Annonse

norsk økonomi

Synspunkt

Hva skjedde med «alle skal med»?

Norsk økonomi er ute av krisen! Det var hovedbudskapet til avtroppende finansminister Jan Tore Sanner da statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem tidligere denne uken. Men for mange bedrifter er det fortsatt langt igjen før man er tilbake til normalen, skriver Kristin Hofstad.

Synspunkt

Hva skjedde med «alle skal med»?

Norsk økonomi er ute av krisen! Det var hovedbudskapet til avtroppende finansminister Jan Tore Sanner da statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem tidligere denne uken. Men for mange bedrifter er det fortsatt langt igjen før man er tilbake til normalen, skriver Kristin Hofstad.

Synspunkt

SynspunktElitene i hønsegården

Alle samfunn har eliter. Norge og norsk økonomi er også styrt av eliter, enda vi ikke liker å bruke ordet, skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktElitene i hønsegården

Alle samfunn har eliter. Norge og norsk økonomi er også styrt av eliter, enda vi ikke liker å bruke ordet, skriver Jan Ketil Arnulf.

Kjente toner bak vidløftige ambisjoner

NHO vil ha mindre offentlig sektor og langt lavere skatt. Men ser gjerne at staten tar en del av regningen for det grønne skiftet.

Rapport fra risikosonenDen store usikkerheten i koronaøkonomien

Den gode strategien er å velge et mangfold av prosjekter å satse på, og noen av disse vil vokse frem som vinnere, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

Rapport fra risikosonenDen store usikkerheten i koronaøkonomien

Den gode strategien er å velge et mangfold av prosjekter å satse på, og noen av disse vil vokse frem som vinnere, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

SSB: Bråstopp for norsk økonomi

Koronapandemien og nedstengningen av norsk økonomi savner sidestykke, slår SSB fast. I løpet av to uker i mars stoppet økonomien fullstendig opp.

OECD om NorgeKrevende å videreføre velferdsordninger og den høye velstanden

OECD la mandag frem sin toårige gjennomgang av tilstanden i norsk økonomi med anbefalinger om den økonomiske politikken fremover.

NHO advarerArbeidsinnvandringen har nesten stoppet opp

Frykter for den økonomiske veksten.

Analyse

Kriseforståelse farvel

Den uvanlige kombinasjonen av høy oljepris og svak kronekurs bidrar til at norsk økonomi går stadig bedre. Samtidig mister regjeringen det aller viktigste virkemiddelet for å få en bærekraftig økonomi langt frem i tid: Forestillingen om at oljealderen er over.

Analyse

Kriseforståelse farvel

Den uvanlige kombinasjonen av høy oljepris og svak kronekurs bidrar til at norsk økonomi går stadig bedre. Samtidig mister regjeringen det aller viktigste virkemiddelet for å få en bærekraftig økonomi langt frem i tid: Forestillingen om at oljealderen er over.

Krever møte med regjeringenArbeidslivet flokker seg sammen for å stoppe foreslåtte endringer i SSB

De foreslåtte endringene i SSB vurderer ikke byråets rolle for den økonomiske politikken eller deres ansvar for Teknisk beregningsutvalg, mener et samlet organisert arbeidsliv. Nå vil partene møte regjeringen.

– Forventninger til lønnsvekst må vesentlig ned

Nye rapporter fra sentralbankens landsomspennende nettverk øker sannsynligheten for rentekutt, ifølge meglerhusene. I tillegg må forventningene til både lønns- og prisvekst kuttes kraftig.

Norges BankOffentlig etterspørsel tvinger frem produksjonsvekst

Produksjonsveksten i Norge tiltar, men utviklingen går tregere enn forventet. Det offentlige står for store deler av etterspørselen som driver produksjonsveksten i Norge fremover.

Olja gjør comeback neste årSSB spår bedring for norsk økonomi

Den kraftige nedgangen i etterspørselen fra petroleumsvirksomheten og svak internasjonal etterspørselsvekst preger fortsatt norsk økonomi. Nå er det imidlertid lys i enden tunnelen.

Pilene peker oppoverHoldningen til norsk økonomi snur

De seneste årene har det vært vanlig at pessimismen råder på Finans Norges forventningsbarometer for fjerde kvartal. Det er ikke tilfelle i år.

Pilene peker oppover fra og med 2017

Konjunkturbunnen etter oljenedturen nærmer seg, fastslår SSB i økonomisk rapport.

Heller kaldt vann i blodet på økonomi-optimistene

Meglerhus mener sentralbanken mangler nok skyts til å utsette rentekutt: – Det samlede vekstbildet i Norge fremstår fremdeles som ganske så vissent.

Forsiktig optimisme blant norske økonomer

«Det går likar no» slår DNBs Magne Østnor fast, og mener de største effektene av oljebremsen ligger bak oss. Dagens boligpristall kan så ytterligere tvil om kutt i den norske styringsrenten.

4.000 færre arbeidsledige siden januar – men Solberg forberedt på økning

Fra januar til april har antall ledige falt med 4.000 personer. Statsminister Erna Solberg sier det er positive signaler i norsk økonomi, men at vi må være forberedt på at ledigheten vil øke.

Nordmenn økte gjelda med 6,9 prosent i fjor

Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,9 prosent i 2015 og kom opp i 2 310 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 8,7 prosent.

Norsk økonomi ut av dvale?

Norges Banks Regionale nettverk, som hvert kvartal måler temperaturen på norsk økonomi, rapporterer om svak vekst de siste tre månedene. Det vil fortsette ut året, tror de.

Tvil om nye rentekutt etter knapp økning i arbeidsledigheten og stadig høyere boligpriser

Færre ble arbeidsledige i mai enn ekspertenes anslag. Nærmer det seg slutten på nedgangen i norsk økonomi?

SSB: Tåken over norsk økonomi letter i 2017

Mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt ventes gradvis å øke veksten i norsk økonomi framover, ifølge SSB.

Første gang på over ett år: vekst i norsk industri

Nye tall gir grunn til optimisme.

Slår tilbake mot negativ vurdering av norsk økonomi: – Vi kommer styrket ut

I løpet av kort tid har kredittvurderingsbyrået Moody's og handelsskolen IMD nedjustert sine vurderinger av norsk økonomi og konkurransedyktighet, noe som fikk Hovedorganisasjonen Virke til å bli «dypt bekymret» denne uken. Det er det ingen grunn til, mener ekspert.

IMF: Dette er Norges største utfordringer

Det internasjonale pengefondet overleverte i dag sin rapport om norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

Nordmenn ser mørkt på den økonomiske utviklingen

Ikke siden krisen først på 1990-tallet har nordmenns forventninger til den økonomiske utviklingen vært så lav som nå i to kvartaler.

Optimisme i matvareindustrien

SSB: Alvorlig, men ikke dramatisk for norsk økonomi

Krisen i oljesektoren – anført av et dramatiske fall i oljeprisen – rammer hardt på Sør- og Vestlandet. Men for norsk økonomi som helhet, er ikke situasjonen dramatisk, ifølge SSB.

Nesten halvparten av den norske befolkning tror boligprisene vil stige det neste året, ifølge en ny undersøkelse.

Flere tror på oppgang i boligprisene

Tross oljenedtur og varsel om tøffe tider i norsk økonomi, tror 42 prosent i en ny undersøkelse at boligprisene vil fortsette å stige det neste året.

Den nødvendige ledigheten

Sentralbanksjef Øystein Olsen finner mer av nok å bekymre seg over, men har ingen mirakelkur for norsk økonomi, Det mest effektive er det vanskeligste, å få ned lønningene så det monner når arbeidsledigheten brer om seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse