Annonse

lønn

Enstemmig nei til lønnsøkning på Stortinget

Stortingets presidentskap sier nei til lønnsøkning på 45.000 kroner, men har ikke kommet til enighet om hvordan lønnsreguleringen skal bli.

Stortingspolitikere vurderer lønnsfrys for seg selv

Det vil være umusikalsk å heve stortingspolitikernes lønn nå, mener Ap. Men om godtgjørelsen fryses, vil også mange lokalpolitikere gå glipp av lønnsøkning.

Kartlegger lønn i forsvarssektoren for å sikre framtidig rekruttering

Svarene fra undersøkelsen skal brukes som inngangsverdi til å videreutvikle lønns- og insentivsystemer i Forsvaret.

Slik foregikk regjeringens diskusjoner med Esa om lønnsstøtte

Ny dokumentasjon viser at to departementer diskuterte tak i lønnsstøtteordningen med Esa dagen før finansministerens omstridte orientering til Stortinget.

Kjerkols nyttårsdrømFlere sykepleiere

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil gjerne ha mange flere sykepleiere. Men bedre lønn vil hun ikke love.

Økte strømpriserHjemmekontor fører til mindre lønn

Pålagt hjemmekontor gir lønnsreduksjon, gjennom at arbeidstakere får større strømregninger enn de ville fått i en normalsituasjon.

Stortinget utsetter lønnsjustering til neste år

Etter planen skulle politikerne på Stortinget før jul bestemme seg for om deres egen lønn skulle passere millionen. Nå er debatten utsatt, melder VG.

Likelønn i arbeidslivet– Likelønnsutfordringen er strukturell og sektorovergripende

– Det sies at frontfaget har tjent Norge godt. Det er nok riktig, men det har også konservert lønnsforskjellene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

RegjeringenSjøfolk skal ha norsk lønn i norske farvann

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil sikre alle sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, også mannskap på utenlandske cruiseskip som har Norge som hoveddestinasjon.

Vestlendinger på jobbjakt er mer opptatt av arbeidsmiljø enn resten av landet

God lønn og jobbsikkerhet verdsettes også høyere i vest enn i resten av landet før et karrierskifte, viser arbeidslivsundersøkelsen til Randstad.

Snur om lønns- og bonusordning – Dette viser at det var viktig å legge press på Elkjøp

Det sier LO-sekretær og styreleder i LO favør Terje Olsson etter at Elkjøp valgte å endre lønnsmodellen ved å gi ansatte lik lønns- og bonusordning.

10 ting å huske på i lønnssamtalen

Høsten er høytid for å skifte jobb. Et ønske om nye utfordringer, nytt arbeidsmiljø eller bedre lønn er ofte utløsende faktorer.

Lønn har blitt viktigere for unge arbeidstakere etter pandemien

Unge talenter rangerer nemlig lønn høyere enn noen gang før i valg av arbeidsgiver, viser en ny undersøkelse.

198 helseledere tjener mer enn helseministeren

Til sammen 198 ledere i helseforetakene tjener mer enn helseminister Bent Høie (H), som har en årslønn på 1,4 millioner kroner.

Arbeidsgiverens rykte og bedriftskultur er ikke viktig når yngre skal velge arbeidsgiver

Hver tredje tenåring vekter balanse mellom arbeid og fritid høyest når det gjelder fremtidig ansettelse, viser en ny nordisk undersøkelse.

Sykepleierstreik endte uten en krone ekstra

Etter at sykepleierstreiken ble avblåst tidlig i sommer, gikk partene til frivillig mekling. Nå er den avsluttet, uten at sykepleierne fikk noe mer i potten.

Styreplass har liten eller ingen effekt på lønn

Dét viser en ny studie.

Kvinnelige ledere i Storbritannia tjener en firedel av mennene

Ledere i selskaper som inngår i FTSE 100-indeksen på London-børsen har hele 73 prosent lavere lønn enn deres mannlige kolleger, viser en studie.

Lederkrise i skolenFå mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor

Arbeidsbelastningen, ansvaret og byråkratiet ved rektorjobben motiverer ikke, viser ny forskning.

Teknologigiganter vil tilby hjemmekontorister mindre lønn

Store teknologiselskaper som Microsoft, Google, Facebook og Twitter tilbyr dårligere lønn til ansatte som velger å jobbe fra billigere områder.

Lønnsgapet– En trend man må anstrenge seg for å snu

Advokatfirmaet Wiersholm har satt seg som mål at en tredjedel av partnere deres skal være kvinner innen 2028. – Vi er på god vei til å lykkes med det, sier styreleder og partner Kjersti T. Trøbråten.

Arbeidsgivere kan trekke ansatte som mottar tips i lønn

Arbeidsgiver har mulighet til å trekke ansatte i lønn for merkostnadene ved at ansatte mottar tips, slår Oslo Tingrett fast.

Du kan kreve å få vite kollegaens lønn dersom du mistenker diskriminering

Mistenker du at kollegaen din med samme kompetanse og som er på samme nivå tjener bedre enn deg? Da har du rett på å få informasjon om vedkommendes lønn.

Juristene svarer

DiskrimineringslovenHar en konsulent rett på samme lønn og arbeidstid som de ansatte?

Juristene svarer.

Eldre lærere i Oslos skoler får ekstra lønnspåslag for å stå i jobben ett ekstra år

Utdanningsetaten i Oslo tilbyr lærere over 62 år 24.100 kroner ekstra for å fortsette i jobben også gjennom det neste skoleåret.

AkademikerneSykehusansatte må få reallønnsvekt i år

– Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år, sier Akademikerne. De krever blant annet reallønnsvekst for sykehusansatte.

Synspunkt

SynspunktLavtlønnstillegg virker

Forskjellene i Norge øker. En sterk fagbevegelse som kan kjempe frem høyest mulig lavtlønnstillegg er avgjørende for å få bukt med ulikheten, og løfte de som trenger det mest, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

SynspunktLavtlønnstillegg virker

Forskjellene i Norge øker. En sterk fagbevegelse som kan kjempe frem høyest mulig lavtlønnstillegg er avgjørende for å få bukt med ulikheten, og løfte de som trenger det mest, skriver Julie Lødrup.

Kvinnelige toppledere i kommunesektoren tjente mer enn sine mannlige kollegaer

Kvinnelige toppsjefer har i snitt 35.000 kroner mer enn mannlige, kommunale ledere.

Lærerne fikk lavest lønnsvekst i 2020

Lærerne fikk dårligst lønnsvekst av alle det siste året, godt under rammen for frontfaget, viser den endelige fasiten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Lærere har hatt reallønnsnedgang tre ganger siste seks år

Tre ganger siden 2015 har lærerne opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten deres. Det er mer enn for andre yrkesgrupper.

Lederverktøy

Slik kan ledere bidra til å lukke lønnsgapet

Lik lønn for likt arbeid høres kanskje opplagt, ­rettferdig og riktig ut. Dessverre er ikke alltid det realiteten. Du som arbeidsgiver kan ved hjelp av noen få grep sikre at de på samme nivå, blir lønnet likt.

Helseyrkene– Har ikke fått økt status under pandemien

Applaus alene har ikke ført til høyere status for helseyrkene, mener frontlinje-arbeiderne under pandemien. Skal man møte behovet om 40.000 flere helsepersonell om 14 år, er det status og økt lønn som må til.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte under pandemien

Det største lønnsgapet finner man blant varehandelssjefer. De mannlige sjefene hadde 20 prosent høyere månedslønn sammenlignet med de kvinnelige sjefene.

Lønnsgap i arbeidslivetSlik kan kvinner oppnå høyere lønn

Lønnsforskjellene i arbeidslivet mellom kvinner og menn står så og si på stedet hvil. Det er likevel et par grep du kan gjøre for å jevne ut forskjellene mellom lønnen til deg og din mannlige kollega.

Kvinner som flytter fra bygda klatrer på inntektsstigen

En ny studie viser at inntektseffekten av å flytte fra bygda til byen er større for kvinner enn for menn, gitt at man måler effekten over flere tiår.

Lærere krever avtale om «koronalønn»

Pandemien har ført til mye ekstraarbeid for lærerne – som de ikke får betalt for. Nå vil de ha en nasjonal ordning for kompensasjon på plass.

Lønningene trakk opp veksten i forsknings- og utviklingsarbeid

Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 35,4 milliarder kroner i 2019, 8 prosent mer enn i 2018.

Oslos ordfører vil kutte i egen lønn

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) mener toppolitikere er lønnet for høyt, inkludert seg selv. Nå vil hun ha lønnsnivået ned og innføre et nytt lønnssystem.

Lønnsfest i finansbransjen ti år på rad – frontfagene bekymret

Finansnæringen hadde i fjor nok et år med lønnsvekst høyt over rammene satt av frontfaget. Norsk Industri frykter det svekker tilliten til systemet.

Dette tjente nordmenn i gjennomsnitt

I 2019 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,5 prosent. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å være tilgjengelige for å håndtere kunder i pausene deres?

Juristene svarer.

Sykepleiere klare for mekling – krever mer lønn

Sykepleierne i kommunesektoren sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret og møter tirsdag KS til mekling med mål om å unngå streik. Kravet er mer lønn.

Dette står på ønskelista til arbeidstakere etter pandemien

Her får du som leder oversikt over hva som er viktig for dine medarbeidere på en post-covid-19 arbeidsplass.

Ansatte i flere sammenslåtte kommuner får igjen betalt matpause

Storkommunene Ålesund, Orkland og Heim må betale tilbake ansatte etter dom om spisepauser i Arbeidsretten.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker kreve lønn tilsvarende angitt stillingsprosent?

Juristene svarer.

Nye reglerKrever at selskapene gir mer informasjon om lederlønninger

For å kunne gi bonuser og andre typer variabel godtgjørelse, må selskapene opplyse om resultatoppnåelse innenfor samfunnsansvar og miljø.

Regjeringen vil forby lønn i kontanter

Regjeringen fremmer et forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank.

Lønnsstøtteportalen åpner for søknader

Arbeidsgivere som tok tilbake permitterte ansatte i juli eller august, kan fra fredag søke om lønnstilskudd.

Synspunkt

En bærekraftig pensjon er mulig å få til

Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner. Det var ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen.

Synspunkt

En bærekraftig pensjon er mulig å få til

Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner. Det var ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen.

Tre av ti er blakke før lønningsdag

Det er flere kvinner enn menn som oppgir at lønnen ikke strekker til.

Ikke spør hva jobbsøkere tjente i sin forrige jobb

Snoking i kandidaters lønnshistorikk kan være farlig om ledere ønsker mangfold på arbeidsplassen, viser ny forskning.

Juristene svarer

Hvordan beregnes ­perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt?

Juristene svarer.

Ansatte i kriserammede næringer mangler økonomisk buffer

Mange av de lønnstakerhusholdningene som ble sterkest rammet av nedstengingen av økonomien, er også de som i minst grad kan tære på oppsparte midler.

SJ skal bruke mindre på lønn enn Vy

I 2030 forventer SJ at lønnskostnadene til «kjørende personale» er 52,2 millioner kroner lavere enn hva Vy beregnet for 2021.

FNB-leder tjener mer enn Erna Solberg

FNB-leder og lokalpolitiker Frode Myrhols årslønn er høyere enn statsministerens. – Problematisk sier valgforsker.

Lønnskompensasjon fra Nav klar i juni

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager skal være på plass i første halvdel av juni.

Sykepleierforbundet utelukker ikke streik

Sykepleierforbundet vil si nei til et null- eller minusoppgjør under årets lønnsforhandlinger. De utelukker ikke at det kan bli aktuelt med streik.

Regjeringen anslår lønnsvekst på 1,5 prosent

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent fra 2019 til 2020, etter det NTB erfarer.

Annonse
Annonse
Annonse