Annonse

norskopplæring

Nå kan det koste deg mer å si opp jobben

Fra 1. januar må du vente lenger før du får dagpenger hvis velger å si opp jobben din. Det er en av flere innstramminger i velferdsordninger som trådte i kraft ved årsskiftet.

20.000 har tatt Norskprøven

Nesten 20.000 innvandrere har gjennomført Norskprøven hittil i år. Prøven kan være en døråpner inn til arbeidslivet. Men mange arbeidsgivere kjenner prøven for dårlig.

Dobbelt så mange innvandrere fra Syria deltar i norskopplæring

Fafo-rapportAlvorlige styringsmangler i integreringspolitikken

Integreringsminisnter Sylvi Listhaug har ikke god nok styring. Fafo finner alvorlige mangler i kommunenes iverksetting av introduksjonsloven.

Småkommuner etterlyser forutsigbarhet i bosettingen av flyktninger

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

180 millioner kroner for å heve kompetansen i norske bedrifter

695 bedrifter har fått støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk. En av tre får støtte til å lære de ansatte bedre norsk.

– For høye norskkrav stenger jobbdøren for innvandrere

De fleste innvandrerne som har avlagt norskprøve klarer ikke å oppnå det skriftlige nivået som mange norske arbeidsgivere krever.

Flyktninger– En har mislyktes fra dag én dersom jobbtilbud blir veldedighet

Sosialentreprenør Aiman Shaqura har det siste året bygd broer mellom flyktninger og det norske næringslivet med initiativet «Give a job», som har sikret titalls mennesker fast jobb.

Mener arbeidsgivere stiller for høye krav til norsk

Norskopplæring og arbeidserfaring er hovedingrediensene i en vellykket integreringsjobb. Og arbeidserfaring kommer ikke uten norskkunnskaper. Spørsmålet er om arbeidsgivere stiller for høye krav til norsken.

Listhaug får ikke norsk-kutt på asylmottak

Annonse
Annonse
Annonse