Annonse

Fremtidens arbeidsmarkedFra bullshit-jobber til borgerlønn

Snart blir de fleste av oss «avslørt». Vi har levd godt og lenge av unyttige «bullshit-jobber». I nær framtid må vi tenke helt nytt – ikke bare om jobb, men om inntekt.

Ulønnsom utdanningSmå lønnsforskjeller mellom bachelor og doktor

Forskjellene mellom startlønna til en med bachelor og en med doktorgrad er knøttsmå. Lang utdanning gir for dårlig avkastning, mener fagforeninger – som ruster seg til lønnskamp.

Årslønnen økte med 15.900 i fjor

I 2018 tjente nordmenn i snitt 551.800 kroner.

Disse yrkesgruppene bryr seg minst om lønna

I dag kom arbeidslivsundersøkelsen som viser hva som rører seg i norsk arbeidsliv.

Eiere av små og mellomstore bedrifter– Jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering

Rederiforbundet mente lovens ordlyd tilsa kutt i lønnen ved permitteringer, men Høyesterett mener stikk motsatt.

I dag har toppsjefen tjent inn årslønnen din

Norske toppledere bruker 15 dager på å tjene årslønnen til en vanlig arbeidstaker.

Utdanningsgapet mellom menn og kvinner øker år for år

Selv om det fremdeles er store kjønnsforskjeller på landsbasis, har det vært en utvikling mot jevnere kjønnsbalanse blant ledere.

SSB spår høyere lønnsvekst og stabil lav ledighet

Så mye mer tjener du med mastergrad i ryggsekken

Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag.

Fire av fem med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470.000 kroner.

Juristene svarer

Har jeg krav på forlenget ulønnet permisjon når jeg blir sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan gravide arbeidstakere kreve fri med betaling for legebesøk?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

LønnsfastsettelseBlir jeg diskriminert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på full lønn i redusert stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Fått for mye i lønnKan arbeidsgiveren min kreve pengene tilbake?

DP-juristene svarer.

HøyesterettInnleide vikarer har krav på samme kompensasjon for reisetid som fast ansatte

– Dette ville kunnet få store konsekvenser for norsk arbeidsliv, sier Parat-advokaten.

NRK-direktør beholdt millionlønn etter at han ga seg

Tidligere distriktsdirektør i NRK Troms, Pål Hansen, beholdt millionlønna da han gikk over til å «jobbe på gulvet» som journalist.

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre enn foreldrene

Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

Juristene svarer

Har jeg krav på å få se hvordan lønnen min ble beregnet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på lønn for 1. mai?

DP-juristene svarer.

Heidi Nordby LundeKritiserer retrettstillinger med millionlønn

Høyretopp reagerer sterkt på såkalte retrettstillinger som gir tidligere sjefer nye jobber som rådgivere med samme millionlønn.

Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt

– Andelen kvinner som jobber deltid er fortsatt stor, sammenliknet med menn. I tillegg jobber kvinner og menn i stor grad innenfor ulike sektorer og næringer, noe som bidrar til ulik lønn blant kvinner og menn, sier likestillingskoordinator i Statistisk sentralbyrå.

Juristene svarer

Rakk ikke flyet hjemHar arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn?

DP-juristene svarer.

Fortsatt lav lønnsvekst for folk flest

De to seneste årene har nordmenn opplevd den dårligste lønnsveksten siden årtusenskiftet.

Kan vi trekke den ansatte i lønn for å ha bulka firmabilen?

DP-juristene svarer.

Barnefamiliene tapte mest inntekt i fjor

Alle husholdningstyper fikk en betydelig realinntektsnedgang i fjor.

Innvandrere fra Afrika tjener minst i Norge

Yrkene afrikanerne ofte har, er ikke de der man vanligvis tjener mest.

Her øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mest i EU

I dette landet tjente menn 20,8 prosent mer enn kvinnene.

SkattelisteneDette tjente arbeidslivstoppene i fjor

Samtlige hevet millionlønn.

– Nøkkelen til produktive ansatte

Invester i lønn, tid og energi hos dine ansatte, og de gjengjelder deg med produktivitet og fornøyde kunder. Til og med i nedgangstider, mener amerikansk konsulent.

Unge vil heller ha karrierer og høye lønninger enn å nyte livet fullt ut

Flertallet av ungdommene i en fersk undersøkelse svarte at de er villige til å flytte til utlandet for å fremme sine egne karrierer.

Lønn er ikke viktig for unge ledere

Autonomi, interessante arbeidsoppgaver og gode sjefer er det de unge lederne ønsker seg i dag, viser en fersk undersøkelse fra Assessit.

Må arbeidsgiver betale lønn i suspensjonsperioden?

DP-juristene svarer.

Hver sjette NRK-ansatt får ikke overtidsbetalt

Arbeidstilsynet sier NRK ikke begrunner godt nok hvorfor bedriften unntar 617 ansatte fra lovens krav til arbeidstid og overtidsbetaling.

10 grunner for å si nei til jobbtilbudet

Har du blitt behandlet dårlig i ansettelsesprosessen? Da er det kanskje lurt å komme deg ut før det er for sent.

1 av 3 opplever ubalanse mellom jobbinnsats og anerkjennelse

Denne type ubalanse er langt vanligere blant kvinner enn menn, og blant deltidsansatte sammenliknet med heltidsansatte.

Gullkantede betingelser for ansatte i styrer

Hva er en rimelig lønn for ansattevalgte styrerepresentanter, og er ikke vervet en del av jobben deres? Nå avdekkes gullkantede avtaler for ansatte i styrer.

Kvinnelige direktører tjente mer enn sine mannlige kollegaer

Selv om kvinnene er i mindretall, tjener de mer som sjefer for noen av USAs 500 største selskaper enn det menn i samme posisjon gjør.

Fast ansatt i frivilligheten– Kan ikke betale regninger med lønn i himmelen

Ansatte i frivillig sektor mener de har dårlige arbeidsvilkår. Uklare arbeidsavtaler fører til et høyt konfliktninivå og mye ubetalt overtid.

Må vi betale lønn for de dagene ansatte ikke møter opp uten gyldig grunn?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Når lønns- og trekkoppgave uteblir

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Kan jeg spørre om en kollegas lønn når jeg føler meg diskriminert?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Disse yrkene har gått ned i lønn

Den svakeste lønnsutviklingen på 2000-tallet har gitt lønnsnedgang i noen yrker.

Norske toppledere kan ta langhelg fra februar og ut året

I alle fall hvis de vil nøye seg med en norsk gjennomsnittslønn. Norske toppledere bruker bare 23 dager på å tjene like mye som årslønnen til en vanlig ansatt.

Pensjonsflokene løses ikke i år heller

Pensjonsfeiden i norsk arbeidsliv blir ikke bilagt denne våren heller. Lønnsoppgjøret vil handle om penger og ikke prinsipper.

Høyre og LO i strid om hjelp til å få utbetalt lønn

Høyre mener arbeidstakere som ikke får utbetalt lønnen de har krav på, bør få fri rettshjelp for å drive inn pengene. LO mener fagforeningene må gjøre jobben.

Har arbeidstaker krav på lønn når han har fri på en helligdag?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

LikestillingNorske kvinner når ikke de høyeste inntektene

Likestillingsombudet slår alarm.

Så mye tjente arbeidslivstoppene

Kun én av lederne i arbeidslivets hovedorganisasjoner hevet ikke millionlønn i fjor.

Utvalg: Advarer mot lavere lønn for å få flyktninger i jobb

Det såkalte Capplen-utvalget kom i formiddag med sin rapport om lønnsdannelse i Norge.

Ledelsesprofessor: – Bonuser er skadelige

Bonuser fører til at medarbeidere fokuserer på de gale tingene, mener BI-professor Bård Kuvaas

Norges Bank: Slik blir lønnsutviklingen din

Nye anslag viser små endringer.

Juristene svarer: lønn til studenter, treårsregelen, og arbeidstid

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Mener mindre penger stimulerer til mer aktiv jobbsøking: Venstre foreslår kutt i dagpenger til ledige og flyktninger

Kutt i dagpenger vil stimulere arbeidsledige til å finne seg en jobb, mener et partiutvalg i Venstre. Samtidig åpnes det for å gi lavere lønn til langtidsledige og nyankomne flyktninger.

Vil belønne undervisning bedre: Lærer av svenskene

Institusjonene for høyere utdanning har begynt å interessere seg for undervisning. I Bergen ser man mot Sverige og Universitetet i Lunds modell for belønning for god undervisning.

– Nesten alle insentiver i høyere utdanning er rettet mot forskning

Og professor Gunnar Grepperud ved UiT ønsker å gjøre noe med det ved å gi høyere lønn til de gode underviserne.

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn. Lønnsforskjellen mellom kjønnene har økt noe det siste året.

Fortsatt overvekt av kvinner i deltidsstillinger

14 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, mens bare seks prosent av mennene gjør det samme, viser en ny undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse