Annonse

lærlinger

Regjeringen skal lage en Norges-modell for sunnere konkurranse og et seriøst arbeidsliv

Nå skal regjeringen lage en Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb

Pengene skal brukes for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere.

Synspunkt

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

Synspunkt

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

Ny rekord for lærlingkontrakterDe private rekrutterer flest

Størstedelen av lærlingene, omtrent 73 prosent, fikk opplæring i privat sektor. Kommunal- og statlig sektor sto for kun 21 og 6 prosent av de nye lærekontraktene.

Disse lærlingene har høyest månedslønn

Det er store forskjeller på hva læringer i typiske kvinneyrker tjener sammenlignet med tradisjonelle mannsdominerte yrker.

Mangel på industrilærlinger over hele Norge

Siden 2014 har antall elever som velger industriteknologi gått ned hele 38 prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet. Det skaper lærlingmangel over hele landet.

Hver fjerde bedrift i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere

I tillegg sliter 16 prosent av bedriftene med å finne lærlinger.

NHO og Fellesforbundet kjemper for læreplasser for dem som sliter

Rekordmange elever fikk læreplass i fjor

Hele 7 av ti elever fikk godkjent lærekontrakt, viser tall fra utenriksdirektoratet.

Skal øke antallet løpende læringskontrakter med 500 stykker frem mot 2020

Bedriftsforbundet– Sats på lærlingene

I LO er det klare forventninger om at arbeidsmarkedstiltak prioriteres i statsbudsjettet. Bedriftsforbundet stemmer i, og ber regjeringen øke det allerede rekordhøye lærlingtilskuddet «betraktelig».

NHO sier nei til forslag om lærlingfond

Utdanningsforbundet, LO og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener Norge bør prøve danskenes metode for å få flere lærlingplasser. NHO sier nei.

Kritisk til antall lærlingplasser i Statens vegvesen

Av de 7.500 ansatte i Statens vegvesen var kun fem lærlinger i vår. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, mener det ikke tas samfunnsansvar.

YrkesfagBring er årets lærebedrift

Bring transportløsninger, avdeling Lom og Otta, er kåret til årets lærebedrift innen transport og logistikk.

Høyrekomité vil innfri gammelt lærlingløfte

Høyres programkomité, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, går inn for å gi like mye i lærlingtilskudd som det koster å ha en skoleplass.

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

Innflytelsesrik tysk tenketank vil skrote verdenskjent ordning for lærlinger

Anbefaler færre spesialiserte lærlinger og mer generell utdanning i møte med raskere teknologisk endring i fremtiden.

Må du forlenge læretiden til lærling med langvarig sykefravær?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Arbeidsgivere mener lærlinger kan for lite

SINTEF-forskerne Anniken Solem og Lisbeth Øyum skriver torsdag i Dagens Næringsliv at lærlingene ikke har “knagger” å henge nyervervet kunnskap på, og ser derfor ikke sammenhengene i arbeidet godt nok.

LO frykter nye regler kan føre til mer sosial dumping

Trude Tinnlund er bekymret for regjeringens nye reglene ved offentlige anskaffelser som der terskelverdien heves 500.000 til 1,1 millioner kroner.

Kunnskapsministeren enig med LO-leder

– Jeg er enig at fagskoler og yrkesfag er helt sentrale for å skaffe de arbeidstakerne vi trenger for å klare omstillingen norsk økonomi står oppe i, sier Torbjørn Røe Isaksen (H). Tall fra SSB viser at Norge vil mangle rundt 100.000 fagarbeidere i 2030 med dagens utdanningstakt.

Byrådet stiller strengt lærlingkrav i Oslo

Riksrevisjonen: Yrkesfaglig opplæring svikter

Over 9.000 søkere fikk ikke læreplass i 2015. – Opplæringstilbudet innen yrkesfag er ikke godt nok, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Annonse
Annonse
Annonse