Annonse

Egil Matsen går av som visesentralbanksjef

Visesentralbanksjef Egil Matsen har varslet Finansdepartementet om at han ønsker å fratre sin stilling før åremålet går ut.

Norges BankNorske bedrifter tror digitaliseringen gir færre jobber

Og tre av ti tror på økende lønnsgap mellom høyt og lavt utdannede.

Spår høy lønnsvekst - setter opp renten

Svekket fremtidstro i næringslivet

Næringslivet med kraftig nedskalering av lønnsomheten.

Norges Bank varsler bedre løsninger for raske betalinger

Et system som åpner for at mottaker kan få pengene inn på konto få sekunder etter at en betaling er satt i gang, skal komme på plass i år, varsler Norges Bank.

Oljefondet skal ut av olje- og gassprodusenter

Statens pensjonsfond utland skal ikke lenger investere i selskaper som driver bare med leting og produksjon av olje og gass, har Finansdepartementet besluttet.

DigitaliseringKraftig norsk vekst flater ut

Norges Bank har spurt 291 ledere om digitaliseringen av norsk næringsliv.

Renta settes opp 0,25%Nordmenn flest bryr seg ikke

7 av 10 nordmenn trenger ikke gjøre endringer i privatøkonomien når boliglånsrenta går opp. Men noen vil merke rentetrykket mer enn andre, viser undersøkelse.

Finanskrisen i bakspeiletFortsatt too big to fail

Ti år etter finanskrisens klimaks har vi lært mye. Men ikke hvordan man unngår finanskriser.

Lærdom fra Norges Bank og HøyesterettFire kriterier for «gode» begrunnelser

Begrunnelsen for Johaug-dommen oppfyller ikke kriteriene, ifølge visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad og tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

Oljefondet fikk en avkastning på 13,7 prosent i 2017

ÅrstalenDe beste innovatørene får ikke med seg resten av næringslivet

Sentralbanksjefen varsler høyere produktivitet - det kan bety høyere lønnsvekst. Men først må de innovative få med seg resten.

Optimisme før Olsen hever pekefingeren

De siste årene har finanskrisens etterdønninger og oljeprisens stup dannet bakteppet for sentralbanksjef Øystein Olsens årstale. Men nå ser bildet lysere ut.

Norges Bank ber om mer penger til drift av oljefondet

Finansdepartementet påpeker at Norges Banks pengebruk på oljefondet «har økt betydelig over tid». Banken ber om mer penger til forvaltningen av fondet.

Norges Bank vil ikke slippe Oljefondet

Det siste høringssvaret om oljefondets fremtid er inne. Sentralbanken, som nå styrer oljeskuta, vil helst beholde kontrollen – men åpner for kursendring.

Hanekamp om Oljefondet

En uke før den utsatte høringsfristen, rapporteres det om maktkamp internt i sentralbanken om hvor oljefondet skal forvaltes. Men svaret vil komme som avtalt, insisterer de.

– Oljefondet-sjefen vil ha fondet ut av Norges Bank

Oljefondet-sjefen Yngve Slyngstad vil flytte fondet ut av sentralbanken, ifølge Dagens Næringsliv. Sentralbanksjef Øystein Olsen er uenig.

Finansforbundet mot strømmenVil skille Oljefondet fra pengepolitikken

Mener dagens organisering av oljeformuen kan skape interne stridigheter om det pengepolitiske arbeidet.

Finansnæringen vil verne Oljefondet mot overivrige politikere

Staten må være en tydelig aktør i forvaltningen av oljefondet – for å unngå politisk innblanding. Det kan best sikres ved å beholde forvaltningen i sentralbanken, mener finansbransjen.

Fagbevegelsen samler segBer om stø kurs for oljefondet

LO mener det blir for vanskelig å holde kontroll med hva som er i forvalters interesser og hva som er i samfunnets interesser om oljefondet flyttes til et eget selskap.

Oljefond-selskaper under lupen for rettighetsbrudd

Norges Bank har satt to selskaper oljefondet er investert i, til observasjon av frykt for at de bryter menneskerettighetene på fabrikker i Vietnam.

Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Banks hovedstyre har for niende gang på rad bestemt at styringsrenten forblir på 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Uendret styringsrente på 0,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet at styringsrenten skal forbli på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Norges BankHolder som ventet styringsrenten i ro på 0,5 prosent

I tråd med analytikernes forventninger holder hovedstyret i Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Godt nytt for norsk økonomi– Den sterkeste produksjonsveksten siden våren 2014

Veksten i norsk produksjon har tiltatt noe siden i høst, og har vært litt sterkere enn bedriftene ventet i november, ifølge sentralbankens regionale nettverk.

Slik speiler Norges Banks årsmiddag eliten i Norge

Festmiddagen hvor norske "have yachts" møter "have nots" er en signingsarena for eliten, mener forsker.

– Ingen vekstmotor for grønn omstiling

Norge vil neppe gå i bresjen for omstilling til lavutslippssamfunn, spår sentralbanksjefen.

Sentralbanksjefens årstale– Oljepengebruken bør bremses

Øystein Olsen i Norges Bank er bekymret for at økt oljepengebruk over tid, kan føre til en tapping av oljefondet.

Danskene vurderer e-krone

Blockchain-teknologien har omsider nådd sentralbankene.

Norges BankOffentlig etterspørsel tvinger frem produksjonsvekst

Produksjonsveksten i Norge tiltar, men utviklingen går tregere enn forventet. Det offentlige står for store deler av etterspørselen som driver produksjonsveksten i Norge fremover.

Snart blir kontantene dine ugyldigeNye pengesedler kommer til sommeren

Seddelpressene er i full gang, og til sommeren settes de første valørene med nye motiv i sirkulasjon.

Norges BankTo trekk kan gi brå nedgang

Norske banker har blitt mer robuste. I forbindelse med publisering av rapporten Finansiell stabilitet 2016 peker sentralbanken likevel på to trekk som gir økt sårbarhet i norsk banksektor.

Uendret rente i både Norge og Sverige

Holdes fast på henholdsvis 0,5 og minus 0,5 prosent.

Det blir rekordlav rente fremover

Norges Bank rikker ikke på renta. Styringsrenta blir liggende uendret på 0,50 prosent.

Pilene peker oppover fra og med 2017

Konjunkturbunnen etter oljenedturen nærmer seg, fastslår SSB i økonomisk rapport.

Bedring i oljesektoren – optimismen tilbake i norsk økonomi

En av de viktigste fartsmålerne for norsk økonomi, den seneste rapporten fra sentralbankens regionale nettverk, styrker troen på at vekstbunnen i norsk økonomi er tilbakelagt.

Meglerhus gir sentralbanken toppkarakter

Nordea Markets publiserte i dag ferske prognoser for norsk, nordisk og global økonomi. Hjemme på berget er det - nesten - bare positiv utvikling i sikte, mener de.

«Avlyser» rentekutt etter voldsom prisvekst

Prisene i Norge stiger langt mer enn både marked og sentralbanken regnet med, viser ferske julitall. Flere meglerhus tror nå at et snarlig rentekutt er helt uaktuelt.

Swedbank advarer: Nå må Norges Bank avslutte rentefesten

Gjeldsveksten i Norge har økt marginalt siste året, viser tall fra SSB. De underliggende tallene viser en dramatisk gjeldsøkning i andre kvartal, advarer Swedbank, som vil stanse ytterligere rentenedsettelser fra Norges Bank.

Heller kaldt vann i blodet på økonomi-optimistene

Meglerhus mener sentralbanken mangler nok skyts til å utsette rentekutt: – Det samlede vekstbildet i Norge fremstår fremdeles som ganske så vissent.

DNB: Dette øker sannsynlighet for rentekutt

Nest sterkeste boligprisvekst på ti år: – Essensielt at kommunene på Østlandet er bevisst sin rolle

Holder styringsrenten uendret

Stillstand før Brexit-avstemningen, men ytterligere kutt kan komme i løpet av året.

«En erkjennelse av at Brexit er et høyst reelt utfall av torsdagens folkeavstemning»

– Felles for de fire sentralbankene som har vært i ilden det siste halvannet døgn, er en ektefølt uro, sier norsk valutastrateg.

Norsk økonomi ut av dvale?

Norges Banks Regionale nettverk, som hvert kvartal måler temperaturen på norsk økonomi, rapporterer om svak vekst de siste tre månedene. Det vil fortsette ut året, tror de.

Norges Bank frykter nasjonal kontantkrise

Bankene har ikke beredskapen i orden for å sikre at folk får tilgang til kontanter i en krisesituasjon, mener Norges Bank.

Rører ikke styringsrenta

Finansdepartementet varsler ny renteinstruks

Styringen av oljefondet får kritikk

Eiendomsmeglerforbundet bekymret: – Rentemedisin kan gi kraftige bivirkninger

Fem sentralbankmøter på tre dager: Dette forventer analytikerne

I kjølvannet av den europeiske sentralbankens omfattende tiltakspakke forrige uke, holder fem sentralbanker møter denne uken. Der skal kursen stakes ut for å stabilisere det urolige finansmarkedet.

Sentralbankens årsregnskap: 67 milliarder i overskudd

Norges Bank leverte 23 milliarder kroner lavere overskudd i 2015 målt mot fjoråret.

Sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, ser opp og frem.

Oljefondet over 300 milliarder i pluss

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,7 prosent i 2015. Det er mindre enn halvparten sammenlignet med året før.

Norges Bank: Svak vekst i lang tid

Sentralbankens regionale nettverk indikerer nullvekst.

Nøkkeltall presenteres i dag: – Pulsmåler for norsk økonomi

Sjeføkonom spår marginalt svakere vekst enn hva sentralbanken trodde i første kvartal, og levner liten tvil om at det blir rentekutt med det aller første.

Nordea Markets spår at Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen vil kutte renta tre ganger i løpet av 2016.

Tre rentekutt i år?

Styringsrenta blir kuttet til null, og krona forblir svak lenge, ifølge nye prognoser.

De viktigste figurene fra årstalen

Sentralbanksjefens årstale i fire figurer.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møter sentralbanksjef Øystein Olsen.

Pilene i norsk økonomi peker nedover. - Tommel opp, sier ekspertene.

Norges økonomiske situasjon er mer usikker enn på mange år. Likevel var konklusjonen etter mandagens "krisemøte" mellom politikertoppene, banksjefen og sentrale økonomer tilsynelatende at regjeringen er på rett kurs.

Oljefondet med stortap i matgigant

Norges Bank har solgt seg kraftig ned i Tesco

Fortsetter med bruk av skatteparadis: Slakter oljefondets skatte-etikk

Leder for Tax Justice Network Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, er ikke nådig mot Norges Banks begrunnelse for valg av skatteparadiser.

Annonse
Annonse
Annonse