Annonse

lønnsoppgjøret

Brudd i statsoppgjøret – lønnsoppgjøret går til mekling

Lønnsoppgjøret mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat går til mekling hos Riksmekleren etter at det ble brudd i forhandlingene torsdag.

Akademikerne– De siste årene har vi opplevd frontfaget som en tvangstrøye

Lønnsforhandlingene for offentlig sektor er i gang. Akademikerne forventer reallønnsvekst for kommuneansatte

Uvanlig steile fronter ved innspurten til lønnsoppgjøret

Frontene er hardere enn vanlig før vårens lønnsoppgjør. Med pandemien som bakteppe blir oppgjøret ekstra krevende, tror arbeidslivsforsker.

Lønnsoppgjøret fortsetterArbeidstakerne bør ha lave forventninger

Streiker blir det, men mer symbolske enn krone-verdifulle for arbeidstakerne. Det er ekspertenes spådom for resten av lønnsoppgjøret. Når potten er så slunken som i år, kan arbeidstakere vende seg mot hverandre.

LO varsler streik fra mandag 1. april

LO krever at den frivillige meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO avsluttes, og varsler streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

LederLavere pensjon for alle

NHO bør ikke ha problemer med å tette hull i pensjonsordingen dersom LO godtar lavere lønnsvekst, men det er bare å innse at pensjonen framover vil ligge på rundt 50 prosent av lønnen, ikke 66 prosent.

LederLavere pensjon for alle

NHO bør ikke ha problemer med å tette hull i pensjonsordingen dersom LO godtar lavere lønnsvekst, men det er bare å innse at pensjonen framover vil ligge på rundt 50 prosent av lønnen, ikke 66 prosent.

LederRabalder om AFP

AFP er en svindyr ordning med sviktende bærekraft. Den bør gjøres mindre attraktivt for arbeidstakere flest, mens flere «uheldige» bør omfattes av den.

LederRabalder om AFP

AFP er en svindyr ordning med sviktende bærekraft. Den bør gjøres mindre attraktivt for arbeidstakere flest, mens flere «uheldige» bør omfattes av den.

- Alt som kan bidra til å få ned de høye kostnadene i næringslivet er bra

Nå øker prisene mer enn lønna. Det og den svake krona kan bedre næringslivets konkurransedyktighet, mener professor.

Sanner tilfreds med lønnsoppgjøret i staten

Full splittelse om statspensjoner

Partene gir hverandre skylden for at prosessen med å få til en ny offentlig tjenestepensjon igjen havarerer. Retten til å streike for pensjon skaper full splittelse.

Streik i staten kan unngås

Streikefaren i staten er reell, men staten kan unngå streike ved på nøye seg med å ta et lite skritt framfor et stort steg i riktig retning, skriver redaktør Magne Lerø.

Kan bli streik om streikerett på pensjon i statsoppgjøret

Løpende oppdatering: Lønnsoppgjøret 2016

Få alle våre saker om lønnsoppgjøret 2016, og litt til - på en plass.

Ansatt mot ansatt i årets oppgjør i staten

LO Stat: Vil ha sentale forhandlinger. Akademikerne: Vil ha lokale forhandlinger.

Lønnsoppgjør fra før krigen?

Alt annet enn et svært moderat lønnsoppgjør er uforsvarlig, og vil føre til akselererende arbeidsledighet, mener Norsk Industri.

LO i pensjonsretrett

De nye pensjonsordningene gir lavere lønn for kvinner i lavtlønnsyrker. Når menn som tjener bedre og lever kortere ikke er interessert i å «gi bort» noe av egen pensjon til kvinnene, er det lite LO kan gjøre. Prinsippet om at pensjon skal følge den enkeltes inntekt, vinner fram, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse