Annonse

Lønnsoppgjøret 2018

Streik i finansnæringen

Meklingen mellom LO og Finans Norge førte ikke fram.

Partene i statsoppgjøret er enige – streiken er avverget

Etter å ha meklet på overtid siden midnatt, ble partene enige torsdag ettermiddag, opplyser LO Stat, ett av forbundene som har vært hos Riksmekleren.

Virke løste «borgerkrig» i LO

Vil heller bruke tid på å tilpasse tariffavtalene en «digitalisert virkelighet».

Pensjonskamp i borgerlige hender

Mens LO og NHO selger inn enigheten i årets hovedoppgjør som en seier, forbereder politikerne seg på å ta over problemene de ikke klarte å løse.

Stat og kommuneKrever at høyt utdannede får mer

Mens det i frontfaget ble lagt vekt på å løfte lavtlønnede, krever arbeidstakerne i offentlige virksomheter at høyt utdannede belønnes.

StatsoppgjøretVenter dragkamp om fordeling av lønn

Om lønnspotten skal fordeles lokalt eller sentralt er et av hovedstridstemaene i det statlige oppgjøret. Grupper av ansatte står mot hverandre.

Tariffbloggen 2018Krever at høyt utdannede i stat og kommune får mer

Riksmekleren styrker laget før stormekling

Hele tre meklere deltar når stormeklingen mellom NHO og LO og YS starter over påske. Vi kjenner på et tungt ansvar, fastslår riksmekler Nils Dalseide.

Én uke til lønnsoppgjøret– I år blir vi ikke enige

Sjefsforhandler for LO er skråsikker på at riksmekleren må på banen for å lande årets lønnsoppgjør.

LO-familien varsler samlet kamp mot postkasseselskaper og for bedre pensjon

Frontfaget danner fortsatt baktroppen

LO går trolig for samordnet oppgjør

LOs inntektspolitiske utvalg anbefaler at organisasjonen går for et samordnet oppgjør for første gang på ti år i årets lønnsforhandlinger, erfarer NTB.

Frykter omorganisering av SSB vil skade lønnsoppgjøret

En planlagt omlokalisering av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan svekke kvaliteten i tallgrunnlaget for neste års lønnsoppgjør, tror arbeidslivets aktører.

Annonse
Annonse
Annonse