Annonse

Lønnsoppgjøret 2017

SokkeloppgjøretOljebransjen på bristepunktet

Oljebransjens hovedorganisasjon for arbeidsgivere nådde kun enighet i ett av tre parallelle oppgjør tirsdag kveld. Lederne på norsk sokkel varsler streik.

Sammenbrudd i Oslo-forhandlingene– Landets mest utdaterte lønnspolitikk

Fredag ettermiddag brøt Akademikerne lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Oppgjøret går nå til mekling.

Fartsrekord?Full enighet i kommuneoppgjøret etter en drøy time

Første kravoverlevering i årets kommuneoppgjør ble gjennomført torsdag klokken 10. Etter en drøy time var alle parter enige. – Ingen her kan huske at noe slikt har skjedd før.

Frontfaget følges lojalt i Spekter-oppgjøret

Alle parter i Spekter-oppgjøret kom til enighet i de innledende forhandlingene tirsdag. Én dag var alt som skulle til for at alle ble fornøyde. Nå starter de lokale kampene.

Spekter-oppgjøret i gangKrever moderate lederlønninger

Årets lønnsoppgjør for over 50.000 fagorganiserte i Spekter-området ble innledet onsdag. LO stat prioriterer økt kjøpekraft. Spekter mener det er «helt nødvendig» at reallønnsveksten blir liten.

Enighet i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer

Hovedorganisasjonen Virke har kommet til enighet med LO og YS om lønnsoppgjøret 2017.

Enighet om lønnsoppgjøret 201750 øre tillegg for alle • Ekstra tillegg for lavtlønnede • Ramme på 2,4 prosent

LO og YS har kommet til enighet med NHO om vårens lønnsoppgjør.

#Tariff2017Følg lønnsoppgjøret her

I fjor måtte de fleste ta til takke med reallønnsnedgang. Det kommer ikke til å gjenta seg i år, tror partene.

LO– Vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad

Men hensynet til arbeidsplasser vil, som alltid, være det viktigste for LO under lønnsoppgjøret 2017, slår Gerd Kristiansen fast.

LO-Gerds siste oppgjør preget av splittelse

Om nøyaktig to uker går årets lønnsoppgjør i gang. En splittet industri gjør inngangen svært vanskelig for fagbevegelsen, mens arbeidsgiver står samlet i sitt krav om nok et år med «unntakstilstand» og lønnsnedgang.

Annonse
Annonse
Annonse