Annonse

midlertidig ansettelse

Juristene svarer

Har den ansatte rett på fast jobb når arbeidsgiver glemte å skrive at arbeidet var midlertidig i kontrakten?

Juristene svarer.

Ap går inn for å fjerne tilgang på midlertidige ansettelser

Ap lover å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser hvis de vinner valget

Arbeiderpartiets Arild Grande sier at partiet ved en valgseier så fort som mulig skal fjerne adgangen til midlertidige ansettelser.

Fafo-rapportDagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Kommunene og helsesektoren er verstingene på å bryte loven. Flere gjør det også med vitende vilje. – Regelverket er for komplisert når det gjelder midlertidige ansettelser, svarer sektorene.

Slik foreslår universitetene og høyskolene å få ned andelen midlertidig ansatte

Ny rapport slår fast at lederne ved universitetene og høyskolene bør være tettere på arbeidet med å få ned antallet midlertidige stillinger.

Juristene svarer

Må arbeidsgiver akseptere at en del av ansettelsestiden faller bort fordi den ansatte er gravid?

DP-juristene svarer.

Færre midlertidig ansatte på høyskoler og universiteter

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren har falt de siste ti årene og ligger nå på 13,7 prosent.

Juristene svarer

Kan en ansatt kreve fast stilling etter flere midlertidige engasjementer?

DP-juristene svarer.

Rører ikke adgangen til midlertidige ansettelser

Samtlige av virksomhetene som ble undersøkt av Arbeidstilsynet, brøt med reglene for midlertidig ansettelse. Men regjeringen vil ikke endre loven.

Arbeidsmarkedet upåvirket av utskjelt lovendring

Fire år med forskning viser at lovendringen som åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet ikke har hatt noen effekt.

OVERBLIKKSlik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

Kan jeg gi fast ansettelse til vikaren?

KommuneneBryr seg ikke om midlertidighet - vil kvitte seg med retten til økt stillingsprosent

Kommunene bryr seg ikke om den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Retten til stillingsprosent tilsvarende arbeidstid, derimot, vil de gjerne bli kvitt.

Vil gi deltidstilsette fortrinnsrett

Regjeringa foreslår å presisere i lova at deltidstilsette kan ha fortrinnsrett til ein del av ei utlyst stilling og at Tvisteløsningsnemnda sine avgjerder skal ha rettskraft.

EngangsbedriftenDen spontane arbeidsplassen

Teknologiutviklingen har gjort det mulig å sette sammen en hel organisasjon, gjøre jobben, og deretter gå hver til sitt.

Er det egentlig lov å ansette meg midlertidig?

DP-juristene svarer.

Ny midlertidig-lov for offentlig ansatte

Regjeringen legger fram en lovendring som strammer inn muligheten til å bruke midlertidige ansettelser i offentlig sektor.

NHO vil ha slutt på at innleide erstatter fast ansatte

NHO liker dårlig at innleie fra vikarbyråer erstatter faste ansettelser. Også Fellesforbundet vil stramme inn regelverket.

25.000 flere midlertidig ansatte

Det siste året er det blitt 25.000 flere midlertidig ansatte i Norge. Det er en økning på 12 prosent.

«Midlertidige ansettelser for vekst og inkludering»

Fra 1. juli i fjor ble det lettere å ansette midlertidig. Ett år etter viser en undersøkelse blant Virkes medlemsbedrifter at de bruker den nye regelen til å vokse og til å inkludere personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Midlertidig tilsetting som mellomleder

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Venstre foreslår å fjerne tjenestemannsloven

I kampen mot midlertidige ansettelser, foreslår Venstres programkomité å skrote tjenestemannsloven. Komiteen vil også ha nasjonal minstelønn mot sosial dumping.

Midlertidig ansatte: LO bekymret over regelbrudd

Fire av ti som jobber i virksomheter med midlertidig ansatte har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge LOs tillitsvalgtpanel.

Kamp om akademisk midlertidighet

Det ligger an til en kamp på Stortinget om bruken av midlertidige stillinger ved universitetene og høyskolene. Nytt lovforslag vekker sinne hoos arbeidstakerorganisasjonene.

Juristene svarer: Karenstid og prøvetid

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Juristene svarer: lønn til studenter, treårsregelen, og arbeidstid

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Unge og eldre uten jobb

Når politikerne baserer seg på hvordan de synes arbeidsgivere faktisk bør tenke istedenfor å innrette seg etter hvordan de faktisk handler, florerer utilsiktede konsekvenser av politiske vedtak. Det gjør det verre for de unge og noen eldre, skriver redaktør Magne Lerø.

Økt bruk av midlertidige ansettelser i akademia

I 2015 økte bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler i Norge. Dette til tross for at det er et uttalt mål å redusere midlertidigheten i akademia- Kun 56 prosent av de ansatte ved høyskoler og universiteter har fast jobb.

Går for tillitsreform og gammel arbeidsmiljølov

Raymond Johansens byregjering vil ha tillitsreform i Oslo kommune. Samtidig vil de ikke følge arbeidsminister Robert Erikssons nye arbeidsmiljølov.

Spør juristene: Nye regler om ­midlertidig ­ansettelse

For hvilke avtaler gjelder de nye reglene om midlertidig ansettelse?

Spør juristene: Ny arbeidsmiljølov

Ny regel om midlertidig ansettelse – lønnsomt å vente?

Eriksson klar med omstridte lovendinger

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har gjort ferdig et omdiskutert lovforslag om økt adgang til midlertidige ansettelser. Forslaget oversendes Stortinget i dag.

Automatisk ansettelse

Når en ansatt får automatisk ansettelse etter midlertidig ansettelse.

– Midlertidige ansettelser fører ikke til flere faste stillinger

– Flere midlertidige stillinger fører til flere midlertidige stillinger. Det fører ikke til at flere funksjonshemmede får arbeid. Det sier lederen for Norges Handikapforbund, Arne Lein.

- Modernisering er nødvendig

NHO vil at det skal legges til rette for at man kan ansette folk midlertidig i et år.

Målrettet midler­tidighet

Forslaget fra LO om ni måneders prøvetid framfor midlertidige ansettelser er et sidespor. Fagorganisasjonene bør heller konsentrere seg om å definere strenge krav for når midlertidige ansettelser skal godtas.

Flau ansettelsestabbe fra Norwegian

Gratulerte lærlinger med fast jobb. Deretter ombestemte selskapet seg.

tor_arne_solbak.jpg

Mer midlertidige ansettelser

Reglene blir liberalisert i privat sektor. LO-nestleder raser.

forsker.jpg

13 år som midlertidig

Etter 13 år som midlertidig ansatt synes kreftforsker Jostein Dahle det kunne vært kjekt med fast jobb. Hver femte forsker ved Oslo Universitetssykehus har jobbet mer enn ti år på midlertidige kontrakter, og Dahle er slett ikke den som har holdt på lengst.

Annonse
Annonse
Annonse