Annonse

Offentlig tjenestepensjon

Kvinnelige deltidsarbeidere i helsesektoren er pensjonstapere

I den nye offentlige tjenestepensjonsordningen teller all inntekt og alle år i arbeid med i pensjonsgrunnlaget. Deltidsarbeid vil dermed gi lavere pensjon.

Tjenestepensjon i offentlig sektorDårlig deal hvis du vil gå tidlig av med pensjon

Står du i din offentlige jobb til etter 66 år, har du en god deal. Hvis ikke er den nye pensjonsordningen vesentlig dårligere, ifølge SSB.

Ny offentlig tjenestepensjonMindre penger hvis du går av tidlig

Et godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år, men vesentlig mindre til dem som går av tidlig. Det er resultatet av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Dette betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800.000 offentlige ansatte.

Akademikerne svarer om offentlig tjenestepensjon i slutten av juni

Slik er den nye pensjonsavtalen for offentlig ansatte

Skjebnedag for ny offentlig pensjonsavtale

Onsdag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Mange lokale foreninger og lag har mobilisert kraftig mot.

Offentlig ansatte mobiliserer mot ny pensjonsordning

Motstanden mot den nye pensjonsavtalen for offentlig ansatte øker. Stadig flere underforbund oppfordrer medlemmene sine til å stemme nei.

Lønnsforhandlingene blir lett, pensjon blir en plage

Tonen for årets tariffoppgjør er satt.

Enige om ny pensjonsmodell for offentlig ansatte

Nå skal det forhandles om økonomi.

LO sier ja til nye samtaler om pensjon

LO er beredt til å gjenoppta forhandlingene med regjeringen om ny offentlig tjenestepensjon. Men kravet om streikerett står fast.

Arbeidsministerens svar om pensjon møtt med skepsis

Over en måned etter at partene i arbeidslivet etterlyste informasjon om regjeringens planer for ny tjenestepensjon for offentlige ansatte, fikk de et svar som ikke gjør noen mye klokere.

Ny offentlig tjenestepensjon– Rom for at resultatet forankres i organisasjonene

En ny tjenestepensjon for offentlig ansatte skal utredes videre, slik hovedorganisasjonene i arbeidslivet har bedt om. Men ingenting skjer før valget.

Arbeidstakerne krever svar om ny pensjonsordningNekter å stå på utsiden lenger

Hva er egentlig regjeringens plan for offentlig tjenestepensjon? Nå krever arbeidstakerne svar.

Hauglie vil be Stortinget endre pensjonsregler

Full splittelse om statspensjoner

Partene gir hverandre skylden for at prosessen med å få til en ny offentlig tjenestepensjon igjen havarerer. Retten til å streike for pensjon skaper full splittelse.

Kristin Skogen Lund står samlet med resten av NHO før lønnsoppgjøret.

NHOs representantskap: – Ethvert krav om tariffesting av pensjon vil bli avvist

Næringslivets hovedorganisasjon sier blankt «nei» til LOs krav om tjenestepensjon, og går inn null i lønnstillegg.

Starter samtaler om offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor er etter sju års stillstand blitt enige om å starte forberedelsene til forhandlinger om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Bekymringsfulle holdninger til arbeid blant 40-åringene

Over seks av ti nordmenn i 20-årene er innstilt på å stå lenge i jobb. Førtiåringene derimot vil gå av tidligere, viser en ny undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse