Annonse

offentlige innkjøp

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Grønnere innkjøp i det offentlige kan redusere klimagassutslipp med 70 prosent

Stat og kommune kan sikre store miljøgevinster gjennom å stille strengere klimakrav til leverandører, viser en ny rapport.

Prispresset i offentlige innkjøp

I valgkampen var det hissig debatt rundt den klassiske konfliktlinjen: Gjør offentlige eller private jobben best?

15 prosent av BNPDet offentlige handler for 480 milliarder

Offentlig sektor handler varer og tjenester som aldri før. 480 milliarder kroner gikk i 2015 med til blant annet veier, jernbane, skoler, kommunale boliger og kampfly. Anskaffelsene utgjør mer 15 prosent av BNP – den største andelen på fem år.

Vanskeligere for mindre bedrifter å levere til offentlig sektor

NHO mener det nye regelverket som omfatter offentlige innkjøp og som trer i kraft fra 1. januar 2017 er en forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter.

NHO med sjekkliste for offentlige innkjøpere

Vil gjøre det enklere å skille mellom seriøse og useriøse bedrifter.

På vei mot bedre offentlige innkjøp

400 milliarder i året bruker det offentlige på innkjøp og anskaffelser. Det utgjør 20 prosent av fastlands-BNP. Stadig flere etterlyser færre skjemaer og mer direkte kontakt mellom oppdragsgiver og kontraktør. Nye EU-direktiver peker i den retningen.

Offentlige anskaffelser: På vei mot bedre offentlige innkjøp

400 milliarder i året bruker det offentlige på innkjøp og anskaffelser. Det utgjør 20 prosent av fastlands-BNP. Stadig flere etterlyser færre skjemaer og mer direkte kontakt mellom oppdragsgiver og kontraktør. Nye EU-direktiver peker i den retningen.

renhold__igor_g.jpg

Offentlige innkjøp dyrt for de ansatte

Offentlige virksomheter og etater er så opptatt av pris når de kjøper tjenester at de ikke kontrollerer om tilbyderne opererer innenfor tariffavtaler og lovverk. Det fremgår av en Fafo-rapport om hvordan utsetting av offentlige tjenester på anbud fungerer i Norge.

solakrossen.jpg

Kommune brøt loven i elleve av tolv saker

En gransking av Sola kommune i Rogaland viser at kommunen har brutt lover og regler om offentlige innkjøp i elleve av tolv undersøkte saker.

Annonse
Annonse
Annonse