Annonse

næringsdepartementet

Næringsdepartementet70 prosent økning i overtidstimer under pandemien

Tall som E24 har fått innsyn i viser at det ble registrert 19.002 overtidstimer i Nærings- og fiskeridepartementet mellom januar og oktober i fjor. Det er 7886 flere timer enn i 2019.

Ny leder for Eierskapsavdelingen

Den mektige avdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet som holder oppsyn med det statlige eierskapet har fått ny leder.

Røe Isaksen vil redegjøre for Hydro-skandalen før sommeren

Næringsdepartementet hemmeligholder logg fra omstridt samtale

Næringsdepartementet vil ikke gi ut loggen fra en omstridt samtale mellom statsråd Torbjørn Røe Isaksen og tidligere Innovasjon Norge-styreleder Per Otto Dyb.

– Fantasifull historiefortelling fra ekspertene

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller at han i alle samtaler med den tidligere Innovasjon Norge-styrelederen understreket at departementets syn ikke var en instruksjon.

Norsk-kinesiske frihandelssamtaler innen fem måneder

Norge og Kina skal gjenoppta forhandlinger om en frihandelsavtale innen fem måneder.

• Lettere å få lån • Felles testsenter • Nye skatteinsentiver

Et felles testsenter for industrien og bedre lånemuligheter for små- og mellomstore bedrifter, er noe av det regjeringen foreslår i industrimeldingen som presenteres fredag. Videreføring av ordningen med CO2-kompensasjon gjør at mange i industrien puster lettet ut.

TTIP– Gevinst på opptil ett bistandsbudsjett

Onsdag leverte Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sin rapport om den kontroversielle handelsavtalen TTIP til næringsminister Monica Mæland. Deltakelse kan gi milliardgevinst, men vil også utfordre Norges suverenitet, lyder konklusjonen.

Sandberg klages inn for Sivilombudsmannen

Har en rekke organisasjoner på nakken etter vedtak om å øke mengden fisk i merdene.

Savner digital kompetanse på styre­­rommet

Det har vært et dårlig år for det statlige eierskapet.

Mens kona forvaltet statens eierskap i DNB, hamstret mannen aksjer for Odin.

Annonse
Annonse
Annonse