Annonse

lederlønninger

Nye reglerKrever at selskapene gir mer informasjon om lederlønninger

For å kunne gi bonuser og andre typer variabel godtgjørelse, må selskapene opplyse om resultatoppnåelse innenfor samfunnsansvar og miljø.

Rogaland TeaterFormidabel vekst i godtgjørelsen til teatersjefen

Statens eierberetning viser en vekst på 17 prosent i godtgjørelsene til teatersjef Glenn André Kaada. – Uriktige tall, sier administrasjonssjefen.

Leder

Statens toppsjefer som lønnsvinnere

Regjeringen gjør det motsatte av det de sier. De legger opp til at statens toppsjefer fortsatt skal få en høyere lønnsvekst enn folk flest og ledere i næringslivet.

Leder

lederMilliarder uten beskatning

Når de rikeste kan hente ut 200 milliarder til skattefrie holdingselskaper over tre år, snakker vi om et hull i skatteloven som må tettes – og arveavgift som bør innføres.

Leder

LederTak på lederlønninger

Det er selvsagt både populisme og symbolpolitikk når Sp foreslår et lønnstak på 1,5 millioner til ledere i forvaltningen. Men det er fullt mulig å gjennomføre det med minimale skadevirkninger.

Senterpartiet vil ha tak på lederlønninger i staten

Lønna til byråkrater og ledere i staten bør ikke overstige 1,5 millioner kroner, mener Senterpartiet. Ren symbolpolitikk, kontrer kommunalministeren.

Alf-Helge Aarskog har tjent 112 millioner kroner som konsernsjef i Mowi

Med Alf-Helge Aarskog i sjefsstolen, har Mowi-aksjen gitt en avkastning på 893 prosent.

Sp vil ha lønnsfrys for toppledere i staten

Nav-sjef Sigrun Vågeng tjente mer enn to millioner kroner i fjor. Nå vil Senterpartiet fryse lønna til statsansatte toppledere som henne, skriver Klassekampen.

LederLederlønninger skyter fart

Riksrevisjonen svinger pisken over en regjering som er opptatt av å holde ansattes lønninger i staten nede, mens de lar lederlønninger skyte fart i fri galopp oppover.

RiksrevisjonenLønnshopp for ledere i staten møter lite forståelse

Ledere i staten har en lønnsvekst langt høyere enn det folk flest får, viser Riksrevisjonens gjennomgang. – Dramatisk, mener Dag Terje Andersen (Ap).

Kraftig økning av lederlønninger i staten

Topplederne i 40 statlige selskaper fikk et solid lønnsløft fra 2016 til 2017. I snitt steg lønna med 6,5 prosent.

LederFor høye lederlønninger

Lederlønningene har løpt løpsk med jernbanereformen. Politireformen på Vestlandet har også ført til at lederlønningene har skutt i været på bekostning av andre ansatte.

Myte: Toppledere må ha høye lønninger for å bli motivert

Realitet: Høyt presterende ledere jobber hardt uansett lønn.

Lederlønn«Ja, han jobber mye, men han får jammen betalt også»

Høye lederlønninger kan både demotivere og svekke de ansattes innsats, ifølge NHH-professor.

LederTak på statlige lederlønninger

Fagforbundet protesterer, men det er meningen at akademikere skal ha en bedre lønnsutvikling. Bremsene bør imidlertid settes på for ledere, skriver redaktør Magne Lerø.

Sterk lønnsvekst for amerikanske toppsjefer

Medianlønnen til toppsjefene i USAs 500 største selskaper økte i fjor med 6,1 prosent, til 11 millioner dollar, melder Fortune.

Norske toppledere kan ta langhelg fra februar og ut året

I alle fall hvis de vil nøye seg med en norsk gjennomsnittslønn. Norske toppledere bruker bare 23 dager på å tjene like mye som årslønnen til en vanlig ansatt.

May står fast på reform av lederlønningene

Vil gi aksjonærer en stemme i hva sjefene skal tjene, ifølge Financial Times.

Høyere lønn er nødvendig

En rekke statlige toppsjefer tjener mer enn nødvendig. Slik blir det når staten holder seg med ubrukelige kriterier for lønnsfastsettelse og det er opp til hvert enkelt styre å bestemme daglig leders lønn, skriver redaktør Magne Lerø.

Sjefene på London-børsen med solid lønnshopp mens resten av økonomien sliter

Statoil med lønnshopp til sjefene i 2015

Disse lederstillingene er best betalt

Her tjener ledere mest og minst i Norge

Store geografiske forskjeller.

Aksjonæropprør mot topplederlønninger i tysk gigantbank

Pengebråk i fotballen

Når pengene først har tatt et jerngrep over toppfotballen, blir det opprørsk stemning over skyhøye lønninger og slepphendt pengebruk blant vaffelstekerne på lokalplan. Etter den nesestyveren generalsekretær Kjetil Siem fikk på fotballtinget i helgen, må han skjerpe seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Arbeidsgiversjefene tjener mer enn fagforeningstoppene

Lønnsfesten blant topplederne i arbeidsgiverforeningene skaper reaksjoner.

Polititoppenes snittlønn nærmer seg millionen

De 50 best betalte ansatte i Politidirektoratet har i gjennomsnitt økt lønnen med over 150.000 kroner fra januar 2013 til november i år.

Økende lønnsforskjeller i USA

Amerikanske sjefer tjente 300 ganger mer enn arbeiderne.

– Norske lederlønninger er for høye

Hotell- og eiendomskonge Olav Thon går hardt ut mot norske lederlønninger og mener det kan føre til dårligere ledelse.

Store lønnsøkninger for konsernledelsen i statlige selskaper

Nye aksjeprogrammer sikrer at konsernledelsen i de store statlige selskapene får langt mer i lønnsøkning enn det som var utgangspunktet.

Industri Energi langer ut mot oljetoppenes lønnstillegg

LO-forbundet Industri Energi reagerer på toppledernes lønnstillegg i oljebransjen. I gjennomsnitt økte topplederne i flere oljeselskaper lønnen med 21,5 prosent i fjor.

Oljetoppsjefene fikk 21 % mer i lønn i 2013

Lønnsøkningen til toppsjefene i oljeselskapene var i fjor fem ganger høyere enn gjennomsnittet, tross arbeidsgiverorganisasjonen NOGs anmodning om moderasjon.

Oppdater deg på regler om lederlønn

Bråk rundt lederlønn kunne vært unngått dersom styrene hadde hatt mer kunnskap om lover, regler og bestemmelser rundt emnet, hevder advokater.

sy99cbb1_as_sma.jpg

Lederlønningene skal strammes inn

Høyre vil stramme inn lederlønningene i offentlig sektor.

Storinvestor vil hindre ledelsen fra aksjesalg i fem år

En av verdens største investorer vil gå fra kortsiktig til langsiktig avlønning av ledere.

angela_ahrendts.jpg

Kvinne på lønnstoppen

For første gang er det en kvinne som er Storbritannias best betalte toppsjef.

penger.jpg

Norske sjefer er lønnssinker

Norske toppsjefer er lønnsinker sammenlignet med andre lands næringslivstopper.

mann_penger_i_l.jpg

Høy lønn til toppsjefen gir ikke bedre resultater

Det er ingen sammenheng mellom topplederens lønn og selskapets avkastning, viser ny rapport fra KLP.

penger.jpg

Store lederlønner for statens regning

Gunstige skatteregler gjør at antallet små oljeselskap som driver leting på norsk sokkel nærmest har eksplodert. Disse «oljemyggene» får 78 prosent av sine letekostnader dekket av staten, og for disse pengene betaler en del av dem eventyrlige lederlønner.

mann_alene.jpg

Lederlønningene i staten økte mest

Lederlønningene i statlige selskaper har økt dobbelt så mye som andre lederlønninger de to siste årene.

forhandlinger.jpg

Må offentliggjøre sjefenes lønn

Amerikanske selskaper må opplyse hvor mye mer toppsjefene tjener enn de ansatte.

Annonse
Annonse
Annonse