Annonse

offentlige anskaffelser

Vil samle fragmentert innkjøpsmakt

Det offentlige kjøper inn for 500 miliarder kroner i året, men innkjøpene er spredt på 3000 enheter. Nå vil regjeringen styrke kompetansen på offentlige anskaffelser.

Leder Politikk for de store

Politikerne roser gjerne små bedrifter, men i praksis sørger de omfattende anbudsreglene for at små bedrifter feies av banen av de store.

– Samfunnshensyn kompliserer offentlige anskaffelser

Oppdragsgivere og leverandører må skaffe seg langt bredere kompetanse og kapasitet for å møte fremtidens krav til offentlige anskaffelser, ifølge ny rapport som skal berede grunnen for den kommende stortingsmeldingen.

– Jeg innser at jeg ber om mer byråkrati. Men det kan hende resultatet forsvarer et slikt utsagn

NHO-forslag om offentlige innkjøp skytes ned fra høyre og venstre.

NHO ber om radikale endringer i anbudspolitikken

Men den nye Stortingsmeldingen som skulle legges frem i vår utsettes til neste år.

Offentlige anskaffelserUtenriksdepartementet bommet på anbudsprosess til 180 millioner kroner

Skal tvinge frem mer åpenhet i offentlige anskaffelser

Nederland med nyvinning innen grønne anskaffelser

Antallet vokser raskt, men fortsatt er det for få innovative anskaffelser

Radikal reverseringOslo innfører landets strengeste krav til offentlige anskaffelser

Lover bot og bedring etter Veireno-fadesen.

15 prosent av BNPDet offentlige handler for 480 milliarder

Offentlig sektor handler varer og tjenester som aldri før. 480 milliarder kroner gikk i 2015 med til blant annet veier, jernbane, skoler, kommunale boliger og kampfly. Anskaffelsene utgjør mer 15 prosent av BNP – den største andelen på fem år.

AnskaffelserFå krav til grønt i offentlige innkjøp

Før de nye reglene for anskaffelser trer i kraft er det lite som tyder på at det offentlige vektlegger miljøhensyn i innkjøpene sine.

Risikerer å tape anbud med for dårlig etisk standard

Ny regler for offentlige anskaffelser krever dokumentasjon av en viss etisk standard. Det kan skape trøbbel for mange leverandører.

Anbudsgrensen heves til 1,1 millioner

– Det er trist at avgjørelsene i KOFA ikke får noen virkning for klagere

KOFA: Finansdepartementet brøt loven

Finansdepartementet: Rokker ikke ved avtalen.

NHO jubler (litt) for ny lov om offentlige anskaffelser

Det har vært konflikt i komiteen om ideell sektor. Ny juridisk vurdering skal innhetes.

Slik lykkes du med innovasjonspartnerskap

NHO skuffet over nytt forslag til anskaffelseslov

Næringslivet er skeptisk til at det skal være mulig å forhandle etter at tilbudsfristen har utløpt.

Vil beholde forhandlingsforbudet

Leder i Maskinentreprenørenes Forbund, Trond Johannesen, vil ikke at forhandlingsforbudet i anbudsrunder oppheves.

Offentlige anskaffelser: Hvordan bruke 432 milliarder

Et eget fond som kan avhjelpe risiko. Enklere anbudsregler for små bedrifter. Tydeligere signaler fra regjeringen og skarpere fokus på ledelse. Det mangler ikke på ideer til hvordan 432 millioner offentlige innkjøpskroner kan brukes til å fremme innovasjon.

Offentlige anskaffelser: Ordfører med klare krav

I Eid kommune bor det 6000 innbyggere og en kreativ ordfører. Han står i spissen for en dristig og innovativ satsing: Et nytt omsorgssenter til 150 millioner er ute på anbud. Et av kravene til leverandørene er å komme opp med innovative løsninger og ny velferdsteknologi.

Offentlige anskaffelser: Hvordan bruke 432 milliarder

Et eget fond som kan avhjelpe risiko. Enklere anbudsregler for små bedrifter. Tydeligere signaler fra regjeringen og skarpere fokus på ledelse. Det mangler ikke på ideer til hvordan 432 ­millioner offentlige innkjøpskroner kan brukes til å fremme innovasjon.

Anbefaler bare leverandører de får penger av

Håndballforbundet har stor makt over hvilke leverandører kommuner skal bruke når de skal bygge idrettshaller.

På vei mot bedre offentlige innkjøp

400 milliarder i året bruker det offentlige på innkjøp og anskaffelser. Det utgjør 20 prosent av fastlands-BNP. Stadig flere etterlyser færre skjemaer og mer direkte kontakt mellom oppdragsgiver og kontraktør. Nye EU-direktiver peker i den retningen.

kosmo.jpg

Riksrevisjonen ikke nådig om offentlige anskaffelser

Svak kompetanse, ledelse, kontroll og organisering er noen av årsakene til at mange statlige virksomheter ikke følger regelverket for offentlige anskaffelser. Det er konklusjonen i en fersk rapport fra Riksrevisjonen.

Annonse
Annonse
Annonse