Annonse

Lønnsforskjeller

COREKvinner og menn vil ikke ha lik lønn for arbeid av lik verdi før om 50 år

– Vi må klare å få likelønn før dagens unge når pensjonsalder, sier leder for Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik.

Rekruttering av kvinnelige ledereMillionforskjell i lønnskrav mellom kvinnelige og mannlige topp­ledere

Lederrekrutterere oppfordrer kvinnelige talenter til å ikke «late som om lønn og penger ikke betyr noe». – Det handler om hvor bevisst du er på din egen verdi, sier daglig leder i Visindi.

I disse yrkene er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn størst

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn.

Likestilling– Vi må tette inntektsgapet i stedet for å fokusere på likelønn

Veien til likestilling i arbeidslivet går ut på å fikse systemet, ikke kvinnene.

Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn reduseres litt

Kvinners tjener i snitt 387.000 kroner, mens menn hadde en inntekt på 556.000 i 2018.

Lønnsforskjeller– Vi vurderer menn som «mer verdt» enn kvinner

Kvinner tjener 88 posent av det menn gjør i Norge. Forskjellene er størst i de yrkene hvor lønn oftere bestemmes individuelt.

I disse kommunene tjener innbyggerne mest

De som bor i Bærum tjener mest, mens de som jobber i Sola kommune har høyest lønn.

LederTaxi som forskjells-driver

Deregulering av drosjemarkedet som regjeringen ivrer for, illustrerer hvordan økte forskjeller i Norge oppstår.

Ingen lønnsvekst for de lavest lønnede det siste tiåret

Mens de 10 prosent med høyest lønn i Norge har fått en reallønnsvekst på 15 prosent det siste tiåret, har de 10 prosent med lavest lønn stått på stedet hvil.

Laveste lønnsvekst siden finanskrisen

Verdens arbeidstakere opplevde i fjor den laveste lønnsveksten siden finanskrisen i 2008, mens lønnsgapet mellom menn og kvinner forblir skyhøyt.

FO ber fagforeninger bli med i kampen mot ulikelønn

Fellesorganisasjonen (FO) mener det er på tide at norsk fagbevegelse gjør som på Island: går i bresjen for å utjevne forskjellene i lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Juristene svarer

Lønnsforskjell mellom kvinner og mennKan arbeidsgiver lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

DP-juristene svarer.

Disse personlighetstypene tjener best

Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn

Myte: Toppledere må ha høye lønninger for å bli motivert

Realitet: Høyt presterende ledere jobber hardt uansett lønn.

Offentlig sektorMinst likestilt arbeidsmarked på Vestlandet

Kjønnsdelt arbeidsmarkedI disse bransjene er lønnsgapet størst

– Helt uforenlig med våre mål om likestilling og likelønn.

Her øker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn mest i EU

I dette landet tjente menn 20,8 prosent mer enn kvinnene.

Omfattende SSB-undersøkelseJoda, kvinner tjener faktisk mindre enn menn - samme hvordan man ser på det

Kvinnelige ledere tjener 80 prosent av lønnen til sine mannlige kollegaer.

Norske toppledere kan ta langhelg fra februar og ut året

I alle fall hvis de vil nøye seg med en norsk gjennomsnittslønn. Norske toppledere bruker bare 23 dager på å tjene like mye som årslønnen til en vanlig ansatt.

Forskjellene økerDe med lavest lønn får stadig mindre av potten

De siste 20 årene har de ti prosent lavest lønnede i norsk privat sektor tapt terreng.

Lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ledere øker igjen

Få oversikten, bransje for bransje.

Høyre foreslår mer åpenhet om lønnsforskjeller

Høyres programkomité foreslår å tvinge større bedrifter til å publisere gjennomsnittslønn for menn og kvinner i årsrapporten, for å få mer åpenhet om lønnsforskjeller.

Kvinner foretrekker færre konkurrenter

Det forklarer deler av lønnsgapet, mener forskere.

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn. Lønnsforskjellen mellom kjønnene har økt noe det siste året.

– Mannsdominansen blant advokater skyldes at menn skaffer flere inntekter

Kun 1 av 10 partnere i norske advokatfirmaer er kvinner. Ny forskning peker på at det skyldes barn og forskjeller i inntjeningspotensiale mellom kvinner og menn.

Microsoft-sjefen angrer på kvinneråd

Microsofts toppsjef Satya Nadella rådet kvinner til å la være å be om lønnsøkning. Det var ikke «god karma».

Gode karakterer, god lønn

Forskjellen mellom studenter med de beste og dårligste karakterene fortsetter inn i arbeidslivet.

businessdame_te.jpg

– Kvinner velger bort høy lønn

Selv kvinner som er opptatt av høy lønn, legger vekt på andre ting når de velger jobb.

lisbeth_normann.jpg

– Bør klage inn lønnsforskjeller

Forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund oppfordrer flere til å klage inn urettferdige lønnsforhold til Likestillingsombudet.

Annonse
Annonse
Annonse