Annonse

lønnsvekst

SSBMange permitterte med lav lønn gir høyere lønnsvekst

SSB anslår en høyere årslønnsvekst fremover fordi det primært er lavtlønte som ble permittert under koronakrisen. De høytlønte er i jobb og drar snittet opp.

Regjeringen anslår lønnsvekst på 1,5 prosent

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent fra 2019 til 2020, etter det NTB erfarer.

SSB spår lave lønnstillegg og nedgang i privat forbruk

Statistisk sentralbyrå spår 2 prosent lønnsvekst og 10 prosent fall i privat forbruk. Så mye som en seksdel av husholdningers inntekt vil gå i sparegrisen.

Statsbygg-sjef fikk 10 prosent lønnshopp

Toppsjefen i Statsbygg, Harald Nikolaisen, fikk en lønnsøkning på 10 prosent i fjor. Nå tjener han mer enn statsministeren. – Dette øker forventningene foran årets tariffoppgjør, sier leder i Unio, Ragnhild Lied.

Klarer ikke tøyle ­statlige leder­lønninger

Nye tall viser at regjeringen ikke har lyktes i å dempe lønnsveksten for ledere i staten. I fjor økte lønnen til de statlige lederne i snitt med hele 4,8 prosent, mens lønnsveksten for arbeidstakere ellers var på 3,6.

Ekspertene tror på over 3 prosent i lønnsvekst for 2020

Men også prisene skal øke en del i år, ifølge forventningsbarometer.

Lønnsforskjellene har sluttet å øke

Lønnsforskjellene i Norge økte fram til 2015, men har siden ligget flatt. Samtidig har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner krympet.

Toppsjefer hadde den svakeste lønnsveksten

Sjekk hva de ulike lederne hadde i månedslønn i fjor.

Spår høy lønnsvekst - setter opp renten

DNB venter enda sterkere lønnsvekst

Enighet i meklingen mellom LO, YS og NHO – storstreik avverget

Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

Høyeste lønnsvekst på fire år – men få fikk mye bedre råd

I fjor økte gjennomsnittslønna til nordmenn med 2,8 prosent. Ansatte i helseforetak gjorde det best.

SSB spår høyere lønnsvekst og stabil lav ledighet

Laveste lønnsvekst siden finanskrisen

Verdens arbeidstakere opplevde i fjor den laveste lønnsveksten siden finanskrisen i 2008, mens lønnsgapet mellom menn og kvinner forblir skyhøyt.

Sterkest lønnsvekst blant kvinner

Kvinner hadde en lønnsvekst på 2,8 prosent i avtalt månedslønn, mens lønnen blant menn økte med 2,3 prosent.

Fortsatt lav lønnsvekst for folk flest

De to seneste årene har nordmenn opplevd den dårligste lønnsveksten siden årtusenskiftet.

SV med «filibuster» om politikerlønninger

SVs forsøk på en norsk filibuster om politikerlønninger varte i 1 time og 50 minutter. Settepresident Øyvind Halleraker måtte flere ganger minne om talereglene.

LønnsvekstKvinner øker mest i lønn

Fjorårets lønnsvekst er den laveste lønnsveksten vi har sett på 2000-tallet. Kvinner øker imidlertid nesten dobbelt så mye som menn i lønn, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Fagarbeider eller industriarbeider?Store forskjeller i lønnsveksten

Industriarbeidernes månedslønn øker med 0,9 prosent. Fagarbeiderne øker med 1,8 prosent.

Pensjonistene er tiårets lønnsvinnere

Landets pensjonister har det siste tiåret hatt vesentlig bedre reallønnsutvikling enn yrkesaktive, viser nye beregninger fra regjeringen.

Her tjener ledere mest og minst i Norge

Store geografiske forskjeller.

Norges Bank: Slik blir lønnsutviklingen din

Nye anslag viser små endringer.

Aksepterer lavere lønnsvekst

LO-leder Gerd Kristiansen sier at LO vil forsvare den norske modellen i dårlige tider og kan akseptere nullvekst i reallønnen.

Rådmenn med sterkest lønnsvekst

Kommunale ledere har passert lønnsveksten til private toppsjefer.

vibeke_2013_.jpg

– Næringslivet må få større fleksibilitet

I dag vurderer 8 av 10 arbeidsmiljøet sitt som godt eller svært godt. Vi har høy sysselsetting og lønnsvekst. Men Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse Virkemålet, som ble lansert mandag, avdekker store utfordringer.

l__nnsoppgj__r.jpg

Lønnsoppgjøret vil koste kommunene dyrt

Både i stat og kommune jubler man over at lønnsoppgjørene ble rodd i land denne helgen. En lønnsvekst på godt over 4 prosent er fortjent, men kan bli tung å bære for mange norske kommuner, mener KS.

penger_norske.jpg

Rause lønnsoppgjør

Norges Bank spår en lønnsvekst på over 4 prosent i fire år fremover. Om kjøpekraften stiger med 10 prosent fram til 2014 kan det for en barnefamilie bety 80.000 kroner ekstra å rutte med.

Annonse
Annonse
Annonse