Annonse

offentlige innkjøp

Nav-konkurranseSmå og ideelle aktører utkonkurrert av kommersielle storkonsern

Nav inviterte små og ideelle aktører til konkurranse om å bli leverandør av tiltak for unge, men ingen nådde opp. Store kommersielle selskaper har kapret to av tre finaleplasser.

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Grønnere innkjøp i det offentlige kan redusere klimagassutslipp med 70 prosent

Stat og kommune kan sikre store miljøgevinster gjennom å stille strengere klimakrav til leverandører, viser en ny rapport.

Prispresset i offentlige innkjøp

I valgkampen var det hissig debatt rundt den klassiske konfliktlinjen: Gjør offentlige eller private jobben best?

Prispresset i offentlige innkjøp

I valgkampen var det hissig debatt rundt den klassiske konfliktlinjen: Gjør offentlige eller private jobben best?

15 prosent av BNPDet offentlige handler for 480 milliarder

Offentlig sektor handler varer og tjenester som aldri før. 480 milliarder kroner gikk i 2015 med til blant annet veier, jernbane, skoler, kommunale boliger og kampfly. Anskaffelsene utgjør mer 15 prosent av BNP – den største andelen på fem år.

Vanskeligere for mindre bedrifter å levere til offentlig sektor

NHO mener det nye regelverket som omfatter offentlige innkjøp og som trer i kraft fra 1. januar 2017 er en forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter.

NHO med sjekkliste for offentlige innkjøpere

Vil gjøre det enklere å skille mellom seriøse og useriøse bedrifter.

Annonse
Annonse
Annonse