Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse» ble presentert fredag. Men kjønnsbalanse var det ikke: Det var nesten ikke en mann å se.

NHOs tips for en høyere kvinneandel i ledergruppa

Kjønnsbalanse er opp til bedriftene selv, mener NHO-leder Kristin Skogen Lund

Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse

Ny rapport forklarer hvordan fem store skandinaviske bedrifter har oppnådd kjønnsbalanse i ledelsen.

Hun er ny konsernsjef i Posten Norge

Konsern- og finansdirektøren rykker opp.

NTNU søker likestillingsrektor

NTNU lyser i disse dager ut stilling som prorektor for nyskaping. Stillingen søker en motiverende, inkluderende og tillitsskapende person. Nederst i annonsen er det derimot et annet krav som vekker mest oppsikt.

Færre kvinner på lederstudiene

NHH og NTNU er kjent for å utdanne ledere, og begge har tidligere hatt tiltak for å tiltrekke seg flere kvinner. Tiltakene er nå fjernet, og resultatene er tydelige: færre kvinner. Må tenke nytt, sier likestillingsekspert.

Topplederbarometeret: Elendig kjønnsbalanse i norsk næringsliv

Kun fire av Norges hundre største selskaper har minst 40 prosent kvinner i toppledelsen, viser en fersk oversikt.

Coca-Cola Norge tar omfattende grep: nå skal kvinneandelen i bedriften opp

Med enkle, men dyptstikkende tiltak økte Coca Cola rekrutteringen av kvinner fra 5 til 42 prosent på to år.

Virksomheter med mange kvinner og utlendinger i ledelsen er flinkere til å tjene penger enn de som har lite mangfold i ledelsen, viser dansk undersøkelse.

En brokete kvinnehistorie

Innsikt i ettertid: Kvinnebløffen

Da Sigve Brekke, og ikke en kvinne, ble ansatt som toppsjef i Telenor, skrev VG om «Kvinnebløffen». Dette ble tatt for god fisk og gjort til en gedigen mediesak fordi det passet så godt inn i det tvilsomme bildet som allerede var skapt av Telenor, skriver redaktør Magne Lerø i denne analysen.

– Kvinnelig ledersatsing blir vedtatt politikk

44 Toppsjef­ansettelser 0 kvinner

De siste syv årene har de 50 største ­selskapene på Oslo Børs ansatt tilsammen 44 nye toppsjefer. Ingen av dem er kvinner.

Andelen kvinnelige ledere øker

På ti år har kvinne­andelen blant norske ledere økt fra 20,9 til 31,5 prosent. Økningen er størst på mellomledernivå.

Annonse
Annonse
Annonse