Annonse

Lønnen til fylkespolitikere har økt med 51 prosent på ti år

Fylkesordførere tjener i snitt 1.096.000 kroner i året, viser ny rapport.

Juristene svarer

Kan vi trekke en ansatt i lønn fordi han kommer for sent på jobb?

Juristene svarer.

Equinor-styreleder vil fjerne retningslinjer for lederlønn

Styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor foreslår å vrake statens retningslinjer for lederlønn, men avviser at det skyldes et ønske om å tilby høyere lønn.

Disse lærlingene har høyest månedslønn

Det er store forskjeller på hva læringer i typiske kvinneyrker tjener sammenlignet med tradisjonelle mannsdominerte yrker.

Juristene svarer

Kan vi trekke i lønn når vi har utbetalt for mye?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Gjelder reisetid om morgenen og ettermiddagen som arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Aleneboende under 30 med inntektshopp

Mens inntektsnivået i 2018 var omtrent uendret fra året før for de fleste husholdningstypene, opplevde unge uten barn i hjemmet en liten realinntektsvekst.

Polarisert arbeidsmarkedFlere jobber i enten lav- eller høytlønnsyrker

LO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig

Tenketankleder Trygve Svensson i Agenda fikk 15,9 prosents lønnsøkning i fjor. LO finansierer Agenda, og LO-sjefen medgir at økningen «kan fremstå uheldig».

Arbeidstakere med grad fra utlandet tjener mer enn de som har studert i Norge

Personer som har tatt en hel mastergrad utenlands opplever også bedre jobbmestring, viser Kandidatundersøkelsen.

Senterpartiet vil ha tak på lederlønninger i staten

Lønna til byråkrater og ledere i staten bør ikke overstige 1,5 millioner kroner, mener Senterpartiet. Ren symbolpolitikk, kontrer kommunalministeren.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gi meg sparken fordi jeg nekter å gå ned i lønn?

DP-juristene svarer.

SSBDette vil lønnsveksten ligge på de tre neste årene

Lønnsomheten til norske virksomheter vil i de neste årene være preget av nedgangen i internasjonal økonomi.

Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn reduseres litt

Kvinners tjener i snitt 387.000 kroner, mens menn hadde en inntekt på 556.000 i 2018.

Klinikksjef ved Oslo universitetssykehus sluttet – får beholde millionlønn

En klinikksjef ved Oslo universitetssykehus som sluttet 1. november, får beholde årslønnen på 1,9 millioner kroner i en annen og lavere posisjon ved sykehuset.

Taper 10 millioner på å få barn

Kvinner taper ti millioner kroner på å få barn i løpet av sin yrkeskarriere. Econa-leder Nina Riibe vil mobilisere både arbeidstakere og arbeidsgivere for å få gjort noe med det.

Servitører betaler skatt av tips uten å få noe tilbake

I tråd med nye skatteregler betaler servitører i ferjeselskapet Color Line skatt av tips de får, men uten at det blir grunnlag for syke- eller feriepenger.

Lønnsforskjeller– Vi vurderer menn som «mer verdt» enn kvinner

Kvinner tjener 88 posent av det menn gjør i Norge. Forskjellene er størst i de yrkene hvor lønn oftere bestemmes individuelt.

Britiske businesskvinnerLanserer «radikal» likelønnskampanje

Under emneknaggen #MeTooPay krever mer enn 100 mektige kvinner i Storbritannia lik lønn for likt arbeid.

Frilanser i underholdningsbransjenVil skape mer åpenhet og forutsigbarhet i en usikker jobbhverdag

Gründer Kimberly Larsen har sett seg lei på at flaks skal være avgjørende for at kreative sjeler i underholdningsbransjen skal kunne betale regningene sine.

I disse kommunene tjener innbyggerne mest

De som bor i Bærum tjener mest, mens de som jobber i Sola kommune har høyest lønn.

Private barnehager vil ha krav om tariffavtale for alle ansatte

Private barnehagers landsforbund mener norske kommuner skal kunne la være å gi tilskudd til private aktører som ikke tilbyr tarifflønn til sine ansatte.

Syv tabber du helst bør unngå når du er i jobbintervju

Ofte kan det være liten forskjell mellom kandidatene og små tabber kan kanskje være det som koster deg drømmejobben.

YSSommerjobbende 18-åringer bør ha over 134 kroner i timelønn

Mange skaffer seg sommerjobb om sommeren, og lønnsnivået varierer ut ifra alder og yrke. YS mener de over 18 bør tjene minst 134 kroner i timen.

Juristene svarer

Arbeidsgiver har betalt for lite i lønnKan de vente helt til neste lønning med å rette opp feilen?

DP-juristene svarer.

Halvparten av disse arbeidstakerne vil bytte jobb innen to år

Kun 24 prosent forventer å bli lengre enn fem år.

LønnLar alle ansatte få vite hva alle de andre tjener

Fremtidens arbeidsmarkedFra bullshit-jobber til borgerlønn

Snart blir de fleste av oss «avslørt». Vi har levd godt og lenge av unyttige «bullshit-jobber». I nær framtid må vi tenke helt nytt – ikke bare om jobb, men om inntekt.

Ulønnsom utdanningSmå lønnsforskjeller mellom bachelor og doktor

Forskjellene mellom startlønna til en med bachelor og en med doktorgrad er knøttsmå. Lang utdanning gir for dårlig avkastning, mener fagforeninger – som ruster seg til lønnskamp.

Årslønnen økte med 15.900 i fjor

I 2018 tjente nordmenn i snitt 551.800 kroner.

Disse yrkesgruppene bryr seg minst om lønna

I dag kom arbeidslivsundersøkelsen som viser hva som rører seg i norsk arbeidsliv.

Eiere av små og mellomstore bedrifter– Jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering

Rederiforbundet mente lovens ordlyd tilsa kutt i lønnen ved permitteringer, men Høyesterett mener stikk motsatt.

I dag har toppsjefen tjent inn årslønnen din

Norske toppledere bruker 15 dager på å tjene årslønnen til en vanlig arbeidstaker.

Utdanningsgapet mellom menn og kvinner øker år for år

Selv om det fremdeles er store kjønnsforskjeller på landsbasis, har det vært en utvikling mot jevnere kjønnsbalanse blant ledere.

SSB spår høyere lønnsvekst og stabil lav ledighet

Så mye mer tjener du med mastergrad i ryggsekken

Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag.

Fire av fem med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470.000 kroner.

Juristene svarer

Har jeg krav på forlenget ulønnet permisjon når jeg blir sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan gravide arbeidstakere kreve fri med betaling for legebesøk?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

LønnsfastsettelseBlir jeg diskriminert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på full lønn i redusert stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Fått for mye i lønnKan arbeidsgiveren min kreve pengene tilbake?

DP-juristene svarer.

HøyesterettInnleide vikarer har krav på samme kompensasjon for reisetid som fast ansatte

– Dette ville kunnet få store konsekvenser for norsk arbeidsliv, sier Parat-advokaten.

NRK-direktør beholdt millionlønn etter at han ga seg

Tidligere distriktsdirektør i NRK Troms, Pål Hansen, beholdt millionlønna da han gikk over til å «jobbe på gulvet» som journalist.

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre enn foreldrene

Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

Juristene svarer

Har jeg krav på å få se hvordan lønnen min ble beregnet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på lønn for 1. mai?

DP-juristene svarer.

Heidi Nordby LundeKritiserer retrettstillinger med millionlønn

Høyretopp reagerer sterkt på såkalte retrettstillinger som gir tidligere sjefer nye jobber som rådgivere med samme millionlønn.

Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt

– Andelen kvinner som jobber deltid er fortsatt stor, sammenliknet med menn. I tillegg jobber kvinner og menn i stor grad innenfor ulike sektorer og næringer, noe som bidrar til ulik lønn blant kvinner og menn, sier likestillingskoordinator i Statistisk sentralbyrå.

Juristene svarer

Rakk ikke flyet hjemHar arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn?

DP-juristene svarer.

Fortsatt lav lønnsvekst for folk flest

De to seneste årene har nordmenn opplevd den dårligste lønnsveksten siden årtusenskiftet.

Kan vi trekke den ansatte i lønn for å ha bulka firmabilen?

DP-juristene svarer.

Barnefamiliene tapte mest inntekt i fjor

Alle husholdningstyper fikk en betydelig realinntektsnedgang i fjor.

Innvandrere fra Afrika tjener minst i Norge

Yrkene afrikanerne ofte har, er ikke de der man vanligvis tjener mest.

Her øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mest i EU

I dette landet tjente menn 20,8 prosent mer enn kvinnene.

SkattelisteneDette tjente arbeidslivstoppene i fjor

Samtlige hevet millionlønn.

– Nøkkelen til produktive ansatte

Invester i lønn, tid og energi hos dine ansatte, og de gjengjelder deg med produktivitet og fornøyde kunder. Til og med i nedgangstider, mener amerikansk konsulent.

Unge vil heller ha karrierer og høye lønninger enn å nyte livet fullt ut

Flertallet av ungdommene i en fersk undersøkelse svarte at de er villige til å flytte til utlandet for å fremme sine egne karrierer.

Annonse
Annonse
Annonse