Annonse

midlertidige ansettelser

Støre-regjeringen varsler tiltak mot midlertidige ansettelser og unødvendig deltid

Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn.

Utvalg vil begrense midlertidige ansettelser

Flertallet i det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget ønsker å fjerne regelen om generell tilgang til midlertidige ansettelser på inntil et år.

Leder

LederNødvendig med midlertidige og deltid

Om ikke LO og de rødgrønne liker vikarbyråer og delte stillinger, må de forholde seg til arbeidslivet slik det faktisk fungerer. Det gjør tidligere LO-leder Gerd Kristiansen når hun engasjerer seg i bemanningsbransjen for å hjelpe de svake arbeidssøkerne.

Leder

LederNødvendig med midlertidige og deltid

Om ikke LO og de rødgrønne liker vikarbyråer og delte stillinger, må de forholde seg til arbeidslivet slik det faktisk fungerer. Det gjør tidligere LO-leder Gerd Kristiansen når hun engasjerer seg i bemanningsbransjen for å hjelpe de svake arbeidssøkerne.

Flere innvandrere er midlertidig ansatt

Midlertidige ansettelser er mer utbredt blant innvandrere enn blant resten av befolkningen, og flere kvinnelige enn mannlige innvandrere er midlertidig ansatt.

LederNHO med og uten stat

NHO har utviklet et schizofrent forhold til offentlig sektor og legger fram en strategiplan for næringslivet som vil få de rødgrønne til å steile.

LederNHO med og uten stat

NHO har utviklet et schizofrent forhold til offentlig sektor og legger fram en strategiplan for næringslivet som vil få de rødgrønne til å steile.

VirkeFor komplisert å ansette midlertidig

Stilt overfor dramatiske endringer i nordmenns handlevaner vil handelsnæringen ha enklere regler for midlertidige ansettelser.

LederAp om halsen på LO

Arbeiderpartiet vil bli mer arbeiderparti slik LO vil ha det. Det spørs om de vil oppnå det med å strø rundt seg med en urealistiske forslag.

LederAp om halsen på LO

Arbeiderpartiet vil bli mer arbeiderparti slik LO vil ha det. Det spørs om de vil oppnå det med å strø rundt seg med en urealistiske forslag.

Ikke flere jobber til folk med hull i CV-en

Økt adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger skulle gjøre det lettere å få jobb for utsatte grupper. Det har ikke skjedd, viser ny rapport.

LederBehold målrettet midlertidighet

Arbeiderpartiet bør la bedrifter få mulighet til å ansette arbeidstakere som trenger arbeidserfaring midlertidig, for å få seg en fast stilling, skriver redaktør Magne Lerø.

LederBehold målrettet midlertidighet

Arbeiderpartiet bør la bedrifter få mulighet til å ansette arbeidstakere som trenger arbeidserfaring midlertidig, for å få seg en fast stilling, skriver redaktør Magne Lerø.

Handlingsplaner har forsvinnende liten effektFlere midlertidige forskere og undervisere

Handlingsplaner til tross – midlertidigheten blant forskere og undervisere ved norske universiteter og høyskoler gikk opp i fjor.

Største fall i midlertidigheten siden finanskrisen

Ikke siden finanskrisen har det vært et større fall i midlertidige ansettelser enn det seneste halvåret. Mens effekten av regjeringens midlertidighetspolitikk er fraværende kan et endret innvandringsmønster gi norsk ungdom flere muligheter for jobb til sommeren.

Vikarer skal ha samme lønn som ansatte – full seier i retten

Vikarer skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte. LO og Fellesforbundet fikk medhold i Arbeidsretten angående likebehandling i vikarbyråer.

Midlertidigheten øker, men fra et rekordlavt nivå

Bratt økning i langtidsledigheten

En oljebransje i fritt fall har satt tydelige spor i arbeidsmarkedet, og ifølge nye SSB-tall er det mange som sliter med å komme seg tilbake i jobb. I takt med regjeringens regelendringer har det også blitt flere midlertidige ansatte.

«Midlertidige ansettelser for vekst og inkludering»

Fra 1. juli i fjor ble det lettere å ansette midlertidig. Ett år etter viser en undersøkelse blant Virkes medlemsbedrifter at de bruker den nye regelen til å vokse og til å inkludere personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Midlertidige ansettelser: Krangler videre om grep mot ledighet

En ny undersøkelse viser at det var helt nødvendig å gi bedriftene økt mulighet til å ansatte folk midlertidig, mener Frp. SV er helt uenig.

1 av 4 unge tyske arbeidstakere jobber deltid

Snittlønnen for unge arbeidstakere i Tyskland er på 18000 kroner i måneden, viser en ny undersøkelse.

Stadig flere vil jobbe på McDonald's

Antallet søkere på ledige stillinger hos burgerkjeden McDonald's i Norge har økt med 20 prosent siden i fjor.

Annonse
Annonse
Annonse