Annonse

Norsk ledelse

Synspunkt

Den norske modellenPerspektiver på endringsledelse

Interessen for den nordiske ledelsesmodellen øker. Det er verdt å merke seg for de som ser til utlandet for modeller for endringsledelse, skriver Tore Johansen og avdøde Thorvald Stoltenberg i dette tidligere upubliserte innlegget fra 2018.

Synspunkt

Den norske modellenPerspektiver på endringsledelse

Interessen for den nordiske ledelsesmodellen øker. Det er verdt å merke seg for de som ser til utlandet for modeller for endringsledelse, skriver Tore Johansen og avdøde Thorvald Stoltenberg i dette tidligere upubliserte innlegget fra 2018.

Synspunkt

Ledelse i omstillingens tid

Det store spørsmålet ledere må stille seg er hvordan komme godt ut av det hele?

Synspunkt

Ledelse i omstillingens tid

Det store spørsmålet ledere må stille seg er hvordan komme godt ut av det hele?

Norsk ledelseOppdagelsesreisende i nye kulturer

BI–professor sammenlikner norske ledere som skal lede i nye kulturer med Nansen i sin siste bok. Nå blir boken hans satt under lupen.

– For mye taus kunnskap om den norske modellen

Vi kan ikke lenger stole på at den norske modellen overlates til å være praktisk kunnskap, mener Tankesmien Agenda.

Norske ledereEksperter på tillit, men langt fra unike

Tankesmia Agenda har kåret norsk ledelse til noe fantastisk og helt unikt, men sier at norsk ledelse er truet. Men ikke alle er like bekymret.

Ledere i utlandet– Uambisiøst å bare tilpasse seg lokal lederstil

– Skal du drive ledelse i utlandet må du belage deg på en oppdagelsesreise

For mange sender norske ledere til utlandet med mål om å utøve «norsk» ledelse. Det har lite for seg, mener de som har prøvd det.

Norske ledere er for firkanta– Mangler lidenskap

Annonse
Annonse
Annonse