Annonse

Kvinner og ledelse

Høye kvinner blir oftere ledere

Særlig i Norge.

StudentundersøkelseFlere menn enn kvinner har lederambisjoner

Stadig ulike topplederambisjoner blant kvinner og menn

Kvinnelige statsledere gjør det bedre enn menn

Ny forskning viser at kvinner er bedre enn menn også når det gjelder å styre et land.

Kvinnelige toppledere48 tiltak som skal få fart på damene

Regjeringen har lansert 48 tiltak for å få flere kvinner inn i topplederstillinger i næringslivet. Kjønnskvotering er ikke ett av dem.

Virtuelt teamarbeid løftet kvinnelige ledere

Vi vurderer folk ut fra alder, kjønn og status, men da en stor gruppe studenter skulle samarbeide i virtuelle, globale team skjedde det noe. Plutselig spilte ikke lederens kjønn noen rolle.

Kvinnelige ledere føler de må være bedre enn menn

– Ikke overraskende, sier direktør i danske Lederne.

– Kvinnelige ledere lønnsdiskrimineres

Kvinnelige ledere tjener i snitt bare 77 prosent av hva mannlige ledere gjør, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen Lederne.

Kvinnelige selskapstopperGir dobbel avkastning

En ny undersøkelse viser at selskaper ledet av kvinner gir betydelig mer avkastning enn de ledet av menn. Leder for Senter for likestillingsforskning er overrasket over funnene.

Kvinner bedre ledere enn menn?

Kvinnelige ledere er flinkere enn menn til å legge til rette for åpen dialog og kommunikasjon i bedriftene, viser et nytt doktorgradsprosjekt. Andre eksperter er skeptiske.

… men det er menn som viser fram kunst

Det er 28 mannlige regissører og kun 9 kvinnelige av norske filmer høsten 2016 og våren 2017. Og til de 49 forestillingene de fire store teatrene setter opp i 2017, er det 32 menn og 18 kvinner i registolen.

Kvinnelige ledere tar teten i kulturlivet

Kvinnelige ledere har godt grep på norsk kulturliv. I 60 sentrale kulturinstitusjoner er det flere kvinner enn menn, og et flertall av de aller tyngste institusjonene styres nå av kvinner.

KvinneandelNesten ni av ti norske aksjeselskaper ledes av menn

Kvinner er underrepresenterte i det private, både som arbeidstakere og i ledende stillinger. Bare to av ti i aksjeselskaper er kvinner, både i styrene og i lederstillingene. I de største selskapene er andelen enda mindre.

KvinneandelJentekveld for lederspirer

I 2014 avviklet NHH kvinnetiltaket sitt. Året etter sank kvinneandelen. Nå blir det jentekveld for å få kvinnene tilbake på handelshøyskolen.

Like få kvinner i toppledelsen i Norge som i USA

I tre bransjer – IT, industri og telekom – er det færre kvinner i toppledelsen i Norge enn i USA.

Anne-Grete Strøm Erichsen– Å sette seg mål er ikke nok

Som forsvarsminister jobbet Anne-Grete Strøm Erichsen for å få flere kvinner i høye posisjoner. Statsråden ba om å bli informert personlig om vurderingene som ble gjort av kvinnelige kandidater.

Kongsberg GruppenRekrutterer flere damer

Kongsberg Gruppen har satt i gang en rekke tiltak for å øke kvinneandelen konsernet innen 2020.

Macho-kultur stopper kvinners lederkarriere

En rå, ironisk og macho ledelseskultur får skylda for at kun 1 av 4 lederjobber i Danmark er besatt av kvinner.

Annonse
Annonse
Annonse