Annonse

Norges Bondelag

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Foto: Håvard Zeiner

Bondelaget: – Miljødirektoratet utelater konsekvensene av kjøttkutt

Norges Bondelag reagerer kraftig på at Miljødirektoratet ikke omtaler konsekvensene av kjøttkutt i ny nettjeneste.

Lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er enstemmig innstilt av valgkomiteen til et nytt år som leder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bartnes likevel klar for ett år til som leder i Bondelaget

Valgkomiteen i Norges Bondelag har enstemmig innstilt Lars Petter Bartnes som leder i ytterligere ett år.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bondelaget ber om koronapakke

Ber regjeringen dekke ekstraordinære kostnader for grøntprodusentene og kompensere prishopp på kraftfôr.

Nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag mener næringen blir rasert dersom kjøttforbruket blir redusert i trådd med Klimakur 2030-rapporten fra regjeringen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Klimakur 2030Bondelaget mener kjøttkutt vil rasere næringen

Bøndenes eget analyseselskap: 8.900 færre gårdsbruk og 300.000 færre beitedyr.

Partene i landbruket er nå enige om erstatningsordningen for avlingsskader på grunn av mangel på mannskap. Foto: Torbjørn Tandberg / Landbruksdepartementet.

Grønterstatning økes til 2 millioner

Staten og bondeorganisasjonene enige om skadeerstatning ved mannskapsmangel.

Norges Bondelag og leder Lars Petter Bartnes har bedt landbruks- og matminister Olaug Bollestad om hjelp til å få på plass en frikortordning som kan motivere permitterte fra andre bransjer til å ta jobb i landbruket. Bildet er fra 2019.Foto: Vidar Ruud /

Uten frikort vil permitterte tape på å ta jobb i landbruket

Selv med lønn som faglært sesongarbeider, taper permitterte fra andre bransjer 30 kroner timen på å ta seg jobb i landbruket.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag bekrefter at en utsettelse av jordbruksoppgjøret vil få konsekvenser for prisene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Jordbruksoppgjøret i fare

Vårens vakreste eventyr kan bli utsatt. Da påvirkes også prisene for bondens produkter.

Lars Petter Bartnes går av som leder i Bondelaget

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet i juni.

BondelagetStiller spørsmål om rammevilkårene

Dersom markedsregulator-rollen blir en svøpe for Nortura, må politikerne se på rammevilkårene, mener lederen i Norges Bondelag.

Karrieresteg

Tidligere statssekretær ny generalsekretær i Norges Bondelag

Sigrid Hjørnegård er ansatt permanent etter å ha vært konstituert i stillingen siden 1. januar 2019.

Enige om krisepakke

Landbruksorganisasjonene og regjeringen har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier lederen i Bondelaget

Bøndene og tørkenRegjeringen vil vurdere ytterligere tiltak

– Men proteksjonisme holder vi oss unna, sier landbruksministeren.

JordbruksoppgjøretBøndene krever 1,8 milliarder

Bøndene får støtte fra LO

Landbruksminister Jon Georg Dale mener bøndene krever for mye, men bøndene får støtte fra LO.

LederBondelaget som korttids-lovbryter

Norges Bondelag tok til fornuft før de var skikkelig i gang med å la aksjoner inngå som en del av årets jordbruksoppgjør. Ikke en gang Senterpartiet bør gå inn for å gi bøndene en krone mer når saken kommer til Stortinget, skriver redaktør Magne Lerø.

Trapper opp aksjonene

Fra i morgen tidlig kl 06 hindrer bøndene utkjøring av varer fra matkjedenes grossistlagre. – Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Jordbruksoppgjøret 2017: Kom ikke til enighet

Jordbruket brøt tirsdag årets jordbruksforhandlinger. – Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk, sa jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes.

Skuffet over regjeringens tilbud

– Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre, sier lederen av Norges Bondelag Lars Petter Bartnes om statens tilbud i årets landbruksforhandlinger.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

Senterpartiet vil gjøre bønder av flyktninger

Mageli styreleder i Matmerk

Orklas Håkon Mageli overtar etter Per Roskifte som styreleder i Matmerk.

landbruk__nyt_n.jpg

Bøndene krever 2,6 milliarder

Bondeorganisasjonene bruker matvaresituasjonen i verden og regjeringspartienes landsmøtevedtak som begrunnelse for sitt krav til staten på 2,6 milliarder kroner i årets landbruksoppgjør.

Annonse
Annonse
Annonse