Annonse

Mener Riksrevisjonen blander kortene

Helse- og omsorgsdepartementet legger seg på ingen måte flat for Riksrevisjonens kritikk av de nye anskaffelsesrutinene i helseforvaltningen. Riksrevisjonen er for tidlig ut og de blander kortene, mener politikerne i HOD.

Norsk Helsenett svarer på kritikkenAnslagene om gevinst nær milliarden gjelder fortsatt

Det har tatt lenger tid å effektivisere enn forventet, erkjenner Norsk Helsenett. De jobber nå med forbedringer etter kritikken fra Riksrevisjonen.

Langsom utvikling i det offentlige

Hierarkiet står fortsatt sterkt i offentlige virksomheter, men det begynner å røre seg der også.

Leder

LederFærre oppgaver for staten

Eldrebølgen vil påføre det offentlige enormt økte kostnader. Advarselen fra Norman og Meyer om å verne staten mot nye oppgaver kommer i grevens tid.

I disse sektorene leter de etter folk

Den teknologiske utviklingen de siste årene har skapt nye behov for kompetanse.

Synspunkt

Si det som det er!

Er det politisk mulig – som personalpolitisk rettesnor?

Synspunkt

Konkurranseutsetting For felleskap profitt eller egen vinning?

Hvordan man ser på konkurranseutsetting avhenger som oftest av hvilke politiske briller man har på. Men konkurranse i seg selv er motiverende for den enkelte. Vi har alle vært konkurranseutsatt helt fra barnsben av.

– Kommunene kunne hatt godt av en litt høyere endringstakt

Jo Audun Øverby gikk fra rådmannskontoret til IKT-jobb.

Gikk fra privat til offentlig sektorMåtte ta videreutdanning i makt

– Hadde jeg ikke tatt et masterprogram i makt og mening ved siden av jobben, hadde jeg aldri greid endringsoppdraget i Innovasjon Norge, sier Anita Krohn Traaseth.

Ledelse i offentlig sektorStørre, smartere, snillere

Forskjellen mellom lederne i offentlige og private virksomheter er enorm, viser ny studie. Offentlige organisasjoner er mye større, lederne har betydelig høyere utdanning og de er langt flere kvinner.

Flere kvinnelige ledere i de nordligste fylkene og Oslo

Selv om det fremdeles er store kjønnsforskjeller på landsbasis, har det i samtlige av landets fylker og kommuner vært en utvikling mot jevnere kjønnsbalanse blant ledere.

Leder

LederBollestad i sentraliseringsskvis

Veterinærinstituttets planlagte nedbemanning av regionskontorene får mat- og landbruksminister Olaug Bollestad til å vri seg i sentraliseringssmerter. Det er selvsagt Sp som svinger pisken.

Offentlig sektorLedere i det offentlige prioriterer for dårlig

I det offentlige kjøpslås det om ledelsesinitiativer. Derfor tar ledelsen på seg for mange prosjekter, og medarbeiderne blir dynget i arbeid, mener lederrådgiver.

Synspunkt

Oslo Høyre svarer Ap-SteenArbeiderpartiets digitale bakevje

Innbyggerne og næringslivet i Oslo skal bli tilbudt tjenester og få svar på henvendelser i løpet av sekunder i stedet for å bruke tid på å stå i telefonkø eller møte opp på et kontor i arbeidstida.

Ingen løsning på nedstengningen i USA

Ingen av partene rikket seg da Donald Trump inviterte kongressledere til møte i Det hvite hus. Dermed ble det ingen løsning på nedstengningen i statlig sektor.

Høy aktivitet i stillingsmarkedet – særlig innen offentlig sektor

Aktiviteten er generelt høy både blant arbeidsgivere og arbeidstakere.

LederLederlønninger skyter fart

Riksrevisjonen svinger pisken over en regjering som er opptatt av å holde ansattes lønninger i staten nede, mens de lar lederlønninger skyte fart i fri galopp oppover.

UndersøkelseStatsansatte har ikke tid til nytenkning

– Potensialet for å forbedre arbeidsformer og tjenester i offentlig sektor er stort, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Synspunkt

Vil maskinlæring revolusjonere offentlig sektor?

Statsbudsjettet10 milliarder mer effektiv stat siden 2015. Eller?

Regjeringen har spart over 10 milliarder i statlige driftsbudsjetter siden 2015.

«Kanskje er det sånn at deler av avtalen ikke helt er tilpasset dagens utfordringer»

Akademikerne ser behovet for en endring av hovedavtalen

– Vi er beredt til å ta en ordentlig gjennomgang av hovedavtalen, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

ABE-reformen videreføres – Ingen god måte å styre et land på

Rovdrift på ansatte, ensidig bruk av pisk og en uredelig måte å pynte statsbudsjettet på. Karakteristikkene av regjeringens ABE-reform er ikke nådig blant de statsansattes representanter.

Statsbudsjettet ABE-reformen føres videre i 2019

– Planen er at ABE-reformen fortsetter. Jeg har ikke hørt noe annet, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey til Dagens Perspektiv.

LO stat slår tilbake– Hva er det som er så vanskelig å forstå?

Hovedavtalen i statenModen for forandring, mener arbeidsgivere

Hovedavtalen i staten skal sikre de ansatte medbestemmelse på egen arbeidsplass. Men arbeidsgiverne mener avtalen er i ferd med å utgå på dato. Avtalen skal reforhandles i 2019, og nå vil lederne i staten ha endringer.

Synspunkt

Offentlig sektor trenger flere blåruss

En ny masteroppgave avslører en merkelig holdning til økonomer og økonomistyring i offentlig sektor. Er det virkelig mindre viktig å behandle fellesskapets penger riktig? Spør Tom Bolstad.

Synspunkt

Digital ledelse i offentlig sektor: Hva gjør de beste?

Som del av et forskningsprosjekt intervjuet vi 13 profilerte toppledere i offentlig sektor om deres tanker om digitalisering. Resultatet er tankevekkende, skriver Bendik Bygstad, Gjermund Lanestedt og Jon Iden.

Synspunkt

Færre syke i privat enn i offentlig sektor – hvorfor?

Private virksomheter har betydelig lavere sykefravær enn offentlige i de samme bransjene. Men hvorfor er det slik? Ny forskning gir oss verdifulle svar, skriver Anne–Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Skjebnedag for ny offentlig pensjonsavtale

Onsdag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Mange lokale foreninger og lag har mobilisert kraftig mot.

Forretnings­orientert regnskapsførsel i offentlig sektor

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor er hele tiden oppe i den norske politiske debatten. Og mange er kritiske, skriver Noralv Veggeland.

Taktskifte for innovasjon i offentlig sektor

Offentlig sektorMinst likestilt arbeidsmarked på Vestlandet

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012.

Tinder for velferdstjenester

– Vi må lure innbyggerne og næringslivet til å betjene seg selv. Det er vi villige til å gjøre, sier IKT-Norge leder Heidi Arnesen Austlid.

Stadig flere kvinnelige ledere

I 2016 var fire av ti ledere kvinner.

Digital transformasjon i offentlig sektor forutsetter tjenestedesign

Digital endring er mer enn penger, skriver finansbyråd Robert Steen i DN torsdag 3. august. I det legger han at digitalisering må forbedre eksisterende måter å jobbe på, til det beste for innbyggerne og for organisasjonen, skriver Erlend Vestre.

Anita Krohn TraasethStort potensial for banebrytende innovasjon i offentlige tjenester

Innovasjonsjefen mener tiden er overmoden for at politikerne å ta tøffere grep om digitaliseringen.

Først utJernbanedirektoratet går 100 prosent i nettskyen

Det nyopprettede direktoratet som har vært i drift siden nyttår er først ut blant offentlige virksomheter.

Mangler staten kompetanse for fremtiden?

Har ledelsen i statlige virksomheter nok endringskompetanse til å møte fremtidens utfordringer raskt nok? spør Erlend Vestre

Innovasjon Norge vil gjøre offentlig sektor til internasjonal prøvekanin

I statsministerens seneste nyttårstale ble det etterlyst en kultur med «rom for å feile». Innovasjon Norge tar henne på ordet og foreslår radikale endringer i offentlig sektor.

Norge faller på rangeringDigitaliseringen går tregt

Norge faller på rangering over digitalisering av offentlig sektor. Både Sverige, Danmark og Estland er bedre enn oss.

Digital ledelse

SYNSPUNKT Framtiden er her, og ved inngangen til valgkampen 2017 står Norge ved et veiskille.

Vil ta fra Sanner digitaliseringsansvaret

Det uklart hvem som har gjennomføringskraft nok til å lykkes med digitaliseringen av offentlig sektor. Det slås fast i en rapport bestilt av regjeringen. – Legg ansvaret til et departement med tyngde, sier Heidi Austlid i IKT-Norge.

Vil gjøre offentlig sektor mer synlig

Antallet kommunikasjonsrådgivere, både i offentlig og privat sektor, øker. De spiller en stadig viktigere rolle i sine virksomheter, sier forfatterne av ny bok.

Avbyråkratisering?2710 flere statsansatte med de blå-blå

Regjeringen skryter av at antall ansatte i direktoratene og departementene har økt med kun 1,4 prosent mellom 2013 og 2016. Men er det noe å skryte av? Absolutt ikke, mener professor.

Spekter– Vi trenger ikke midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten går mot arbeidsgiver-strømmen. Hun mener faste ansatte er den beste garantisten for innovasjon, omstilling og langsiktighet.

DanmarkNedsetter egen ledelseskommisjon for offentlig sektor

Danskene ønsker seg en mer fleksibel offentlig sektor. Etter planen skal kommisjonen levere en rapport om hvordan offentlig sektor bør fornyes innen et år.

Dette er de sykeste – og friskeste – kommunene i landet

Mer enn ti prosent sykefravær skiller den beste fra den verste kommunen i Norge, ifølge en oversikten fra KS.

RapportDerfor har ikke Norge lykkes med det grønne skiftet

NHO mener derimot at dette kan snu dersom vi begynner å se reduksjon av klimagasser, effektivisering i offentlig sektor og nye lønnsomme arbeidsplasser i sammenheng.

Kommune-Norge trenger 60.000 flere ansatte

Norske kommuner får stadig mer å gjøre. Fram mot 2026 vil det være behov for 60.000 flere ansatte, viser en kartlegging KS har utført. Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene.

Vanskeligst å skaffe sykepleiere

KS har spurt rådmenn og fylkesrådmenn om hvilke utfordringer de har som arbeidsgivere.

Oslo kommune vant over NHO

Oslo kommune kan be om anbud for drift av barnevernsinstitusjoner kun fra ideelle aktører. Det slår Byfogden i Oslo fast. NHO Service saksøkte kommunen fordi kommersielle aktører ikke fikk delta i anbudsrunden.

Pensjonsstriden ender til sjuende og sist med ny innskuddspensjon for alle

I helgen ble en lang rekke arbeidstakerorganisasjoner enige med Spekter om årets lønnsoppgjør etter en intens meklingsrunde. Pensjon var det store stridsspørsmålet, og «alle» ville innkassere seieren i etterkant. Men ny pensjonsordning får de – alle som en. Etter hvert.

Høyt spill om pensjon: Hybrid eller innskudd i offentlig sektor?

Pensjon seiler opp som høstens heteste potet når flere statsforetak skal over fra tjenestepensjon til «noe annet». Såkalt hybridløsning seiler nå opp som en løsning for flere. Men fortsatt stritter tunge aktører imot.

Hybridpensjon mulig løsning for offentlig ansatte

Sparebank1, med LO som stor eier, er en av få pensjonsleverandører som tilbyr hybridpensjon. Spekter foretrekker å samles rundt innskuddspensjon.

Dystre HR-tall i offentlig sektor

Det er stor forskjell på hvor mye innpass HR får i toppledelsen i privat og offentlig sektor, viser forskning fra Norges Handelshøyskole (NHH):

Ny rolle for offentlige etater

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge gir en stor endringsutfordring til alle offentlige ledere. Og endringen som kreves er dyptgripende.

Staten i endring: åtte av ti statlige ansatte har vært gjennom en endringsprosess de siste tre årene

Og færre mener endringene gir resultater.

Begraves i papir

Sykepleierne brukte bare 20 prosent av arbeidstiden ansikt til ansikt med pasienten, viser en svensk undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse