Annonse

offentlige etater

Redusert tillit til det offentlige

Tilliten folk flest har til staten, kommunene og politikere er mindre enn for to år siden.

RiksrevisjonenPolitiet greier ikke sikre kritiske IKT-systemer

Politiet får sterk kritikk i Riksrevisjonens gjennomgang av statsetatenes regnskaper og administrasjon for fjoråret.

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Nye anbefalingerSuperenhet skal knuse kriminalitet i arbeidslivet

Det rustes opp for krig mot kriminelle i det offentlige arbeidslivet. En styrket felles etterretningsenhet og mer informasjonsutveksling er neste steg.

Ledere i staten vil «organisere» seg

Toppledere i statlige virksomheter ønsker å samle seg i et eget råd, og på den måten bli en sterkere stemme utad, skape økt gjennomføringskraft og bidra til å avpolitisere den statlige lederrollen.

Tord Bern Hansen ledet gigant-prosjekt: Trives i ulendt ­terreng

Tord Bern Hansen i Skatteetaten har siden 2014 hatt ansvaret for å flytte tunge forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten. Gigantprosjektet inkluderer 350 årsverk, 140 millioner, lovendringer og nye IT-systemer. Prosjektledelse er ledelse i ulendt terreng.

Annonse
Annonse
Annonse