Annonse

Norsk Helsenett

Mener Riksrevisjonen blander kortene

Helse- og omsorgsdepartementet legger seg på ingen måte flat for Riksrevisjonens kritikk av de nye anskaffelsesrutinene i helseforvaltningen. Riksrevisjonen er for tidlig ut og de blander kortene, mener politikerne i HOD.

Norsk Helsenett svarer på kritikkenAnslagene om gevinst nær milliarden gjelder fortsatt

Det har tatt lenger tid å effektivisere enn forventet, erkjenner Norsk Helsenett. De jobber nå med forbedringer etter kritikken fra Riksrevisjonen.

Ansatte i helseforvaltningen fortvilerBer Stortinget om hjelp

Det nye anskaffelsesregimet for helseforvaltningen gir ingen gevinst, kun permanente merkostnader, mener tillitsvalgt. Nå ber ansatte ved Folkehelseinstituttet Stortinget ta grep.

Folkehelseinstituttet Frykter for beredskapen

Budsjettkutt og effektiviseringstiltak fører til at Folkehelseinstituttet frykter for evnen til å levere forventede tjenester.

Helseminister Bent HøieKonsernmodellen i stadig utvikling

Helseminister Bent Høie sier de er godt i gang med den evalueringen HOD har varslet når det gjelder innføring av en såkalt konsernmodell for helseforvaltningen.

NHN slår tilbake– Høy kvalitet på tjenestene

– Vi mener vi leverer tjenester med gjennomgående høy standard, sier direktør Håkon Grimstad.

Foretaksmodell i helseforvaltningen provoserer fortsatt– De blir rike på vår bekostning

Norsk Helsenett om erfaringen med konsernmodell– Overveiende positiv

Norsk Helsenett sier de har «felles forståelse av kostnadsestimatene» med Folkehelseinstituttet, men ønsker ikke å kommentere brevet til folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg ytterligere.

Må punge ut for omstridt konsernmodell10 millioner i «uforklarlige kostnader» og 15 millioner for «tjenester som ikke er levert»

LederHøies mislykkede effektivisering

Bent Høie ville effektivisere med Norsk Helsenett, men har så langt endt opp med en byråkratisk overbygning der kostnadene løper løpsk og underliggende etater rister oppgitt på hodet.

Annonse
Annonse
Annonse