Annonse

new public management

Den norske arbeidslivsmodellen utfordresMindre medbestemmelse – mer styring

Import av utenlandske styringsprinsipper har svekket samarbeidsklimaet ved mange norske arbeidsplasser, heter det i ny bok. Statlig sektor er «verre» enn privat – og sykehusene er verst.

Synspunkt

Hva er egentlig en lærende organisasjon?

Når verden blir mer kompleks og kravet til bærekraft skal møtes, er ikke svaret bedre styring, men bedre læring. Den dominerende tenkningen om organisasjonsledelse, har for lengst gått ut på dato.

Leder

Leder Vil reversere rettighetstenkningen

Hvis Raymond Johansen får Ap med seg på skru tilbake, i det minste stoppe, rettsliggjøringen i samfunnet, vil den varslede tillitsreformen få bein å stå på.

Utenlandske togselskaper kan få millionbonus om de er i rute det første døgnet

Sykehusproblemet - Demokratiet har abdisert

Modellen med helseforetak har ført til en konsentrasjon av makt over avgjørende velferdstjenester som helsebehandling. Det skjer i foretak som er unntatt demokratisk styring og kontroll.

Den umulige tilliten

Tillit er like viktig som før, men mye vanskeligere å oppnå, skal vi tro ekspertene.

– Tillitsbegrepet har mye makt, men det skal det også ha

– Bedriftene må fortjene tilliten

– Tillit oppstår ikke på samme måte som før

Svensk studiePapirarbeid går på arbeidsgleden løs

Altfor mye papirarbeid og administrasjon gir mindre arbeidsglede og noen yrkesgrupper risikerer også å miste kunnskap, viser svensk studie.

Tillitsbasert ledelseLar vente på seg i Norge

«New public management» er dødt i både Sverige og Danmark. Inn kommer tillitsbasert ledelse, men ikke i Norge.

Vil ha helseledere som jobber på gølvet

Avstanden mellom ansatt og ledere i helsevesenet har blitt for stor, mener tillitsvalgt for legene.

Både mål og tillit

Ledere kan ikke ta ansvar for store virksomheter uten en dose målstyring og rapportering, men i deler av offentlig sektor har det tatt helt overhånd og det ført til demotivasjon hos de ansatte. Merkelig nok er det ved Universitetet i Bergen nå ansatte som savner alle målene, skriver redaktør Magne Lerø.

Ny bok begraver New Public Management for godt

En ny bok om offentlig styring har sett på de siste 30 år med offentlige reformer. Mens målet var en bedre og billigere stat, har det motsatte blitt resultatet.

Svenskene skal utrede kontrollstyringen i helsevesenet

En ny svensk kommisjon skal finne ut hvordan man styrer helsevesenet i tiden etter New Public Management.

Kulturledelse mellom New Public Management og kunstnerisk integritet

New Public Management (NPM) har de siste 20-30 årene i økende grad gjort seg gjeldende som styringsprinsipp for de fleste velferdstjenestene i Norge. Også kulturpolitikere og kulturbyråkrater på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå viser økende appetitt på å identifisere tekniske, økonomiske styringsmål for offentlig pengestøtte på kulturområdet. Den enkelte kulturorganisasjon forventes å skulle beslutte hvilken innsats som skal settes inn for å nå målene, for deretter å stå til ansvar for om de har innfridd dem. Planer og strategier preges derfor mer og mer av regneark og grafer. Heldigvis, vil mange si. La oss likevel se om regnearkene også kan skjule noe feilberegninger.

New Public Management: Målstyring er ut

New Public Management står for fall. Det mener sosiologiprofessor Haldor Byrkjeflot.

Annonse
Annonse
Annonse