Annonse

Nærpolitireformen

Synspunkt

Fremtidens politi

Den kommende debatt om fremtidens politi bør derfor i større grad enn tilfellet har vært til nå, konsentreres om fremtidens kriminalitetsbekjempelse.

Evaluering: «Nærpolitireformen» har gått ut over lokalpolitiet

Politireformen har gått på bekosting av lokalpolitiet og er gjennomført uten at man har hatt nok oversikt over kostnadene, ifølge en evalueringsrapport.

Justisdepartementet svarer på reform-kritikkEr på vakt mot byråkratisering av politiet

Politisk ledelse i Justisdepartementet stiller spørsmål ved hvordan politiet utnytter ressursene sine.

Rådmannens erfaring med politireformen– Seljord er et stjerneeksempel på at politiet er lenger unna nå

– De som er ansatt ved lensmannskontoret i Seljord har oppmøtested i en annen kommune, i Bø eller i Vinje. For oss som bor her, betyr det at politiet er mange mil lenger unna enn tidligere.

– Politiet er ikke et konsern

– Ikke en eneste justisminister har til nå klart å bevise at det har kommet flere patruljer på veiene etter politireformen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

– Politireformens største problem er at den er underfinansiert

Leder i Stortingets justiskomité Lene Vågslid (Ap) mener de ekstra politiressursene som er satt inn nå under koronakrisen, bør bli permanente.

Arne Johannessen– Vi har vunnet mer enn vi har tapt gjennom reformen

– Det er åpenbart at politireformen har ført til mer sentralisering. Politiet har vært igjennom en stor endring. Og stort sett til det bedre.

Ny rapportPolitiets toppledere mener politiet er blitt for topptungt

En fersk rapport med dybdeintervjuer av 16 toppledere i politiet er krystallklar: Også toppledelsen i Politi-Norge mener politireformen har ført til mer sentralisering og et mer hierarkisk politi.

Riksadvokaten knytter politireformen til svekket innsats mot gjengkriminalitet

Synspunkt

Det er på tide å la politiet selv få jobbe med sin egen reform

Selv gamle og gode grunnprinsipp for godt politiarbeid må kunne revurderes, og tilpasses dagens kriminalitetsbilde.

Synspunkt

Utviklingen av en god politikultur med motiverte ledere krever politisk stayerevne - ikke brutte forlik

Leder

LederStøre-strev om nærpolitireformen

Jonas Gahr Støre vil da ikke vrake politireformen, han vil bare gi mer penger til politiet.

Synspunkt

Publikum bør ha forventninger til politiet - men om hva?

Synspunkt

PolitireformenBedre tjenesteyting i en mer sentralisert struktur

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet sin side – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

Justisminister Jøran Kallmyr har satt bremsene på i forhold til nærpolitireformen. Foto: NTB scanpix

Revidert Utsetter nærpolitigevinsten

– Gledelig å bli lyttet til, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Slik kan han redde nærpolitireformen

Riksadvokaten, politimestre og professorer står klare med råd om hvordan Politi-Norge kan repareres.

Forskerråd til ny justisminister– Bør justere ambisjonene for politireformen

Jøran Kallmyr bør ha mot til å legge politisk prestisje til side og justere ambisjonsnivået for politireformen, mener politiforsker.

Politifolk totalslakter politireformen

LederKrise i politiet

Det blir kald motvind i høst. Mens regjeringen lever i håpet om at det skal bli bedre med politireformen, er krisen i politiet større enn noen sinne.

LederTause politimestre – selvsagt

Jenny Klinge og Sigve Bolstad skyter bom når de kritiserer politimestrene for ikke å snakke om hvordan de opplever politireformen. Politimestrene forstår rollen sin.

Politimestre vil ikke kommentere omstridt reform

Landets politimestre ønsker ikke å svare på spørsmål om hvordan de opplever den nye politireformen. – Rett og slett ganske pinlig, sier Jenny Klinge (Sp).

Statsadvokaten kritiserer Øst politidistrikt etter omorganisering

Tilsynsrapport slår fast at svært mange saker blir liggende uten å bli etterforsket.

Gir politireform skylden for økt gjengvold

Synspunkt

Ledelse i tre ulike høyderPolitiet har ikke plass til ledere med høydeskrekk

Den tradisjonelle kriminaliteten avtar i flere europeiske land. Samtidig endres kriminalitetsbildet. Utviklingen gjør at ledelse i politiet blir både viktigere og mer komplisert, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.

Frykter at politiet somler seg til kulturkrise

De nye politidistriktene vil få store problemer om politimestrene ikke prioriterer å utvikle en enhetlig kultur, mener presidenten i Norges Juristforbund Curt A. Lier. – Jeg trodde de hadde kommet lenger, sier han etter ny statusrapport.

Synspunkt

NærpolitireformenGlemmer dem som skal gjøre jobben

Politireformens største utfordring er å ta nok hensyn til de mange som har skoene på. Den blir i for stor grad et verktøy for departement og direktorat – ikke for politifolkene som skal gjøre jobben, skriver redaktør Knut Petter Rønne.

Politiets tillit til politikerne svikter– Tas ikke på alvor

Mange i politiet tviler på at sentrale myndigheter skjønner og tar på alvor de utfordringene politiet står overfor i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag, ifølge ny evaluering av politireformen.

«Politikulturen består av en rekke paradokser»

En ny rapport om politireformen peker på en rekke motsetninger i regjeringens visjon for politiet. Justisministeren ber om arbeidsro.

Risikerer å måtte betale for tomme lensmannskontorer

Når nærpolitireformen gjennomføres blir flere lensmannskontorer overflødige. Men politiet risikerer å måtte fortsette å betale husleie.

Tajik etterlyser politisk styring av Politidirektoratet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har mistet styringen over Politidirektoratet, mener justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Amundsen er ikke enig.

Særorganutvalgets anbefalingerGir mer makt til POD og utvider distriktenes ansvarsområder

Vil slå sammen Kripos og Økokrim og legge ned UP og PU.

Den enes brød, den andres dødRettssystemet kan få kjempetrøbbel om politireformen blir en suksess

Domstolene sto ute i kulden da den omfattende Nærpolitireformen ble utformet. Nå frykter de at flere oppklarte saker resulterer i et så stort press på dommere at det går ut over kvaliteten i den tredje statsmakt.

Direktoratet mottok 72 klager på politireformen. Én avgjørelse ble omgjort.

Hva skal til for at et lokalt lensmannskontor skal bestå etter nærpolitireformen? Trippeldrap, storbrann og ekstremvær hjelper.

Sp-forslag om politireformen stemt ned etter tur

Ingen av forslagene fra Senterpartiet om å styrke lensmannskontorene fikk flertall i Stortinget torsdag. Sps Jenny Klinge er særlig skuffet over Venstre.

52 kommuner klager på politireformen: Udramatisk, mener justisministeren

Klagene på ny lokal politistruktur har strømmet inn til Politidirektoratet de seneste dagene. Justisministeren lar seg ikke bekymre. Sjekk om din kommune har klaget!

Garanterer politikontakt i alle kommuner før sommeren

Den nye politikontakt-ordningen skal iverksettes i alle kommuner før sommeren. Politikontaktene skal jobbe med forebyggende politiarbeid lokalt i samarbeid med den enkelte kommune.

PolitireformenHva kan vi lære av Sverige?

– Den svenske reformen har ikke gjort politiet mer effektivt, og de har ikke kommet nærmere borgerne, sier ekspert på politiledelse, Gunnar Ekman. – Ikke sammenlignbart, mener justisminister Amundsen.

PolitireformenStyringskrangel og ledelsesmangel

Nærpolitireformens mål er umulige, sier Difi. Navnet latterliggjøres i politigangene, detaljstyringen regjerer, og alle skylder på alle. I alle fall på toppen. Byråkratene krangler om styring, mens ute i distriktene slås det et slag for bedre ledelse.

Slik fordeles politi-kronene

Politiet skal styrke politidistrikene i 2017.

Politidirektoratet kutter sentralt

Politidirektoratet varsler kutt både i direktoratet sentralt og i særorganer. Kuttene kommer som en følge av at politidistriktene skal prioriteres.

– Mange politiledere opplever reformen som krevende

Politilederne er usikre på egen fremtid, samtidig som de skal lose umotiverte medarbeiderne gjennom nærpolitireformen.

LederReform-frustrasjoner

Ved å innrømme at «nærpolitireformen» er et lite dekkende navn, har Per-Willy Amundsen lagt seg i lyttemodus. Det er på tide. Når han åpner for mindre sentral detaljstyring, kan politireformen bli langt bedre enn forventningene tilsier, skriver redaktør Magne Lerø.

Status NærpolitireformenMangler tillit • For dårlig kommunikasjon • For mye detaljstyring

De ansatte i politi-Norge har ingen tro på at den vil lykkes. Direktoratet mener målsetningene er overambisiøse og motstridende, og justisministeren vil helst bytte navn på hele sulamitten. Men ellers er nærpolitireformen «i rute».

Difi: Nærpolitibegrepet blir latterliggjort

Vi må leve med navnet, men vi kunne nok kalt nærpolitireformen noe annet, innrømmer justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Krevende nærpolitireform Politiet og kommunene har liten tiltro til at reformen vil lykkes

Politiansatte ønsker endring, men har liten tro på at målene med reformen blir nådd, viser en fersk evaluering av nærpolitireformen.

Politifolk flest tviler på politireformen

Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en stor undersøkelse.

KommentarBortforklarings-minister Amundsen

Den store nærpolitireformen er i ferd med å utvikle seg til et politisk og forvaltningsmessig mareritt. At justisministeren nærmest fnyser av en undersøkelse der mindre enn 20 prosent av nesten 6000 politifolk tror reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, er skremmende.

Nærpoliti eller gummipolitiIngen vei tilbake for politi-Norge

Omorganiseringen av norsk politi ble ferdigstilt kun få dager før den ble presentert. Men resultatet hadde blitt et helt annet uten Stortingets veto mot færre enn 210 tjenestesteder.

Ny organisering av norsk politi

Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontorer skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgave: forebygging, etterforskning og beredskap.

Naboens kattReform-fiasko i Sverige og Danmark

Dårligere arbeidsmiljø og færre oppklaringer er foreløpig resultat av politireformen i Sverige, hevder lederen i det svenske politiforbundet. I Danmark beskyldes konsulentselskapet McKinsey for nærmest å ha ødelagt politiet.

PolitiforbundetFrykter toppstyrt fjernpoliti

Leder i Norsk Politiforbund, Sigve Bolstad frykter at den såkalte nærpolitireformen vil ende som en fjernpolitireform.

Juristforbundet– Erfarne jurister vurderer å slutte i politiet

– Det ser ut som vi går i den fella vi ikke skulle gå i: At det ikke er nok ressurser, sier leder i Juristforbundet, Curt A. Lier. Erfarne jurister vurderer nå å slutte i politiet.

Riksadvokaten om Politireformen– Må finne rett balanse

Riksadvokat Tor Aksel Busch håper politireformen blir en kvalitetsreform, slik som Stortinget har sett for seg – og ikke en sparereform som i Sverige og Danmark.

Antall tjenestesteder foreslås halvert 170 politistasjoner og lensmannskontor kan forsvinne

Politimestrene i de 12 nye politidistriktene her i landet foreslår å nærmest halvere antall politi og lensmannskontor i Norge – fra dagens 350 til rundt 180. Resultatet av Nærpolitirefomen begynner å avtegne seg.

Politidirektorat vs lokalpolitikk

Lokalpolitikere i kommuner som ligger an til å miste sitt lokale politikontor kvesser knivene i påvente av politidirektørens beslutning. I saken om politikontorene er det direktoratet og ikke departementet som har det siste ordet.

«Toppledelse i politiet»

Toppledere i politiet møter som andre ledere i det offentlige tøffere krav til sin lederrolle. Med politireformen og 12 helt nye politidistrikt blir god ledelse avgjørende. Ti læringspunkter om topplederrollen sier noe om utfordringene.

Sviktende tillit er største utfordring for politireformen

Norge har fått 12 politidistrikt med Nærpolitireformen. Men flere spørsmål gjenstår, blant intern struktur og organisering. Og ikke minst – om man klarer å opprettholde folks tillit til politiet.

Nærpolitireformen: Økokrims fremtid i spill

Skal politiets ressurser gå til etterforskningsteam lokalt i distriktene, eller skal Økokrim få mer enn i dag? NHH-professor Tina Søreide mener spørsmålet bommer på målet som er mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Hun vil la påtalemyndighetene forhandle med skurkene.

Annonse
Annonse
Annonse