Annonse

Linda Hofstad Helleland

Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement

Statsminister Erna Solberg tar opp kampen mot Senterpartiet.

LikestillingsrapportFinansielt farlig med mannsdominerte styrer

Selskaper med høy kvinneandel i styret har høyere vekst, høyere driftsmargin, høyere avkastning og lavere volatilitet.

BarnevernetMange kommuner mangler akuttberedskap

17 av 26 kommuner i Oppland mangler akuttberedskap i barnevernstjenesten. Det er klart dårligst i landet, viser en innrapportering fra fylkesmennene.

Helleland varsler ny stortingsmelding om ungdom

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) varsler en ny stortingsmelding som tar for seg unges levekår og framtidsutsikter.

LedelseDisse 48 tiltakene skal få kvinner på topp

Regjeringen har lansert 48 tiltak for å få flere kvinner inn i lederstillinger på topp, men nevner ikke kjønnskvotering med et ord. Det er helt greit, mener forsker.

Kvinnelige toppledere48 tiltak som skal få fart på damene

Regjeringen har lansert 48 tiltak for å få flere kvinner inn i topplederstillinger i næringslivet. Kjønnskvotering er ikke ett av dem.

LederUlovlige ytringer om kroppen

Linda Hofstad Helleland vil begrense ytringsfriheten for å demme opp mot kroppspresset unge utsettes for på sosiale medier. Hun vil oppnå mer med å sette tennene i leverandørene.

Regjeringens frist for å forsvare seg mot anklager om diskriminering går ut

Norge står anklaget for diskriminering av fedre. Nå må regjeringens forsvar oversendes retten.

LederWærsted mot Svendsen

Kvinner på toppen i næringslivet bryr seg ikke om likestillingsprat fra Linda Hofstad Helleland når viktige avgjørelser skal tas. De tas ut fra det selskapet er tjent med. Derfor er Berit Svendsen ute.

Mangfold i næringslivet– Regjeringen begynner å bli utålmodige

Likestillingsministeren i strupen på arbeidet med mangfold i norsk næringsliv.

Statsråd vil forby mobilbruk i skolen– Retter oppmerksomheten mot de negative sidene av teknologi

Linda Hofstad Helleland møter motbør hos eksperter og arbeidslivet.

LederBehovsprøvet og økt barnetrygd

Politikerne har bekymret seg nok over at stadig flere barn vokser opp i fattige familier. Gjør noe, ikke bare prat om arbeid. Behovsprøv barnetrygden og økt den slik at barnefamiliene merker det.

LederPolitikk mot marked

Der markedskreftene herjer på det sterkeste, for eksempel i dagligvarehandelen, må politikerne gripe så kraftfullt inn at de naturlig nok vegrer seg for å gjøre det, om det skal ha noen betydning.

– En fordel at EFTA-domstolen kommer med en rettslig avklaring

ESA krever at mor og far likestilles i den norske foreldrepenge-ordningen. Resultatet kan bli en ekstrautgift i statsbudsjettet på mange hundre millioner kroner.

Vil ha flere kvinnelige toppledere

Ministrene for likestilling og næringsliv går sammen for å snu utviklingen.

NHO-sjefen ut mot Helleland

NHO-sjef Kristin Skogen Lund går ut mot likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands (H) uttalelser om arbeidsgiveres rolle for likestillingen i arbeidslivet.

LederMenn som velger galt

Problemet er at det er langt flere menn enn kvinner som vil jobbe framfor å være hjemme med barn, og at de ikke bryr seg med kjeften fra Linda Hofstad Helleland.

HellelandArbeidsgiverne hindrer likestilt arbeidsliv

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) går ut mot arbeidsgiverne, som hun mener er den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv.

Regjeringen svarer ESANekter å likestille foreldrepengeordningen

Bestrider ESAs foreldrepenge-uttalelse.

LederRegjeringens pengepisk

Det er ille at Israel nekter representanter for organisasjoner som har tatt til orde for boikott av Israel å reise inn i landet. Like ille er det at regjeringen har planer om å frata disse organisasjonene statsstøtte, skriver redaktør Magne Lerø.

LederTom Tvedt som prygelknabe

Norges Idrettsforbund har gjennomgått en kulturrevolusjon til det bedre under Tom Tvedts ledelse, men han får stort sett bare pepper og krav om å gå av.

LederMedienes klagesang

Mediene protesterer heftig mot mediebudsjettet. I virkeligheten er mediene en av de store vinnerne i årets statsbudsjett. Problemet er at TV2 stikker av med alt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederHelleland i muslimkaos

Det feires neppe med bløtkake i Kulturdepartementet i dag, fordi det ser ut til at Islamsk Råd knekker sammen. Linda Hofstad Hellelands forsøk på å rydde opp kan øke konfliktene i det muslimske miljøet og sette dialogen mellom muslimer og ikke-muslimer tilbake, skriver redaktør Magne Lerø.

LederStaten tilbyr kirken 100 prosent

Regjeringen tilbyr seg å ta hele regningen for kommunene og øke bevilgningene til Den norske kirke med 3,5 milliarder kroner. Kirken er inngrodd i det bestående og vil ha det som det er. De vet ikke sitt eget beste, skriver redaktør Magne Lerø.

LederDropp «det norske»

Dropp «det norske», snakk om etikk og hva vi vil skal kjennetegne samfunnet vårt, skriver redaktør Magne Lerø.

Kulturministerens pengegave til DNT møter motstand

Oslo kommune, Norsk Folkehjelp og Norges Handikapforbund reagerer på at regjeringen vil gjøre pengegave til Den Norske Turistforening mulig gjennom lovendring.

LederKirkelige milliarder

Da staten for snart 500 år siden røvet til seg kirker, gårder og eiendommer fra katolikkene som i dag er verdt flere milliarder kroner, skaffet de seg et problem. Det er på tide å rydde opp, men etter valget selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederTvilsom islam-refs

Kulturdepartementets vedtak om å holde tilbake tilskuddet til Islamsk Råd Norge, er et uttrykk for at Linda Hofstad Helleland har gått seg vill i egne markeringsbehov. Virkningen er en uverdig jakt på ei kvinne i nikab, skriver redaktør Magne Lerø.

Frivillighetsmeldingen– Staten skal holde fingrene unna detaljstyring

Mer frivillighet for flere på en enklere måte er hva Kulturminister Linda Hofstad Helleland ønsker skal komme ut av arbeidet med en ny statlig frivillighetspolitikk.

Merete Smith ny styreleder i Nationaltheatret

Merete Smith erstatter Anne Enger som styreleder for Nationaltheatret og skal blant annet lose kulturinstitusjonen gjennom en omfattende rehabilitering.

LederKalddusj fra Helleland

Når VG opererer med en fortjenestemargin på 21 prosent, må en lete med lupe etter politikere som mener VG av alle bør få statsstøtte i form av fritak for arbeidsgiveravgift. «Glem økt mediestøtte», det var den beskjeden kulturminister Linda Hofstad Helleland ga mediene i går, forståelig nok, skriver redaktør Magne Lerø.

LederNiqab-forvirret kulturminister

Linda Hofstad Helleland kan frata Islamsk Råd alle støtte. Det er politikk. Men hun kan ikke trekke tilbake en bevilgning fordi rådet har ansatt en kvinne i niqab. Det er diskriminering. Dessuten er Leyla Hasic fast ansatt og beskyttet av arbeidsmiljøloven, skriver redaktør Magne Lerø.

LederInge Andersen tatt av banen

Så lenge Linda Hofstad Helleland later som om det er hun som er øverste sjef for norsk idrett med VG på slep, hjelper det sannsynligvis bare litt å gi Inge Andersen sparken, skriver redaktør Magne Lerø.

LederTvangsflytting av byråkrater

Å dele byråkratiet opp i biter som flyttes ut av Oslo fordi regjeringen har fått det for seg at det er bra, øker byråkratiet og sløser med ressursene. Å legge nye tiltak og prosjektorganisasjoner ut, er positivt, for det er mer enn nok statsansatte i Oslo, skriver redaktør Magne Lerø.

LederJohaug uten skyld

Før dommen faller bør Linda Hofstad Helleland og andre politikere gjøre det klart at kampen mot doping ikke kan fortsette uten endringer som sikrer utøvere rettsikkerhet og at etisk bevisste idrettsutøvere ikke dømmes som juksemakere, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKirkeskatt for folket

Tiden er overmoden for Linda Hofstad Helleland til å ikle seg «modighetskappen» sin, skjære igjennom og få politikere og kirke til å innse at en medlemsfinansiering av Den norske kirke er den eneste farbare vei fremover, skriver redaktør Magne Lerø.

– Helleland spiller på frykten for at det norske er truet

Kulturministerens julehilsen på Facebook skapte sterke reaksjoner. Retorikkekspert tror flere politikere vil følge i hennes fotspor.

Hun blir en av kultur-Norges mektigste

Linda Bernander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet.

Kulturministeren– Dagens utdanningssystem fungerer ikke

Kulturminister Linda Helleland mener at vi har et utdanningssystem som ikke ser verdien av at elevene tar samfunnsansvar eller oppmuntrer til frivillighet.

De enøyde dopingkorsfarerne

Det er null toleranse for doping i det norske skimiljøet. Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby er ikke eksempler på idrettsutøvere som jukser og lite tyder på systemsvikt i Skiforbundet. Kultur- og idrettsminister Linda Hofstad Helleland kan roe seg ned og holde fingrene fra fatet, skriver redaktør Magne Lerø.

NRK alene på arenaen

Om viljen er aldri så god, ser det ikke ut til å være mulig å hoste opp noe alternativ til at NRK bli det eneste alternativet til de kommersielle kanalene, skriver redaktør Magne Lerø.

Facebook og alle myggene

Redaktører og politikere oppnår knapt noe annet enn å demonstrere egen maktesløshet når de vil kreve at Facebook tar redaktøransvar, som om de var posten pluss et trykkeri. Deres forretningsidé er å ikke være redaktør, skriver redaktør Magne Lerø.

Politikernes TV2-knute

Linda Hofstad Helleland liker ikke å sitte med ansvaret for å ta kverken på TV2 som kommersiell allmennkringkaster. Aps ide om å bevilge hundrevis av millioner for at det skal produseres nyheter fra et kontor i Bergen, synes de i Høyre er like ille, skriver redaktør Magne Lerø.

Den utvalgte direktøren

Selv om stillingen som direktør for Nasjonalmuseet skal lyses ut, ser det ut til at styret med Svein Aaser i spissen vil at Audun Eckhoff skal fortsette, selv om hans åtte år lange åremål går ut i mars neste år, skriver redaktør Magne Lerø.

Kultur-Norge på pengejakt

Kulturelle og kreative næringer i Norge ønsker seg mer privat kapital. For å få det til må det offentlige på banen for å legge forholdene til rette. For foreløpig er verken banker eller investorer særlig opptatt av kultur og kreative næringer.

Bør rydde opp i pensjonene

Regjeringen er godt på overtid med å rydde opp i pensjonsordningene i staten. For å få Den norske kirke til å stå på egne bein, har de forsøkt å skyve milliardforpliktelser knyttet til pensjon godt under teppet i årevis, skriver redaktør Magne Lerø.

Byråkratidrivende endringer

Som ny kulturdirektør får vi håpe Kristin Danielsen kan bidra til at politikerne ikke går seg vill i endringsiver på kulturfeltets område. Å desentralisere Kulturrådet betyr mer penger til byråkrati og mindre til kultur. Gi heller kreative næringer til Innovasjon Norge, skriver redaktør Magne Lerø.

Som lynet, reven og ugla

I møte med idretten opptrådte Linda Hofstad Helleland med lynets hastighet, konsesjonen til TV2 håndterer hun smart som en rev, men hun strever i rollen som klok ugle med oppdrag å overvåke dagligvarebransjen, skriver redaktør Magne Lerø.

Helleland holder hastemøte om søndagsåpent

Idrettens nye kontrollregime

Økt kontroll er tidens melodi. Kulturminister Helleland valgte å overkjøre ledelsen i Idrettsforbundet. Nå skal alle regnskapsbilag fram i full offentlighet. Men det er ingen automatikk i at denne typen åpenhet øker tilliten til idretten, skriver redaktør Magne Lerø.

Den Hellelandske åpenhet

Det er en sterkere driv av populisme enn prinsipiell tenkning over kulturminister av Linda Hofstads Hellelands kamp for mer åpenhet i idretten, skriver redaktør Magne Lerø.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sendte torsdag forslaget til ny åndsverklov ut på høring.

Ny åndsverklov på høring - nå blir gratis Netflix-alternativer ulovlig

En tredel av Kirkens medlemmer vil ikke betale for medlemskapet

Snaut halvparten av medlemmene i Den norske kirke er villige til å betale inntil 1.000 kroner i årlig medlemsavgift. En tredel vil ikke betale i det hele tatt.

Pengekrise for Den norske kirke

Modellen der staten betaler for prester og kommunene for resten, er moden for skraphaugen. Kirken vil ikke få 3,77 milliarder fra staten som de ber om. Det haster for kirken å organisere seg slik at de drastisk kan kutte kostnader til administrasjon og forvaltning, skriver redaktør Magne Lerø.

Stortings-styreri

Arild Grande (Ap) har selvsagt rett i at det er Stortinget som skal bestemme. Men en statsråd må sikre seg at det Stortinget ønsker henger på greip og er lovlig. Mye tyder på at kulturminister Helleland må rydde opp i mye ønsketenkning når det gjelder TV2, skriver redaktør Magne Lerø.

Bygg i sirup

Forslaget fra MDG om å vurdere å stoppe bygging av Lambda og utrede Tøyen som alternativ, burde byrådsleder Raymond Johansen skutt ned med en gang. I tillegg bør Jan Tore Sanner få opp farten med å bygge nytt regjeringsbygg så aksjonistene for bevaring av Y-blokka kan pakke sammen, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse