Annonse

norsk industri

Norsk IndustriStrøm- og fraktpriser skaper problemer

Dyrere strøm, frakt, stål og andre innsatsfaktorer gnager på lønnsomheten, sier Norsk Industri. De ber regjeringen sørge for ytterligere strømstøtte.

Stein Lier-Hansen i Norsk IndustriEtterlyser mer fornybarkraft

En anstrengt kraftsituasjon og fortgang i det grønne skiftet er blant de utfordringene Norsk Industri mener er viktigst å ta tak i ved inngangen til et nytt år.

Synspunkt

Partnerskap for klimakutt

For å lykkes med en stor og grønn omstilling av økonomien på svært kort tid er vi avhengig av felles innsats og samarbeid mellom myndighetene og næringslivet, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Partnerskap for klimakutt

For å lykkes med en stor og grønn omstilling av økonomien på svært kort tid er vi avhengig av felles innsats og samarbeid mellom myndighetene og næringslivet, skriver Stein Lier-Hansen.

Annonsørinnhold

Sånn bruker vi industri roboter i norsk industri

Valg 2021

Næringspolitikk på agendaenNæringslivet frykter småpartienes innflytelse

Høyre og Arbeiderpartiet ses på som nokså like i industri- og næringspolitikken. Det er småpartiene som skaper bekymring hos industriaktørene, påpeker Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Synspunkt

God strategi for sirkulær økonomi

Ventetiden er over. Før sommeren la Regjeringen frem en ny nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I sum har industrien grunn til å være fornøyd med strategien.

Synspunkt

God strategi for sirkulær økonomi

Ventetiden er over. Før sommeren la Regjeringen frem en ny nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I sum har industrien grunn til å være fornøyd med strategien.

Norsk Industri frykter klimatoll kan utløse handelskrig

EUs planer om en egen klimatoll kan skape store gnisninger i det globale handelsmarkedet, advarer lederen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Industrien frykter SV– Medlemsbedriftene i Norsk Industri bør kreve kontingenten tilbake igjen

Industrien varsler teppefall med SV i regjering. – Norge er et av verdens beste land å drive næring i på grunn av formuesskatten, kontrer SVs Kari Elisabeth Kaski.

Stein Lier-Hansen i Norsk IndustriVil røyke ut Aps skattepolitikk

Det Norsk Industri frykter mest av alt etter stortingsvalget er at SV skal få en hånd på rattet i skattepolitikken og at Senterpartiet får noe som helst gjennomslag for sin EØS-skepsis.

Synspunkt

Skatt, EØS og rammeverk for industrienTeppefall for industrien med SVs skattepolitikk

Med knappe fire måneder til valget, er de politiske kniver i ferd med å bli slipt. Mye tyder på et rødgrønt flertall. Men hvis det blir resultatet: Hvilken politikk får vi da på viktige områder som skatt, EØS og næringsvennlighet? spør Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Skatt, EØS og rammeverk for industrienTeppefall for industrien med SVs skattepolitikk

Med knappe fire måneder til valget, er de politiske kniver i ferd med å bli slipt. Mye tyder på et rødgrønt flertall. Men hvis det blir resultatet: Hvilken politikk får vi da på viktige områder som skatt, EØS og næringsvennlighet? spør Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

SynspunktProsessindustrien viser vei

Prosessindustrien kan doble eksportverdien og samtidig halvere klimagassutslippene. Slik får vi det til.

Synspunkt

SynspunktProsessindustrien viser vei

Prosessindustrien kan doble eksportverdien og samtidig halvere klimagassutslippene. Slik får vi det til.

LO sier blankt nei til kriseunntak fra lov- og avtaleverk

Norsk Industri mener grensestengingen gjør det nødvendig med mer fleksible arbeidstidsregler og rotasjonsordninger. Det vil LO ikke være med på.

Norsk Industri krever kriseunntak fra arbeidsmiljøloven etter grensestenging

De nye innreisebegrensningene kan tvinge fram mer fleksible arbeidstidsregler og rotasjonsordninger i industrien.

Synspunkt

SynspunktSykefraværet kan senkes – også i Norge

Sykefraværet i Norge er det høyeste i verden. Det må vi gjøre noe med. Et høyt sykefravær er tungt og vanskelig. Ikke bare for den enkelte, men for ­bedriftene, offentlig sektor, ja, for samfunnet som helhet.

Synspunkt

SynspunktSykefraværet kan senkes – også i Norge

Sykefraværet i Norge er det høyeste i verden. Det må vi gjøre noe med. Et høyt sykefravær er tungt og vanskelig. Ikke bare for den enkelte, men for ­bedriftene, offentlig sektor, ja, for samfunnet som helhet.

Ny rapport– Norge når ikke klimamålene

I en ny energi- og klimarapport slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050.

Synspunkt

SynspunktNorge klarer seg – hvis vi er kreative

Nylig ble en ny rapport om havvind lagt frem. Menon Economics mener at den norskbaserte havvindindustrien vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

SynspunktNorge klarer seg – hvis vi er kreative

Nylig ble en ny rapport om havvind lagt frem. Menon Economics mener at den norskbaserte havvindindustrien vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050, skriver Stein Lier-Hansen.

Vil ha «Petoro for havvind»

Energinæringen med ambisjon om at Norge skal bli ledende eksportør av havvind i 2030.

Norsk Industri vil ha kraftigere eksportsatsing, menSier nei, takk til mer statlig eierskap

Staten må bidra med penger og gode rammer, men ikke med eierskap, mener Norsk Industri.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

Mandag re-starter lønnsforhandlingene

Korona-situasjonen har på mange måter synliggjort hvor viktig jobb våre folk gjør, om det er knyttet til transport, reiseliv, industri eller andre sektorer, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Mandag gjenopptas årets lønnsforhandlinger.

NHO-forbund i klinsj om offentlig ansatte

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen ba offentlig ansatte bli færre som et bidrag i koronadugnaden. Det får søsterforbundet Abelia i NHO til å reagere sterkt.

Statnett vil redusere nettleien for 2021

Den vanskelige økonomiske situasjonen mange har som følge av korona-pandemien, oppgis som bakgrunn.

Norsk Industri-general: – Vi trenger egentlig å forhandle lønna ned

Leder

LederKutt i offentlig sektor

Selvsagt kan offentlig sektor bygges ned, om politikerne vil og tar sjansen. En del av det Stein-Lier Hansen tar til orde for, er prat og bomskudd, men han har også noen fulltreffere.

Leder

LederKutt i offentlig sektor

Selvsagt kan offentlig sektor bygges ned, om politikerne vil og tar sjansen. En del av det Stein-Lier Hansen tar til orde for, er prat og bomskudd, men han har også noen fulltreffere.

Ap om Lier-Hansen-utspill– Splitt og hersk-spill

– Stein Lier-Hansen burde holde seg for god til et sånt «splitt og hersk-spill» som han legger opp til her.

LO-topp– Ikke tid for å bygge ut offentlig sektor

Leder i LOs mektige Fellesforbundet, Jørn Eggum, er enig med sin motpart Stein Lier-Hansen i Norsk Industri om at det nå er privat sektor som trenger pleie og vekst.

Krever kraftig kutt i offentlig sektor– Kutter vi 400 mrd på stats­budsjettet, er vi på nivå med ­svenskene

Vi må tilpasse oss en ny tid, der oljesektoren vil gi mye mindre inntekter til staten. Da må vi redusere offentlig sektor. Kutt på 10–15 prosent, er en god begynnelse, mener Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Næringslivet krever sterkere lutDansk løsning eller null i arbeidsgiveravgift

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri frykter at halvparten av Norges industribedrifter vil måtte permittere ansatte innen 1. mai. Nå vil han ha fritak fra arbeidsgiveravgift i to måneder.

Synspunkt

Stengte kommunegrenser? Nei takk!

Det er nødvendig at regjeringen gir overivrige kommune-topper og andre lokale aktivister klar beskjed: Norge er et fritt og udelelig rike, også i disse korona-tider.

Synspunkt

Stengte kommunegrenser? Nei takk!

Det er nødvendig at regjeringen gir overivrige kommune-topper og andre lokale aktivister klar beskjed: Norge er et fritt og udelelig rike, også i disse korona-tider.

Hver fjerde bedrift rammes av koronavirus

Halvparten av norske bedrifter fryktet alt før helga at de innen kort tid vil se ringvirkninger av koronaviruset, mens en av fire allerede opplever problemer.

Kan gå mot omkamp om klimaavgifter for prosessindustrien

Sp og Ap ønsker å reversere en omstridt klimaavgift. Norsk industri håper avgiften blir skrotet allerede i revidert budsjett. Nøkkelen ligger hos Frp, som ennå ikke vil flagge noe nytt standpunkt.

Norsk IndustriOljelønningene er på vei opp igjen

Vil bygge energiøyer i Nordsjøen

Uansett hva som skjer med utbygging i Norge, står havvind i Nordsjøen foran et voldsomt boom de neste 25 årene.

LederAvgifter sammensauset med lønnsoppgjør

Jørn Eggum, Stein Lier Hansen og Trygve Slagsvold Vedum sauser avgifter, skatt og lønnsoppgjør sammen. Skatt og avgifter hører politikken, ikke lønnsoppgjørene, til.

LederAvgifter sammensauset med lønnsoppgjør

Jørn Eggum, Stein Lier Hansen og Trygve Slagsvold Vedum sauser avgifter, skatt og lønnsoppgjør sammen. Skatt og avgifter hører politikken, ikke lønnsoppgjørene, til.

Industrilederne melder om vekst i sysselsettingen

Men mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke industriproduksjonen ytterligere.

NHO-topp om norsk vindkraftIkke bygg ut mer på land, tiden er inne for norsk havvind

– Vindkraft på land har ingen framtidig industriell oppside for Norge. Vindkraft til havs derimot, har en stor oppside, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Landvind er politikk

Nå ser vi et stort, folkelig engasjement mot vindkraft på land, særlig i Trøndelag og på Vestlandet. Et stemningsskifte er helt åpenbart på gang.

Synspunkt

Landvind er politikk

Nå ser vi et stort, folkelig engasjement mot vindkraft på land, særlig i Trøndelag og på Vestlandet. Et stemningsskifte er helt åpenbart på gang.

Tar grep om fremtidens kompetanse

Industrien lanserer veikart for kompetanseheving og Industriskolen med modulbasert etterutdanning.

Synspunkt

Viktig EØS-avklaring fra Island

De nærmeste ukene blir det klart om Island godkjenner EUs tredje energimarkedspakke og skaper ro rundt EØS-avtalen som titusener av norske arbeidsplasser er avhengige av.

Synspunkt

Viktig EØS-avklaring fra Island

De nærmeste ukene blir det klart om Island godkjenner EUs tredje energimarkedspakke og skaper ro rundt EØS-avtalen som titusener av norske arbeidsplasser er avhengige av.

Synspunkt

Industrien satser sirkulært

Norsk Industri har lagt frem en ny rapport som beskriver muligheter for prosessindustrien i en sirkulær økonomi, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Industrien satser sirkulært

Norsk Industri har lagt frem en ny rapport som beskriver muligheter for prosessindustrien i en sirkulær økonomi, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Konstruktiv tilnærming til opprydning i sjøbunn

Verft langs hele kysten pålegges å gjennomføre miljøundersøkelser av forurenset sjøbunn for opptil én milliard kroner – men ansvars­forholdene er uklare. Fremgangsmåten vekker stor uro og bekymring.

Synspunkt

Konstruktiv tilnærming til opprydning i sjøbunn

Verft langs hele kysten pålegges å gjennomføre miljøundersøkelser av forurenset sjøbunn for opptil én milliard kroner – men ansvars­forholdene er uklare. Fremgangsmåten vekker stor uro og bekymring.

Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

Norsk Industri og Nav har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere unge uten jobb kommer ut i arbeidslivet.

Synspunkt

Bedre kostnadskontroll er nødvendig

I avfallsbransjen applauderes de kommunene som bruker mest penger. Hvorfor er det sånn?

Synspunkt

Bedre kostnadskontroll er nødvendig

I avfallsbransjen applauderes de kommunene som bruker mest penger. Hvorfor er det sånn?

I dag starter lønnsoppgjøretNorsk Industri varsler nulloppgjør

Rett før årets lønnsoppgjør starter, sier direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har vanskelig for å se for seg noe annet enn et nulloppgjør.

Årets lønnsoppgjør– De som tror på kjempestore lønnstillegg, må tro om igjen

Det sa Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen under presentasjonen av Konjunkturrapporten 2018 i dag.

Annonse
Annonse
Annonse