Annonse

nasjonal transportplan

Ingen avgjørelse om Nord-Norgebanen før 2025

Først i Nasjonal transportplan i 2025 vil regjeringen gi et svar om Nord-Norgebanen faktisk blir bygget, ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Synspunkt

SynspunktLønnsomme samferdselsprosjekter - men for hvem?

I lys av debatten rundt siste Nasjonal transportplan (NTP) med blant annet Nord-Norgebanen og ferjefri E39, burde tiden være overmoden for å se nærmere på incentivene for prosjektvalg, skriver Svein Bråthen, Anker Grøvdal og Arild Hervik.

Synspunkt

SynspunktLønnsomme samferdselsprosjekter - men for hvem?

I lys av debatten rundt siste Nasjonal transportplan (NTP) med blant annet Nord-Norgebanen og ferjefri E39, burde tiden være overmoden for å se nærmere på incentivene for prosjektvalg, skriver Svein Bråthen, Anker Grøvdal og Arild Hervik.

Leder

LederDe store ønskers plan

Regjeringen skal ha ros for at de holder igjen så godt det lar seg gjøre. For Frp og de rødgrønne er Nasjonal Transportplan en Sareptas krukke det bare er å øses av. Det stunder til valg, og milliardene renner i strie strømmer.

Leder

LederDe store ønskers plan

Regjeringen skal ha ros for at de holder igjen så godt det lar seg gjøre. For Frp og de rødgrønne er Nasjonal Transportplan en Sareptas krukke det bare er å øses av. Det stunder til valg, og milliardene renner i strie strømmer.

– Bør skrote nasjonal transportplan

10-dobling av forslag fra mindretallet tyder på uenighet om store grep, mener Samfunnsbedriftene.

NTP får totalramme på 1.200 milliarder kroner over tolv år

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen.

LederToget forsinket

Det skinner ikke lenger av regjeringens samferdselssatsing, og Stortinget kan ikke vedta at Bane Nor skal skru opp farten slik at det blir fare for økonomisk avsporing.

LederToget forsinket

Det skinner ikke lenger av regjeringens samferdselssatsing, og Stortinget kan ikke vedta at Bane Nor skal skru opp farten slik at det blir fare for økonomisk avsporing.

Transportplan går 179 milliarder i minus

Flere økonomer reagerer på at politikerne satser på ulønnsomme transportprosjekter. Totalt går Nasjonal transportplan i minus med 179 milliarder kroner.

Forsker: Store kostnadssprekker i samferdselsprosjekter

En ny rapport fra NTNU viser at det prisen for samferdselsprosjekter øker med 40 prosent fra Nasjonal transportplan til reel kostnad.

Regjeringen varsler 23,7 milliarder til ytterligere tre samferdselsprosjekter

Regjeringen fortsetter å love milliarder til gigantprosjekter i Nasjonal transportplan. Mandag var turen kommet til Møreaksen, Fornebubanen og Hålogalandsvegen.

Flere titalls togmilliarder i ny Nasjonal transportplan

Regjeringen og støttepartiene er enige om en togutbygging på Østlandet verdt flere titalls milliarder kroner i avtalen om ny Nasjonal transportplan.

Transport40 prosent av NTP på jernbane

Regjeringen legger seg på det høyeste anslaget for pengebruk som ble anbefalt av fagetatene. 400 av 1000 milliarder settes av til jernbane.

LO og NHO vil ha sterkere godssatsing

Det står nærmest om livet for gods på jernbane, mener organisasjonene.

Transportplan møtes med ekspert-tvil

Bevilgningene må betydelig opp fra dagens nivå for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på vei og bane, mener en gruppe eksperter.

Mer utslipp i norsk transportsektor enn i olje og gass - nå skal det kuttes

Fagetatene foreslår omfattende grep for å få ned utslippet i norsk transportsektor. Få oversikt over dagens status og foreslåtte tiltak her.

Industrien og næringslivet vil ha enda mer i ny transportplan

Transportetatenes høyeste alternative investeringsramme ligger litt under NHOs forslag.

Transportetatene vil halvere transportutslipp innen 2030

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Bruker tre ganger mer på jernbanen enn for ti år siden

Bevilgningene til jernbanen har økt fra 6 til 18 milliarder i året siden 2006. Det har ikke gitt oss tre ganger så mye jernbane.

Annonse
Annonse
Annonse