Annonse

Norsk ­Friluftsliv

NHO og VirkeOppfordrer ledere til å la ansatte nyte dagslyset i løpet av arbeidsdagen

Skal folk komme seg helskinnet gjennom vinteren, mener arbeidslivsorganisasjonene at det er viktig å sørge for at man får noen avbrekk fra skjerm og hjem.

Bente Lier blir ny generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Lier kommer fra jobben som generalsekretær i SOS-barnebyer og tiltrer den nye stillingen 1. november.

Åpner for mer bygging i strandsonen– Fratar fellesskapet et gode

Norsk Friluftsliv er kritiske til at regjeringen vil gjøre det enklere å bygge i strandsonen.

Lederspeilet

General­sekretær hos 30-åringen Norsk ­Friluftsliv:– I pressede situasjoner får ledere, som andre mennesker, tunnelsyn

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv har en strategi om å bare ansette folk som er ­flinkere enn seg selv. – Jeg leter etter folk som kan noe mer enn det jeg kan. De er ikke vanskelige å finne, sier han.

– Regjeringen lanserer ambisiøs handlingsplan for friluftsliv

Gjennomfører de alle sine ambisjoner i planen, ser det lyst ut for friluftslivet fremover, mener Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv– De blåblå svikter frivilligheten

Regjeringspartiene er minst villige til å satse på en styrking av frivillige organisasjoner i kommunene. – Svært uheldig, mener friluftsorganisasjonene, som etterlyser tydeligere nasjonale føringer, og politikere som fremsnakker frivilligheten og dens betydning.

Norsk Friluftsliv– Turistskatt vil svekke friluftslivet

Flere partier ønsker nå å gi kommuner tillatelser til å innføre en turistskatt for å dekke utgifter som kommunene har ved reiseliv. Norsk Friluftsliv mener dette også rammer friluftslivet, og kan åpne for andre avgifter ved ferdsel i naturen.

Annonse
Annonse
Annonse