Annonse

næringsutvikling

Krever kraftig kutt i offentlig sektor– Kutter vi 400 mrd på stats­budsjettet, er vi på nivå med ­svenskene

Vi må tilpasse oss en ny tid, der oljesektoren vil gi mye mindre inntekter til staten. Da må vi redusere offentlig sektor. Kutt på 10–15 prosent, er en god begynnelse, mener Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Leder

LederBom og blink for Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid har rett: Afrika trenger norsk næringsliv. Men det er skivebom å foreslå at en milliard skal tas fra utdanning av jenter og kamp mot kjønnslemlestelse på bistandsbudsjettet.

Kommune-NM som bestilt

KS er skarpe i kritikken av NHOs Kommune-NM. Kåringen gir mye oppmerksomhet, men bidrar lite til faktisk næringsutvikling, er dommen. Frykten er at NHO får definisjonsmakten over hva som er en «god kommune».

Oslo-initiativ ønskes velkommenEn bjellesau for ryddige forhold i byggebransjen

Både LO og NHO ønsker byrådet i Oslos nye standardvilkår for byggebransjen velkommen. – Her viser byrådet at det betyr noe hvem som styrer i Oslo, sier LOs nestleder.

Innvandring i OsloMangfold skal spres over hele byen

Byrådet vil ta i bruk hele byen når de skal kjøpe og bygge kommunale boliger. Mellom 2015 og 2017 skal 2661 flyktninger bosettes – over hele hovedstaden.

Geir LippestadVil bruke innkjøpsmakta

– Oslo kommune skal bygge for 27 milliarder de neste fire årene. Nå bruker vi innkjøpsmakten vår, sier næringsbyråd Geir Lippestad.

Næringsbyråd Geir LippestadLover mer aktiv næringspolitikk i hovedstaden

Gjennom nye retningslinjer for anskaffelser skal Oslo kommune kjøpe mer innovasjon og nye løsninger.

Regjeringen vil bruke 500 millioner til jobbskapning i utviklingsland

Regjeringen lanserer nye tilskuddsordninger for å skape næringsutvikling og yrkesopplæring i utviklingsland. De har satt av en ramme på 500 millioner kroner over fem år.

Kunnskap for reiselivsutvikling

Norge kjent som et attraktivt ferieland, og turisttrafikken er økende i ei næring som er den raskest voksende i verden. Dette kan skape arbeidsplasser og utvikling lokalt, ikke minst i distriktene, om vi lykkes med utviklingen av reiselivsnæringen. Mulighetene er store.

Annonse
Annonse
Annonse