Annonse

nordisk samarbeid

Ny rapportTiltak for mangfold i kulturlivet

Mye av arbeidet for å inkludere underrepresenterte grupper har vært kortsiktig og prosjektbasert, og dette er til stort hinder, ifølge Kulturrådet.

Synspunkt

Akademisk jobbmobilitet i Norden

Det nordiske samarbeidet kan bli bedre når det gjelder å legge til rette for jobbmobilitet mellom Nordens land, skriver Dagfinn Hatløy i Naturviterne.

Synspunkt

Foreningen Norden 100 årDen nordiske modellen

Hvordan skal Norden utvikle seg de neste tiårene? Hvordan skal vi fortsette å videreutvikle den nordiske modellen, med høy kompetanse og produktivitet, høy tillit, små forskjeller, respekt for roller og institusjoner?

Nordisk innovasjon i «The Big Apple»

De fem nordiske landene åpner Nordic Innovation House i New York i løpet av våren.

Norsk formannskap i Nordisk ministerrådSkal styre Norden i ett år

– Vi tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i en tid hvor verden er i sterk endring, sier Europa- og nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen. Mandag ble han sjefsformann for nordisk samarbeid.

Flere menn enn kvinner får innvilget asyl i Norden. Hvorfor?

I de nordiske landene får kvinnelige asylsøkere oftere avslag enn menn, viser en fersk rapport. De nordiske likestillingsministrene vil nå vite hvorfor det er slik, og sørge for at nyankomne kvinner og menn får sine asylsøknader vurdert individuelt og likt.

Nordisk nytenking om arbeidslivet

Obligatorisk etter- og videreutdanning for alle er et av de sprekeste og mest kontroversielle forslaget i en ny rapport om styrket nordisk samarbeid om arbeidsliv fra Nordisk ministerråd. Felles flyktningpolitikk er et annet.

– Svensk politi skal kunne jobbe på norsk jord

Fra og med neste år skal politiet i andre nordiske land kunne utøve sin myndighet også i Norge, samtidig som norsk politi skal kunne operere i nabolandene, ifølge lovforslag.

Annonse
Annonse
Annonse