Annonse

norsk ledelsesbarometer

Tøffere tone på norske arbeidsplasser

Halvparten av norske ledere og mellomledere mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.

I disse bransjene er det lavest tillit til toppledelsen

Ledere og ansatte er enige: arbeidslivet blir mer autoritært.

Drømmer om en master i den norske måten å lede på

​HIOA danner senter for ledelse. – Vi har funnet våre nisjer. Vi er for eksempel sterke på den norske modellen, sier senterleder Kristi Agerup. Susanne Slaatsveen i Lederne drømmer om en master i norsk ledelse.

LedelsesbarometeretKontroll og styring skaper fryktkultur

Arbeidsplasser med strenge kontrollregimer og styring gjør at ansatte ikke tør å si ifra. De frie og autonome arbeiderne, derimot, kan varsle i vei uten å frykte for jobben sin.

Disse lederstillingene er best betalt

Lederne til kamp mot regjeringens Arbeidstidsutvalg: – Siste ord er ikke sagt

Her tjener ledere mest og minst i Norge

Store geografiske forskjeller.

– Flere får karakterer på jobben

Tre av ti mellomledere vurderes etter karaktersystemer på jobben, viser medlemsundersøkelse fra Lederne. Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, er sterkt kritisk.

jan_olav_brekke.jpg

Innlandet sakker akterut på lønninger

Innlandsfylkene ligger nederst på lista over lønnsnivå år etter år, viser en ny undersøkelse.

mann_dress_snak.jpg

Tjener best i Rogaland

Norske lederlønninger varierer mye fra fylke til fylke. De best betalte lederne bor i Rogaland.

ledere.jpg

Likere lederlønninger mellom kjønnene

Lønnsforskjellene mellom mannlige og kvinnelige ledere blir stadig mindre i flere bransjer.

Annonse
Annonse
Annonse