Annonse

Blir ingen sykepleierstreik

Nesten tre timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Dermed blir det ingen streik fra fredag morgen.

HeltidsbarometerTelemark er helsevesenets heltidssinke

Det er store geografiske forskjeller hvor det lyses ut flest og færrest heltidsstillinger. Telemark gjør det skjeldnest.

Tittelen helsesøster er historie

Helsesykepleier tar over, kompetansen er den samme.

SykepleierstreikenHelsetilsynet kartlegger om en lockout er helsefarlig

NHO utsetter lockout til onsdag, mens Helsetilsynet kartlegger om en lockout for NHOs sykepleierne vil utgjøre en fare for liv og helse.

EldrebølgenAdvarer mot økende kompetansegap i helsevesenet

– Geriatri må få høyere status, sier Gunn Marit Helgesen, sjef i KS, mens helseministeren skylder på utdanningsinstitusjonene.

Lønnsoppgjør500.000 til erfarne sykepleiere

Norsk Sykepleierforbund og Spekter har kommet til enighet i tariffoppgjøret.

Spekter og Sykepleierforbundet med nye arbeidstidsløsninger

Vil styrke rekrutteringenKarakterkrav til sykepleierne

Nå vil regjeringen innføre minimumskrav om karakter tre i fagene norsk og matematikk for studenter som vil inn på sykepleierutdanning.

UtfordrendeVanskeligst å rekruttere sykepleiere til kommunene

Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger er oppskriften på problemet, mener Norsk sykepleierforbundet (NSF).

Sykepleierkrise4000 stillinger – null søkere

Eldrebølgen er nær – samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.

Sykepleierforbundet– Det viktigste er at studentene gjennomfører

I år økte søkertallene til sykepleierstudiet med 6,2 prosent.

Ingen streik ved private sykehjem

Åtte timer på overtid ble partene i meklingen for ansatte ved private sykehjem enige. Dermed blir det ingen streik.

Mekling på overtid for ansatte ved private sykehjem

Snart åtte timer på overtid pågår meklingen fortsatt for ansatte ved private sykehjem. Dersom de ikke kommer til enighet, kan 166 ansatte ved sykehjemmene bli tatt ut i streik.

– Ledelse nøkkelen til mindre mobbing i helsevesenet

Ny doktorgrad har sett på hvordan sykepleiere forsøker å mestre mobbing.

Seks-timers arbeidsdag: – Ikke overrasket over gode resultater

I går skrev Dagens Perspektiv om en svensk studie der seks-timers arbeidsdag blant sykepleiere på et aldershjem hadde gitt svært positive resultater.

Sykepleierforbundet positive til prioriteringsmelding

Nekter for fryktkultur ved sykehus

Store fagorganisasjoner ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) avviser Legeforeningens påstander om at det råder en fryktkultur ved sykehuset, skriver Dagens Næringsliv.

sykepleierforbu.jpg

Et lite visdomsord

«Den som intet våger, intet vinner» er et godt motto. Det synes leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.

sykehus_lege_al.jpg

Adecco skal ha brutt pensjonslover

Både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener vikarbyrået Adecco har begått flere brudd på pensjonslovgivningen.

Annonse
Annonse
Annonse