Annonse

BondelagetStiller spørsmål om rammevilkårene

Dersom markedsregulator-rollen blir en svøpe for Nortura, må politikerne se på rammevilkårene, mener lederen i Norges Bondelag.

Karrieresteg

Tidligere statssekretær ny generalsekretær i Norges Bondelag

Sigrid Hjørnegård er ansatt permanent etter å ha vært konstituert i stillingen siden 1. januar 2019.

Enige om krisepakke

Landbruksorganisasjonene og regjeringen har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier lederen i Bondelaget

Bøndene og tørkenRegjeringen vil vurdere ytterligere tiltak

– Men proteksjonisme holder vi oss unna, sier landbruksministeren.

JordbruksoppgjøretBøndene krever 1,8 milliarder

Bøndene får støtte fra LO

Landbruksminister Jon Georg Dale mener bøndene krever for mye, men bøndene får støtte fra LO.

LederBondelaget som korttids-lovbryter

Norges Bondelag tok til fornuft før de var skikkelig i gang med å la aksjoner inngå som en del av årets jordbruksoppgjør. Ikke en gang Senterpartiet bør gå inn for å gi bøndene en krone mer når saken kommer til Stortinget, skriver redaktør Magne Lerø.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

Senterpartiet vil gjøre bønder av flyktninger

landbruk__nyt_n.jpg

Bøndene krever 2,6 milliarder

Bondeorganisasjonene bruker matvaresituasjonen i verden og regjeringspartienes landsmøtevedtak som begrunnelse for sitt krav til staten på 2,6 milliarder kroner i årets landbruksoppgjør.

Annonse
Annonse
Annonse