Annonse

minstelønn

Fagforeninger i Skandinavia vil stoppe EU-direktiv om minimumslønn

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne i Norge, Sverige og Danmark retter nå en sterk advarsel mot å implementere EUs direktiv om minstelønn, og mener dette vil undergrave den nordiske arbeidslivsmodellen.

EU-forslag om minstelønn skal ikke rokke ved nordisk modell

EU-kommisjonen sier den nordiske modellen med kollektive forhandlinger ikke utfordres av forslaget til et nytt direktiv om minstelønn.

Utenlandske lastebilsjåfører får ikke lovbestemt norsk minstelønn

Nesten ingen sjåfører svarer at de får den lønnen de har krav på når de kjører i Norge, viser ny undersøkelse.

Arbeidsgiverne har snudd om minstelønn

– Minstelønn kan beskytte de svakeste, sier leder i HR-Norge Even Bolstad. Tidligere fikk han støtte hos NHO og Virke. Det gjør han ikke nå.

EU-forslag om minstelønn møter intern motstand

EU-kommisjonen vil ha minstelønn som en del av en pakke om sosiale rettigheter. De nordiske medlemslandene frykter dette kan undergrave den nordiske modellen.

Regjeringen vil kjempe mot europeisk minstelønn

Leder

LederFoodora – kan punktere for godt

Foodora kan gå dukken om de innfrir de høye lønnskravene de streikende med støtte av Fellesforbundet krever. Streiken aktualiserer behovet for minstelønnssatser.

Leder

LederFoodora – kan punktere for godt

Foodora kan gå dukken om de innfrir de høye lønnskravene de streikende med støtte av Fellesforbundet krever. Streiken aktualiserer behovet for minstelønnssatser.

Ny EU-sjef vil ha minstelønn og tvinge bedriftene til å rapportere lønnsgap mellom kvinner og menn

Full forvirring om tips og minstelønn

Tips er lønn. Likevel vil Arbeidstilsynet «normalt ikke medberegne mottatt tips» når de skal sjekke om restaurantbransjen betaler minstelønn.

LederTaxi som forskjells-driver

Deregulering av drosjemarkedet som regjeringen ivrer for, illustrerer hvordan økte forskjeller i Norge oppstår.

LederTaxi som forskjells-driver

Deregulering av drosjemarkedet som regjeringen ivrer for, illustrerer hvordan økte forskjeller i Norge oppstår.

«De gule vestene» fnyser av Macrons plaster på såret

«De gule vestene» sier økt minstelønn og andre tiltak er et steg i riktig retning, men er langt fra nok. Nye protester er varslet.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å gi meg så lav timelønn?

DP-juristene svarer.

Effekten av minstelønn i Storbritannia

Etter mye debatt internt blant Tory-politikere innførte Theresa May en minstelønn for lavtlønte i 2016. Nå er de første analysene av effekten inne.

Venstre foreslår å fjerne tjenestemannsloven

I kampen mot midlertidige ansettelser, foreslår Venstres programkomité å skrote tjenestemannsloven. Komiteen vil også ha nasjonal minstelønn mot sosial dumping.

Minimumslønn fungerer i Tyskland

Tysk rapport viser at frykten for å innføre en minimumslønn for de ulike bransjene var ubegrunnet.

Nordisk fagforeningstopp vil diskutere minstelønn

Leder av den nordiske fagbevegelses sammenslutning NFS danske Bente Sorgenfrey sier at den nordiske fagbevegelsen må droppe berøringsangsten for å diskutere lovbestemt minstelønn i EU. Hun mener ikke det er farvel til den nordiske modell.

Hvordan gikk det med den amerikanske lederen som innførte 70 000 dollar i minstelønn?

Dennis Price økte minstelønnen i eget selskap fra 40 000 til 70 000 dollar og kuttet sin egen millionlønn for å gjøre det. Det ble det bråk av.

Annonse
Annonse
Annonse