Annonse

likelønn

Likelønn i arbeidslivet– Likelønnsutfordringen er strukturell og sektorovergripende

– Det sies at frontfaget har tjent Norge godt. Det er nok riktig, men det har også konservert lønnsforskjellene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regnskapsbransjen– Skuffende at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner

En fersk lønnsundersøkelse avdekker at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i regnskapsbransjen.

Lederverktøy

Slik kan ledere bidra til å lukke lønnsgapet

Lik lønn for likt arbeid høres kanskje opplagt, ­rettferdig og riktig ut. Dessverre er ikke alltid det realiteten. Du som arbeidsgiver kan ved hjelp av noen få grep sikre at de på samme nivå, blir lønnet likt.

Lønnsløft frontes på Kvinnedagen

Lønnsløft for kvinnedominerte yrker er årets hovedparole i Oslo under den internasjonale kvinnedagen. – Det er vi som har stått i bresjen under pandemien, sier sykepleier Tina Skotnes.

Synspunkt

SynspunktLikelønnsdagen

Kvinner tjener gjennomsnittlig 87,6 prosent av det menn gjør, når vi regner om alles stillinger til heltid, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

SynspunktLikelønnsdagen

Kvinner tjener gjennomsnittlig 87,6 prosent av det menn gjør, når vi regner om alles stillinger til heltid, skriver Julie Lødrup.

Island best på lik lønn for likt arbeidIngen land har klart å tette lønnsgapet

Verden som sådan har langt igjen – omtrent 202 år – før man kan regne med full likestilling i arbeidslivet.

Kvinner skygger oftere unna konkurranse - men bare hvis konkurrenten er en mann

Og menn foretrakk konkurranse med kvinner.

Synspunkt

Kvinners ­økonomiske ­frihet

I dag deltar kvinner nesten like mye i arbeidslivet som det menn gjør. Men det er fremdeles systematiske forskjeller mellom menn og kvinner i norsk arbeidsliv.

Synspunkt

Kvinners ­økonomiske ­frihet

I dag deltar kvinner nesten like mye i arbeidslivet som det menn gjør. Men det er fremdeles systematiske forskjeller mellom menn og kvinner i norsk arbeidsliv.

Lederlønnsgapet krympet i de fleste store bransjer

Innen finans er lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige ledere litt mindre etter 2019. Her er bransjene hvor lønnsgapet øker.

Likestilling– Vi må tette inntektsgapet i stedet for å fokusere på likelønn

Veien til likestilling i arbeidslivet går ut på å fikse systemet, ikke kvinnene.

Britiske businesskvinnerLanserer «radikal» likelønnskampanje

Under emneknaggen #MeTooPay krever mer enn 100 mektige kvinner i Storbritannia lik lønn for likt arbeid.

FO ber fagforeninger bli med i kampen mot ulikelønn

Fellesorganisasjonen (FO) mener det er på tide at norsk fagbevegelse gjør som på Island: går i bresjen for å utjevne forskjellene i lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Islandsk lønnsgap i ferd med å tettes etter radikal lovendring

LederKvinner tar innpå

Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø.

LederKvinner tar innpå

Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø.

Norge et stykke ned på innvandringens ti på topp

Norge havner på 6. plass i en ny amerikansk rapport som tar for seg levevilkår for innvandrere i en lang rekke land.

Island mener også Norge må lovfeste likelønn

På kvinnedagen lovfestet Island likelønn. Radikalt, men et tiltak Norge burde kopiere, mener den islandske likestillingsministeren.

Omfattende SSB-undersøkelseJoda, kvinner tjener faktisk mindre enn menn - samme hvordan man ser på det

Kvinnelige ledere tjener 80 prosent av lønnen til sine mannlige kollegaer.

KjønnsforskjellerKvinner får 88 prosent av menns timelønn

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig forklaring på lønnsforskjellene, viser ny likestillingsforskning.

Kvinnedominans på toppen av arbeidslivet

I næringslivet domineres topplederstillingene av menn. På toppen av arbeidslivsorganisasjonene er det derimot kvinnene som troner. Ringvirkningene av dette er det uenighet om.

Lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ledere øker igjen

Få oversikten, bransje for bransje.

Nordens mektigste styrekvinne tvinger gjennom likelønn

Volvo ser nå på barselperioden som en styrke for karrieren.

Annonse
Annonse
Annonse