Annonse

Lærere

Små fagforeninger gjør opprørFøler seg «skviset» av Oslo kommune

Lærere som er organisert i mindre fagforeninger har sett seg lei av at Utdanningsforbundet «kupper» lokale forhandlinger på grunn av unik Oslo-regel.

Synspunkt

Gi lektorene kollektive, lokale lønnsforhandlinger!

Det blir stadig færre lektorer med akademisk kompetanse i videregående skole. Det er kanskje ikke så rart, når lektorene stadig står igjen som tapere etter lønnsoppgjørene.

Flere lærere ønsker videreutdanning

Over 11.000 lærere har søkt om videreutdanning i år. Men fortsatt er det mange lærere som trenger mer utdanning for å kunne fortsette i yrket.

Hver fjerde matematikklærer mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha fordypning i fagene.

Grunnskolen mangler fortsatt opptil 700 lærere for å oppfylle normen

Grunnskolen har fått 1.100 flere lærerårsverk siden i fjor, men fortsatt mangler det opptil 700 lærere før bemanningsnormen er oppfylt.

Større ansvar på ledere for å stanse mobbing

En ny dom i Frostating lagmannsrett åpner for at arbeidsgivere lettere kan dømmes for ikke å ta tak i mobbing på arbeidsplassen. Saken bør prøves i Høyesterett, mener advokat Nicolay Skarning.

Kommentar

Læreres rettssikkerhet blir truet

Stadig flere lærere opplever å få mer eller mindre alvorlige påstander rettet mot seg

RekrutteringSender mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere

Bare én av fire lærere i grunnskolen er menn. Nå skal regjeringen bruke 10 millioner kroner på tiltak for å rekruttere flere gutter til lærerutdanningene.

Leder

LederLærere fratatt rettssikkerheten

Politikerne ville det godt med krafttak mot mobbing. De endte opp med å frata læreren rettsikkerheten og bytte ut rett med følelser.

Videreutdanning av lærereAmbisjonene ligger fast

Regjeringen kan komme til å justere inn­retningen noe, men ambisjonene om at alle lærere skal gjennom videreutdanning ligger fast.

Halvparten av engelsklærerne oppfyller ikke faglige krav

1 av 5 lærere i grunnskolen oppfyller ikke kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk. Dårligst stilt er det i engelsk – der mangler 51 prosent av lærerne tilstrekkelig kompetanse.

Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake dit

Det er en tydelig kjønnsforskjell: 16 prosent av kvinnene og 10 prosent av mennene hadde etter ti år igjen tatt pekestokken fatt. Tallet tilsvarer rundt 3700 av 27.200.

Én av tre lærere jobber ikke i skoleverket

Eldre lærerutdannede jobber i større grad utenfor skoleverket enn yngre.

Flere lærere tar videreutdanning

Til høsten har 6843 lærere fått tilbud om videreutdanning.

Rekordmange lærere søker videreutdanning, men fortsatt ikke nok

Skal forske på hvorfor det er så få mannlige grunnskolelærere

Menn slutter i større grad enn kvinner på lærerutdanningen.

Bekymret for digitalt klasseskilleKan gi «urettferdige» eksamensresultater

Store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og elevenes tilgang til digitale ressurser kan påvirke eksamensresultater.

Ap frykter økt lærermangel med KrFs høyresving

KrF har flere ganger funnet sammen med de rødgrønne i skolepolitikken, og Arbeiderpartiet frykter skolesakene vil tape hvis KrF går i regjering med høyresiden.

Vil snart mangle tusenvis av lærere Kommune-Norge møkklei statlige krav

Nå sender hovedstyret i KS brev til alle politiske partier med en klar advarsel mot bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav.

Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen

Økning i stillingsutlysninger for lærere– Skyldes lærertetthetsnormen regjeringen har innført

Vil utvide praksisen i de femårige lærerutdanningene

En internasjonal ekspertgruppe vil gi lærerstudentene 30 dager mer praksis.

Sanner mener «krenkelov» må stå

Den nye «krenkeloven» kritiseres fra flere hold, men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener den må bli stående.

Strømmer til IKT og læreryrket

Ungdommen har lyttet til statsminister Erna Solbergs bestilling. De strømmer til læreryrket og de teknologiske utdanningene.

Nesten én av ti nye studenter vil bli lærere

Søkertallene til ulike lærerstudier øker overalt.

Kampen om lærerne blir hardere

Antall utlyste lærerstillinger har økt med nesten 40 prosent hittil i år, viser ferske tall fra FINN jobb.

Akademikerne ser nye muligheterVil slå kloa i lærerne

Mens lærerstanden roper «avskilting» fra barrikadene, beredes grunnen for en ny generasjon undervisere med strenge krav til status og lønn i arbeidslivets organisasjon for høyt utdannede.

LederMot lærerkrise med åpne øyne

Arbeiderpartiet har gjort helomvending og vil skrote tilbakevirkende kompetansekrav til lærere i håp om å hindre den lærerkrisen det politiske flertallet styrer inn i med åpne øyne, skriver Magne Lerø.

Ap snur om kompetansekrav til lærere

Stiller ikke krav om norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil ikke stille krav om at forelesere som skal utdanne lærere og sykepleiere, skal kunne norsk.

En av tre skoler utenfor lærernormen

Utdanningsforbundet– Økt lærertetthet i seg selv gir ikke resultater

Ekstra lærere har null effekt på læreutbyttet til elevene, viser ny forskning.

Detaljstyring overkjører lærerne

Én av fire føler seg overstyrt.

Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever

350 lærere i grunnskolen svarer i en ny undersøkelse at de har blitt utsatt for fysisk vold på skolen fra elever. Det er i barneskolen volden er mest utbredt.

Utdanningskomiteens leder reagerer på KrF-krav om lærernorm

Utdanningskomiteens nye leder reagerer på KrFs krav om maksimalt 15 elever per lærer i grunnskolen. Kravet kan koste nær én milliard kroner i stortingsperioden.

Vil knekke mattekoden

Matte må verken være så dødsens kjedelig eller så uforståelig som ­mange elever opplever det. Det er måten det undervises i faget på som er feil, mener ildsjeler fra skolemiljøet som Plot har snakket med.

Alle lærere og lektorer må få kompetansepåfyll

På lederplass i Dagens Perspektiv nylig, påpeker ansvarlig redaktør Magne Lerø at den norske skolen har for mange ­ukvalifiserte lærere, og mener inntakskravene til lærer­utdanningen er blitt for høye, skriver leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Undersøkelse6 av 10 lærere har mindre tid til elevene

Over 60 prosent av lærere i grunnskolen oppgir at de har fått «noe mindre» eller «mye mindre» tid til elevene enn de hadde for tre år siden, viser undersøkelse.

Lærere uten godkjent utdanning står for mer av undervisningen

Lærere som mangler godkjent utdannelse, sto for 4,5 prosent av undervisningstimene i grunnskolen sist skoleår. Kunnskapsministeren er ikke fornøyd.

Flere kvalifiserte lærere i skolen

Regjeringen vil ha en skole der alle elever har like muligheter for å lykkes. Nøkkelen for å få til dette er at eleven møter lærere med fordypning i faget de underviser i, skriver statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

VideregåendeEn av fem lærere har ikke pedagogisk kompetanse

Seks prosent av Vgs-lærerne har heller ikke høyere utdanning.

SSBNi av ti nyutdannede lærere fortsetter i jobben

– Et av regjeringens viktigste mål er en skole der elevene lærer mer. Da er vi helt avhengige av å beholde dyktige, nyutdannede lærere i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

To av tre søkere til lærerstudiet strøk på forkurs i matematikk

I alt 292 av 441 søkere til lærerstudiet strøk på forkurs i matematikk. Leder for Pedagogstudentene mener mattekravet må fjernes og at kurset fungerer dårlig.

Lærere underrapporterer elevers fravær

Lærere fører ikke opp elevers fravær for å unngå at de mister vurderingsgrunnlag. –Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

DokumentarUtbryter­lærerne

De tar kampen ingen andre tør å ta. De er ­lærere som kjemper mot vedtak, pålegg, ­målinger og detaljstyring – fordi de mener det går utover undervisningen. Men kampen koster.

Arbeidstilsynet ikke varslet om vold mot lærere i Oslo

Ingen av de 901 alvorlige tilfellene av vold mot lærere ved osloskoler i 2016 ble varslet til Arbeidstilsynet. – Mulig systemsvikt, sier professor.

SynspunktForskning på nut og nes

Sykepleiere, ingeniører og lærere er en del av løsningen på vår tids store samfunnsutfordringer. Nå skal norske kommuner få bedre verktøy til å takle klimautfordringer og eldrebølge.

Nye lærere kan få slettet halvparten av studielånet

De som begynner på lærerutdanning til høsten, kan få slettet inntil halvparten av studielånet. Mest penger får barneskolærere som tar seg jobb i Nord-Norge.

Svensk studiePapirarbeid går på arbeidsgleden løs

Altfor mye papirarbeid og administrasjon gir mindre arbeidsglede og noen yrkesgrupper risikerer også å miste kunnskap, viser svensk studie.

– Læreren er ingen solospiller

– En lærer er en kunnskapsarbeider, og trenger handlingsrom. Men lærere kan heller ikke være solospillere. De må balansere ønsket om å gjøre ting på sin måte opp mot det å være del av et team, mener NTNU-professor Eirik Irgens.

– Tid og tillit er mangelvarer

Tidspress, byråkrati og detaljstyring dikterer lærerrollen.

StortingskomitéNei til lærernorm, ja til mindre papirarbeid

Et representantforslag om en nasjonal norm for hvor mange elever en lærer skal ha ansvaret for om gangen fikk ikke flertall i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. De går i stedet for «et sterkere nasjonalt initiativ» for å avbyråkratisere lærerrollen.

Midler til ekstra lærere er fordeltSjekk hvor mye din kommune får

1,3 milliarder kroner øremerket ekstra lærere i barneskolen er fordelt. Sjekk hvor mye din kommune får.

Over halvparten av lærere vil slutte før pensjonsalder

Kun én av fire grunnskolelærere vil fortsette i jobben til de er 67 år. Den viktigste årsaken til at de vil slutte er for mange elever per lærer. Milliarder av kroner på få år har ikke hjulpet.

– Skreddersy undervisningen til elever med autisme

For barn med autisme forvirrer ofte metaforer mer enn det forenkler. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.

30.000 lærere har ikke utdannelse i egne fag

Nær halvparten av engelsklærerne i grunnskolen fyller ikke kompetansekravene i fagene de underviser i.

SkoleledelseFra bestilling til samarbeid

Tillit, profesjonsutvikling og samarbeid mot samme mål var tema da lærere, skoleledere og politikere møttes for å diskutere hvordan samarbeidet mellom partene kan styrkes.

Mobbing i skolen– Deprimerende å se hvordan en del voksne opptrer på sosiale medier

Barn ser til voksne og vil formes av deres adferd. – Derfor er det viktig at rollemodeller oppfører seg i den offentlige debatten, mener leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

TIMSSGod skoledelse har gitt bedre skolemiljø

Røe Isaksen anklages for lærerbløff

KrF presset igjennom ekstrabevilgninger til om lag 1.000 nye lærere i småskolen, men Kunnskapsdepartementet kan ikke svare på hvor mange stillinger ordningen rent faktisk har utløst.

Annonse
Annonse
Annonse