Annonse

målstyring

− Lojaliteten i arbeidslivet er truet

En sykepleiers lojalitet er hos pasienten. Moralsk sett er det åpenbart. Men i dag krever ledelsen at lojaliteten skal rettes mot «måloppnåelsen». Dermed settes sykepleieren i en lojalitetsspagat.

Lærer offentlig ansatte noe av at prestasjonene deres blir veid og målt?

Ikke nødvendigvis, ifølge ny dansk studie.

– Målstyring er tillitsstyring satt i system

Politikerne bør ikke gi slipp på målstyring, men de må styre i stort og akseptere at det av og til skjer feil, mener Kristin Clemet i Civita.

Leder

LederDestruktiv sure- og smilefjeskartlegging

Måle- og selvevalueringshysteriet har nådd skole og barnehage. Noe av det første Trine Skei Grande bør foreta seg, er å ta fatt i øra til «måleprofet» og professor Thomas Nordahl og avvise eksperimentering med barn.

Leder

LederDestruktiv sure- og smilefjeskartlegging

Måle- og selvevalueringshysteriet har nådd skole og barnehage. Noe av det første Trine Skei Grande bør foreta seg, er å ta fatt i øra til «måleprofet» og professor Thomas Nordahl og avvise eksperimentering med barn.

Hvordan sette mål som inspirerer?

Gjør du det på riktig måte, kan det å sette mål for den enkelte medarbeider motivere til økt innsats i stedet for bare å være et tidkrevende ritual.

Stor studieMålstyrte fabrikker var mest produktive og nyskapende

Ifølge en stor studie fra USA forklarte lederstil hele 20 prosent av variasjonen i produktiviteten fabrikker imellom.

Gjennomgang anbefaler mer målstyring av virkemiddelapparatet

Kobler store mengder data om livskvalitet med offentlige budsjetter

New Zealand går nye veier for å prioritere livskvalitet i den offentlige styringen.

Synspunkt

Målstyring i organisasjoner: Som man reder, så ligger man

Overdreven bruk av målstyring kan skape vanstyre. Det som kan telles favoriseres. Kvantitet får forrang framfor kvalitet.

Synspunkt

Målstyring i organisasjoner: Som man reder, så ligger man

Overdreven bruk av målstyring kan skape vanstyre. Det som kan telles favoriseres. Kvantitet får forrang framfor kvalitet.

Mål er nødvendige, men virker de?

NAV la om målstyringen i 2015. Nå satses det på ledelse og kompetanse.

– Statistikk ser det du ikke ser

Å argumentere mot måling kan synes å gå mot den kanskje viktigste strømningen i samtiden – stordata.

Målingens tyranni

Når mål er uten mening blir folk demotiverte og innstilt på å omgå systemet, argumenterer forfatter av boken «The Tyranny of Metrics» professor Jerry Z. Muller.

– Belønninger bør aldri baseres på nøkkeltall

Prestasjonsmål fører til tunnelsyn og manipulering, ifølge professorer.

– Demotiveres av målstyring

Å vinne er ikke alle toppidrettsutøveres primære drivkraft. Resultatmål er ikke den store drivkraften til alle medarbeidere, skriver Helle Hedegaard Hein og Mads Davidsen i ny bok.

Sett deg mål på en god måte

Velg deg mål som betyr noe for deg og som er i tråd med de verdiene du har.

Ledelse og styring i ­komplekse organisasjoner

Debatten om ledelse og målstyring bygger på forutsetninger som ofte kolliderer med realiteten i dagens organisasjoner, skriver Torstein Nesheim.

Ledelse og styring i ­komplekse organisasjoner

Debatten om ledelse og målstyring bygger på forutsetninger som ofte kolliderer med realiteten i dagens organisasjoner, skriver Torstein Nesheim.

«Leder med feil egenskaper søkes. Tiltredelse snarest»

Det er stor kontrast mellom hvilke lederegenskaper som fungerer, og hvilke som etterspørres i stillingsannonsene, sier BI-professor.

Tillitsbasert ledelse– Målstyring og tillit er ikke motpoler

Det virker å være en evig strid mellom målstyring og tillit, som i bunn og grunn koker ned til hvordan man definerer målstyring.

Tillitsbasert ledelseLar vente på seg i Norge

«New public management» er dødt i både Sverige og Danmark. Inn kommer tillitsbasert ledelse, men ikke i Norge.

Når statlig målstryring skygger for målet

De sterke statlige hierarkiene og prinsippet om målstyring setter begrensinger for tverr-etatlig samordning og samarbeid.

Når statlig målstryring skygger for målet

De sterke statlige hierarkiene og prinsippet om målstyring setter begrensinger for tverr-etatlig samordning og samarbeid.

– Målstyring er bra

Hvilke mål gir best resultat?, «Gjør så godt du kan», eller noe mer konkret som «klar minst 18 av 20 spørsmål på prøven»? Det er slike eksperimenter den amerikanske sosialpsykologen Adam D. Galinsky har forsket på.

Vil ha helseledere som jobber på gølvet

Avstanden mellom ansatt og ledere i helsevesenet har blitt for stor, mener tillitsvalgt for legene.

Et varsku til skolepolitikere

Tidlig målstyrt akademisk virksomhet skaper tapere, mindre kreative barn med mindre lærelyst.

Prestasjonsmåling kan krenke personvernet

Problemer kan oppstå ved omfattende kontrolltiltak, og hvor man ikke har hatt en dialog lokalt. Da kan ansatte føle at strikken er strukket for langt.

Både mål og tillit

Ledere kan ikke ta ansvar for store virksomheter uten en dose målstyring og rapportering, men i deler av offentlig sektor har det tatt helt overhånd og det ført til demotivasjon hos de ansatte. Merkelig nok er det ved Universitetet i Bergen nå ansatte som savner alle målene, skriver redaktør Magne Lerø.

Måling for målingens skyld

For mange ledere er opptatte av meningsløse mål, og ikke hva som faktisk kan gjøre virksomheten bedre, mener David Hunter, en av verdens ledende eksperter på resultatbasert styring.

Forvaltningen har lystret: Stadig færre mål i styringen

Og offentlige ledere har fått større handlingsrom.

Undersøkelse: Målstyring virker, men ikke alltid etter hensikten

Dessuten kan det føre til kortsiktighet og nedbygging av medarbeidernes profesjonelle skjønn.

Ny undersøkelse om politiets responstid

Politidistriktene i Finnmark klarte kravet til responstid med god margin.

Resultatbasert rektorlønn

Det blir for enkelt å gi rektorer høyere lønn på grunn av lave mobbetall. Resultatbasert lønn bør korrigeres ut fra skjønn, basert på veiledende kriterier. Rektors lønn bør ikke bevege som en jojo som følge av ulike kriterier, skriver redaktør Magne Lerø.

Ny bok begraver New Public Management for godt

En ny bok om offentlig styring har sett på de siste 30 år med offentlige reformer. Mens målet var en bedre og billigere stat, har det motsatte blitt resultatet.

Mangel på handlefrihet viktig hinder på veien mot en effektiv stat

En ny rapport peker på systematiske hindre i arbeidet med å effektivisere staten. Sentraliserte forhandlinger kan være problematisk, viser en ny rapport.

Målstyringen i staten på vei ned

Kulturdepartementet styrer minst og Klima- og miljødepartementet mest. Det viser ny forskning på departementenes styringsiver.

Mer tillit til ansatte ­starter med Riks­revisjonen

Per Olaf Lundteigen vil endre Riksrevisjonenes mandat. På den måten kan man redusere fryktkulturen og åpne opp for et mer tillitsbasert system i offentlig sektor, mener han. Nå vurderer Sp-veteranen å fremme et eget forslag om saken i Stortinget.

Når målstyring dreper tilliten

I Politiets utlendingsenhet har jakten på politikernes måltall for retur av asylsøkere uten opphold gått utover arbeidsforholdene. Til sjuende og sist kan det svekke tilliten til politiet som sådan, mener lederen i Politiets fellesforbund.

Annonse
Annonse
Annonse