Annonse

likelønn

Island best på lik lønn for likt arbeidIngen land har klart å tette lønnsgapet

Verden som sådan har langt igjen – omtrent 202 år – før man kan regne med full likestilling i arbeidslivet.

Kvinner skygger oftere unna konkurranse - men bare hvis konkurrenten er en mann

Og menn foretrakk konkurranse med kvinner.

Synspunkt

Kvinners ­økonomiske ­frihet

I dag deltar kvinner nesten like mye i arbeidslivet som det menn gjør. Men det er fremdeles systematiske forskjeller mellom menn og kvinner i norsk arbeidsliv.

Lederlønnsgapet krympet i de fleste store bransjer

Innen finans er lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige ledere litt mindre etter 2019. Her er bransjene hvor lønnsgapet øker.

Likestilling– Vi må tette inntektsgapet i stedet for å fokusere på likelønn

Veien til likestilling i arbeidslivet går ut på å fikse systemet, ikke kvinnene.

Britiske businesskvinnerLanserer «radikal» likelønnskampanje

Under emneknaggen #MeTooPay krever mer enn 100 mektige kvinner i Storbritannia lik lønn for likt arbeid.

FO ber fagforeninger bli med i kampen mot ulikelønn

Fellesorganisasjonen (FO) mener det er på tide at norsk fagbevegelse gjør som på Island: går i bresjen for å utjevne forskjellene i lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Islandsk lønnsgap i ferd med å tettes etter radikal lovendring

LederKvinner tar innpå

Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø.

Norge et stykke ned på innvandringens ti på topp

Norge havner på 6. plass i en ny amerikansk rapport som tar for seg levevilkår for innvandrere i en lang rekke land.

Island mener også Norge må lovfeste likelønn

På kvinnedagen lovfestet Island likelønn. Radikalt, men et tiltak Norge burde kopiere, mener den islandske likestillingsministeren.

Omfattende SSB-undersøkelseJoda, kvinner tjener faktisk mindre enn menn - samme hvordan man ser på det

Kvinnelige ledere tjener 80 prosent av lønnen til sine mannlige kollegaer.

KjønnsforskjellerKvinner får 88 prosent av menns timelønn

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig forklaring på lønnsforskjellene, viser ny likestillingsforskning.

Kvinnedominans på toppen av arbeidslivet

I næringslivet domineres topplederstillingene av menn. På toppen av arbeidslivsorganisasjonene er det derimot kvinnene som troner. Ringvirkningene av dette er det uenighet om.

Lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ledere øker igjen

Få oversikten, bransje for bransje.

Nordens mektigste styrekvinne tvinger gjennom likelønn

Volvo ser nå på barselperioden som en styrke for karrieren.

– Kvinner kan takke seg selv

Kvinner som ikke får de samme høye bonusene eller personlige tilleggene som menn, har selv skylden, mener flere ledende kvinner. Statistikk viser at kvinner likevel haler innpå mennene lønnsmessig.

kvinne_leder_is.jpg

Lik lønn til samme stilling?

Har ansatte i samme stillingskategori krav på lik lønn?

kvinnelig_gr__n.jpg

Likelønn kan redusere antall kvinnelige gründere

Forskere tror likestilling i det lønnede arbeidsmarkedet kan være årsak til færre norske kvinnelige gründere.

dame_ved_datama.jpg

Små fremskritt for likelønn

Likelønn er en politisk fanesak, men kvinner tjener likevel 13 prosent mindre enn menn. Framskrittene som gjøres er svært små.

juss_dommer.jpg

SFO-leder fikk likelønn

Den kvinnelige lederen for SFO-ordningen i Fredrikstad får samme lønn som de mannlige sjefene for teknisk drift i kommunen. Tre år etter at hun klaget saken inn til likestillings- og diskrimineringsombudet har hun nå fått medhold av politikerne.

Annonse
Annonse
Annonse